DeLaval AMR™

Verdens første fuldautomatiske karrusel malkestald.

Made better by

Kontakt din nærmeste

DeLaval kontakt

Download

Brochure

DeLaval AMR™

Fordele

Beregnelige og bæredygtige omkostninger

De overskuelige investeringsomkostninger, det lave forbrug af driftsressourcer og en serviceaftale baseret på antallet af malkninger gør AMR til et af de mest omkostningseffektive malkesystemer.

Kirtelmalkning

  • Præcis måling af mælkemængde pr. kirtel takket være fire individuelle mælkemålere pr. malkeplads.
  • Aftagning af pattekop baseret på hver kirtels individuelle mælkeflow.
  • Alarm om afvigelser som blod i mælken og konduktivitet.

Alle informationer samles pr. yverkirtel og findes i besætningsstyringsprogrammet DelPro Farm Manager. Der kan du følge op på afvigelser i overskuelige rapporter.

Fem robotarme med specifikke arbejdsopgaver

De fem specialiserede robotarme sørger for malkningen i AMR. Malkningsprocessen er hurtig og den samme hver gang, som køerne trives med.

Rengøring af patter og formalkning

Robotarme 1 og 2 patteforberedelsesrobotterne rengør, formalker og tørrer patterne. Koppen og gummiet som anvendes ved formalkning er ikke det samme, som anvendes til malkning. Det minimerer risikoen for at kontaminere mælkeslangen og mælken.

Påsætning af pattekopper

Robotarme 4 og 4 påsætter pattekopperne med en dobbelt magnetgriber. Robotten henter to pattekopper ad gangen fra malkepladsen og sætter dem på patterne.

Pattespray

Robotarm 5 pattesprayrobotten er placeret tæt på udgangen af malkepladsen for at give køerne maksimal malketid. Robotten har to spraydyser. Det dækker patterne perfekt med optimal brug af pattespray (<10 ml) pr. ko. Robotten får information om hvilken ko, der går ind i båsen.

Malkepladsen

Hver bås på platformen har en malkningsenhed, som frigør og trækker pattekopperne tilbage under påsætning og aftagning. Malkningsenheden er udviklet til robotmalkning, men er også udstyret med et tastatur, som kan styre pattekopperne manuelt. Det kan blandt andet bruges under oplæring af nye køer. Hver malkeplads kan lukkes ned individuelt, så man kan fortsætte malkning i resten af båsene under service.

Koidentificering

DeLaval ID system identificerer automatisk koen, når den går ind i DeLaval AMR™. DeLaval DelPro™ Farm Manager registrerer koens placering og malketilladelser ved hjælp af det samme ID system, som bruges på resten af gården. Under malkningen bliver også andre relevante informationer - fx afspark, mælkeydelse og kvalitet pr. kirtel - overvåget og linket til koens profil i DeLaval DelPro™ database. Alle køer skal have korrekt DeLaval transpondere eller øremærker, for at det fungerer.

Kontrol af DeLaval AMR™

DeLaval AMR™ kan styres fra flere forskellige steder: gårdens computer, AMR touchskærm og din smartphone. Systemindstillinger og ko-information kontrolleres af DeLaval DelPro™ Farm Manager. Du kan styre alle besætningsstyringsaktiviteter inklusiv AMR driften fra din gård computer. • AMR touchskærmen styrer AMR aktiviteter, håndtere alarmer og vise kospecifikke data. Touchskærmen er placeret i midten af karrusellen. Det er muligt at placere en anden touchskærm uden for AMR platformen. Den brugervenlige grænseflade giver et godt overblik over systemet. • AMR's aktuelle status kan også ses fra en smartphone eller tablet. Det inkluderer relelevant information om malkningsprocessen, ko eller systemdata. Du kan også få sendt alarmer til din mobilenhed.

Vis mere

Funktioner i DeLaval AMR™

DeLaval AMR™ er den seneste teknologi inden for malkekarruseller. Den er i stand til at gennemføre 1.600 fuldautomatiske malkninger hver dag med sine 5 opgave-specifikke hydrauliske robotter. DeLaval AMR™ automatiske malkerobot kan klare alle besætningsstyrings-modeller: batch malkning, delvis automatisk eller fuldautomatisk malkning.

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser