Alkaliske rengøringsmidler

For at få de bedste rengøringsresultater og mælkekvalitet er det vigtigt at:

 • Have tilstrækkelig mængde varmt vand.
 • Dosere rengøringsmidlet korrekt.
 • Skylle ved 35-40 °C og at der ikke er mælkerester i skyllevandet i slutskyllet.
Kontakt din nærmeste

DeLaval kontakt

Alkaliske rengøringsmidler

Produkter

BasixClean

BasixClean er en formel, der har været anvendt i mange år og som er testet til at fungere sammen med DeLaval malkeudstyr. Det er et klorbaseret rengøringsmiddel til malke- og køleudstyr, der fjerner mælkefedt og protein, der er med til at holde dit udstyr så rent som muligt. En effektiv rengøringsrutine bidrager til bedst mulige mælkekvalitet og reducerer risikoen for bakterievækst i malkeudstyret.

 • Høj alkalitet der fjerner mælkefedt og klorholdigt til at fjerne proteinrester
 • Gode kompleksbindere til at påvirke mineraler
 • Til alkaliskdominerende rengøringi blødt vand eller skiftende rengøring i alle vandhårdheder
Download brochure

SuperClean

SuperClean er en formel, der har været anvendt i mange år og som er testet til at fungere sammen med DeLaval malkeudstyr. Det er et klorbaseret rengøringsmiddel til malke- og køleudstyr, der fjerner mælkefedt og protein. En effektiv rengøringsrutine bidrager til bedst mulige mælkekvalitet og reducerer risikoen for bakterievækst i malkeudstyret.

 • Høj alkalitet der fjerner mælkefedt og minimerer risikoen for aflejring af mineraler
 • Indeholder ekstra klor for effektivt at fjerne proteinrester
 • Ideelt til alkaliskdominerende rengøringsrutiner i blødt til middelhårdt vand eller skiftende rengøringsrutiner i hårdt vand
Download brochure

DeLaval klorfri rengøringsmiddel CFD100

CFD100 er et flydende, alkalisk rengøringsmiddel. Det er udviklet specielt til hårde vandmiljøer, da det indeholder en meget effektiv kompleksdanner.

 • Klor og fosfatfrit middel - lav miljøbelastning.
 • Særdeles kraftigt rengøringsmiddel der gør fremragende rent.
 • Skånsomt mod materialer og udstyr - længere holdbarhed og renere overflader.
Download brochure

Extra

Extra er et meget effektivt, biocid-middel, fremstillet og testet af DeLaval. Det er en unik blanding af kalium og natriumhydroxid, der giver en stabil og kraftig men samtidig mild formulering. Det rengør og desinficerer effektitvt anlægget, hvilket reducerer risikoen for bakterievækst og medfører førsteklasses mælkekvalitet.

 • Særligt fremstillet til hårdt vand
 • Godt alkalisk middel til at håndtere mælkefedt
 • Klorholdigt til at desinficere malke- og køleanlæg og fjerne proteinrester

DeLaval klorfri rengøringsmiddel CFD25

CFD25 er meget effektivt til at rengøre malkeudstyr og køletanke. Det er specielt udviklet til at bruge i en vekslende rengøringsrutine.

 • Klor- og fosfatfrit flydende rengøringsmiddel.
 • Økonomisk i brug - lav dosering
 • Skånsomt mod materialer - giver længere levetid og renere overflader.
Download brochure

C-AlkaClean

C-AlkaClean er en formel, der har været anvendt i mange år og som er testet til at fungere sammen med DeLaval malkeudstyr. Det er et klorbaseret rengøringsmiddel til malke- og køleudstyr, der effektiv fjerner mælkerester. En effektiv rengøringsrutine bidrager til bedst mulige mælkekvalitet og reducerer risikoen for bakterievækst i malkeudstyret.

 • Alkalitet der fjerner mælkefedt
 • Klor der fjerner proteinrester
 • Til alkaliskdominerende rengøring i blødt vand eller vekslende rengøring til alle vandhårdheder
Download brochure

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser