DeLaval sildebenskarrusel HBR

Malkning med høj kapacitet og minimal arbejdskraft

  • Optimeret koflow
  • Praktiske malkerutiner
  • Nem at udvide

Made better by

Kontakt din nærmeste

DeLaval kontakt

Download

Brochure

DeLaval sildebenskarrusel HBR

Fordele

Optimeret koflow

En unik sekvenslåge sørger for, at køerne kan gå ind hurtigt og smidig, og båsenes design placerer dem tæt på malkeren. Køerne kommer automatisk til malkeren. En enkelt malker kan betjene en platform med op til 32 malkepladser.

Praktiske malkerutiner

Malkeren står på den indvendige side af platformen med klart overblik og adgang til alle køer og malkepladser. Med en lige gravkant på den indvendige side behøver malkeren ikke træde tilbage for hver boks. Malkerutinerne bliver lettere på grund af fri adgang til yverene og karrusellens justerbare hastighedsstyring.

Nem at udvide

Karruselsystemer er det bedste valg, hvis du planlægger at udvide din besætning. Karruselplatformen giver mulighed for høj produktivitet og du kan let tilpasse den til større besætninger uden at udvide malketiden og arbejdsstyrken.

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser