Parallelstalde

Vores parallelstalde hjælper dig med at opnå høj kapacitet ved at sørge for, at kotrafikken foregår jævnt, at malkeudstyret fungerer optimalt, og at malkningen er hurtig og effektiv. På den måde kan du maksimere gennemløb og mælkeydelse, samtidig med at du minimerer omkostningerne pr. liter mælk.

Kontakt din nærmeste

DeLaval kontakt

Download

Brochure

Parallelstalde

Valg af malkestaldstype

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser