Sure rengøringsmidler

For at få de bedste rengøringsresultater og mælkekvalitet er det vigtigt at:

 • Dosere rengøringsmidlet korrekt.
 • Skylle ved 35-40 °C og at der ikke er mælkerester i skyllevandet i slutskyllet.
Kontakt din nærmeste

DeLaval kontakt

Sure rengøringsmidler

Produkter

Cid

Cid er et flydende rengøringsmiddel, der effektivt rengør og afkalker dit malkeanlæg og køletanke. Cid kan bruges i både blødt og middelhårdt vand.

 • Fjerner malkesten og malkebelægninger
 • Forhindrer og opløser kalkbelægninger
 • Det er skånsomt mod anlæggets materialer og gummidele
Download brochure

Cidmax

Cidmax er et flydende, surt rengøringsmiddel til at rengører og afkalke malkeanlæg og køletank med. Det er det ideele produkt ved vekslende rengøringsrutiner.

 • Blanding af fosfor og svovlsyre, som effektivt fjerner malkesten og mælkebelægninger.
 • Mildt ved materialer i udstyret.
 • Velegnet til hårdt vand.
Download brochure

Cid NonP

Cid NonP er et flydende, surt rengøringsmiddel, som effektivt fjerner kalk og gør dit malkeudstyr og køletank rent.

 • Fosfat- og nitratfrit rengøringsmiddel.
 • Skånsomt med udstyr i anlægget; længere holdbarhed og renere overflader.
 • Miljøvenligt middel - biologisk nedbrydelig.
Download brochure

OptiCid

OptiCid er et flydende, surt rengøringsmiddel, der effektivt rengør og afkalker dit malkeanlæg og din køletank. Det opløser nemt mælksten, kalksten og mineraler.

 • Du kan anvende OptiCid i VMS
 • Anvend det til både 3- og 5-trinsvask
 • Indeholder de effektive rengøringsstoffer fosforsyre og saltpetersyre.
Download brochure

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser