Alkaliske rengøringsmidler

For at få de bedste rengøringsresultater og mælkekvalitet er det vigtigt at:

 • Have tilstrækkelig mængde varmt vand.
 • Dosere rengøringsmidlet korrekt.
 • Skylle ved 35-40 °C og at der ikke er mælkerester i skyllevandet i slutskyllet.
Kontakt din nærmeste

DeLaval kontakt

Alkaliske rengøringsmidler

Produkter

SuperClean

SuperClean er en formel, der har været anvendt i mange år og som er testet til at fungere sammen med DeLaval malkeudstyr. Det er et klorbaseret rengøringsmiddel til malke- og køleudstyr, der fjerner mælkefedt og protein. En effektiv rengøringsrutine bidrager til bedst mulige mælkekvalitet og reducerer risikoen for bakterievækst i malkeudstyret.

 • Høj alkalitet der fjerner mælkefedt og minimerer risikoen for aflejring af mineraler
 • Indeholder ekstra klor for effektivt at fjerne proteinrester
 • Ideelt til alkaliskdominerende rengøringsrutiner i blødt til middelhårdt vand eller skiftende rengøringsrutiner i hårdt vand
Download brochure

DeLaval klorfri rengøringsmiddel CFD100

CFD100 er et flydende, alkalisk rengøringsmiddel. Det er udviklet specielt til hårde vandmiljøer, da det indeholder en meget effektiv kompleksdanner.

 • Klor og fosfatfrit middel - lav miljøbelastning.
 • Særdeles kraftigt rengøringsmiddel der gør fremragende rent.
 • Skånsomt mod materialer og udstyr - længere holdbarhed og renere overflader.
Download brochure

DeLaval klorfri rengøringsmiddel CFD25

CFD25 er meget effektivt til at rengøre malkeudstyr og køletanke. Det er specielt udviklet til at bruge i en vekslende rengøringsrutine.

 • Klor- og fosfatfrit flydende rengøringsmiddel.
 • Økonomisk i brug - lav dosering
 • Skånsomt mod materialer - giver længere levetid og renere overflader.
Download brochure

BasixClean

BasixClean er en formel, der har været anvendt i mange år og som er testet til at fungere sammen med DeLaval malkeudstyr. Det er et klorbaseret rengøringsmiddel til malke- og køleudstyr, der fjerner mælkefedt og protein, der er med til at holde dit udstyr så rent som muligt. En effektiv rengøringsrutine bidrager til bedst mulige mælkekvalitet og reducerer risikoen for bakterievækst i malkeudstyret.

 • Høj alkalitet der fjerner mælkefedt og klorholdigt til at fjerne proteinrester
 • Gode kompleksbindere til at påvirke mineraler
 • Til alkaliskdominerende rengøringi blødt vand eller skiftende rengøring i alle vandhårdheder
Download brochure

C-AlkaClean

C-AlkaClean er en formel, der har været anvendt i mange år og som er testet til at fungere sammen med DeLaval malkeudstyr. Det er et klorbaseret rengøringsmiddel til malke- og køleudstyr, der effektiv fjerner mælkerester. En effektiv rengøringsrutine bidrager til bedst mulige mælkekvalitet og reducerer risikoen for bakterievækst i malkeudstyret.

 • Alkalitet der fjerner mælkefedt
 • Klor der fjerner proteinrester
 • Til alkaliskdominerende rengøring i blødt vand eller vekslende rengøring til alle vandhårdheder
Download brochure

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser