Køling til DeLaval VMS™

DeLaval har flere løsninger til at optimere køling med automatiske malkesystemer.

Kontakt din nærmeste

DeLaval kontakt

Køling til DeLaval VMS™

Produkter

DeLaval flowstyret køling FCC

Den unikke køleløsning til DeLaval automatiske malkesystem VMS er baseret på vores patenterede koncept med flowstyret køling. DeLaval VMS informerer køletanken om den mængde mælk, der sendes til tanken. Tanken justerer sin kølekapacitet, så den passer til mælkemængden.

  • Kølingen tilpasses den mængde mælk, VMS'en leverer.
  • En omkostningseffektiv løsning der ikke går på kompromis med mælkekvaliteten.

DeLaval buffertank DBV

DBV opsamler mælk, mens opbevaringstanken tømmes og rengøres. Det er også muligt at køle mælken i buffertanken før den kommer i opbevaringstanken.

  • Bufferkapacitet: 1.500 eller 1.600 kg
  • Du kan som tilvalg få køling i buffertank

DeLaval buffertank BVV

DeLaval buffertank BVV er designet til at opbevare mælk fra VMS'en, mens køletanken tømmes og rengøres. Det betyder, at din VMS kan køre 24/7 og giver samtidig maksimal fleksibilitet i forhold til kotrafik og tanktømning.

  • BVV giver mulighed for, at du ikke skal stoppe med at malke, når køletanken rengøres.
  • Mælkeopsamling kan ske på alle tider af døgnet.
  • Fås i 300, 600 og 850 liter

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser