DeLaval sildebensstald HB30

Højere produktivitet med mere komfort for malkeren og god koplacering

  • Robust og pålidelig
  • Perfekt koplacering
  • Optimalt koflow

Made better by

Kontakt din nærmeste

DeLaval kontakt

DeLaval sildebensstald HB30

Fordele

Robust og pålidelig

HB30 har et holdbart design takket være stærke stålrør. Bagbøjlen er hængt op på en kraftig stolpe i hver ende. De svejsede komponenter varmgalvaniseret, som gør dem robuste og giver lang levetid.

Perfekt koplacering

Koen står tæt på malkegraven, og malkeren har let adgang til yveret med fri plads, og der er ingen stolper i vejen. Sparkbøjlen er placeret tæt på køerne, som giver mindre mulighed for at sparke og dermed bedre sikkerhed for malkeren.

Optimalt koflow

En svingende indgangslåge åbner fuldt ud, så køerne kan kommen hurtigt ind. En lågeindsats sørger for, at den sidste ko i holdet står korrekt i båsen uden at den forstyrrer ID-læsningen i indgangen. Det er muligt at betjene ind- og udgangslågerne manuelt eller med vakuumstyring.

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser