Malkepladsenheder

DeLaval malkepladser giver fingerspidsstyring. Effektiv malkning inkluderer god formalkningsstimulering, rapportering af problemer som pattegummislip og afspark og sikrer ensartet og præcis aftagning af malkesæt ved hver malkeplads. DeLaval malkepladser sikrer komfortable og samtidigt strømlinede rutiner med højt koflow, styring af yversundhed ved at levere komplet og hurtig malkning og har særdeles synlige statusindikatorer for fuld malkestaldskontrol med et enkelt blik.

Kontakt din nærmeste

DeLaval kontakt

Malkepladsenheder

Produkter

DeLaval malkepladsenhed MPC150

MPC er meget mere end en automatisk malkesætaftager, da den har ekstra funktionalitet, der gør malkningen hurtigere og lettere. Den består af en kontrolknap og en lysdiode, som giver øjeblikkelige indikationer om malkefasen og alarmerne under hele malkeprocessen. Individuel pulsering og formalkningsstimulering er standard ligesom Duovac™, Comfort Start, fjernbetjent rengøring/malkning og individuel rengøringsforberedelse.

DeLaval malkepladsenhed MPC170

MPC170 er et nemt skridt til besætningsstyring, den vil spare dig tid og forhindre overmalknig. Det er en hurtig og enkel måde til at indhente oplysninger om mælkeydelse og antal køer og opbygge en nøjagtig database, der hjælper dig med at administrere din besætning ved hjælp af DeLaval DelPro™ Farm Manager. MPC170 giver mange nytte funktioner, der hjælper dig med at styre din besætning.

  • Sorterer koen på stedet, når den forlader stalden
  • Sammen med flowindikator F17 viser den hvilken af dine køer, der producerer mest

DeLaval malkepladsenhed MP400

Med MP400 malkes hver ko ud fra, hvordan den enkelte ko slipper mælken. Den elektronisk styrede pulsator giver præcis og sikker pulsering, hvilket er nødvendigt for at få en hurtig malkning og god yversundhed

  • Comfort start er standardfunktion i MP400. Ved at løfte malkesættet startes malkning automatisk uden at du behøver at trykke på nogen knapper.
  • Passer til Harmony Plus™ malkesæt

DeLaval malkepladsenhed MPC580

DeLaval MPC580 kan fungere i systemet eller som selvstændig enhed og er udviklet til at sikre driftssikker malkning i små til mellemstore besætninger. Den er let at anvende med det tydelige displaypanel ved malkepladsen, der styrer malkningen, samtidig med at den er forbundet til sensorer og mælkemålere.

  • Anvend den som stand-alone eller i systemet
  • Genvejstaster tydeliggør de mest almindelige malkningsopgaver
  • Farvekodede lysdioder gør opmærksom på vigtige alarmer

DeLaval malkepladsenhed MPC680

DeLaval MPC680 er en avanceret malkepladsenhed, som kan kommunikere med DelPro™ farm management systemet direkte fra malkepladsen. Du kan installere MPC680 på samtlige malkepladser eller på udvalgte pladser, så du har fuld kontrol over DeLaval MPC580. Aktuelle alarmer vises med farvede lysdioder, så malkeren kan agere, når det er nødvendigt. Knapperne til venstre styrer malkepladsen, fjernbetjener samtlige MPC580 og betjener lågerne. De højre knapper er til kommunikation med DelPro databasen.

  • Giver dig fuld kontrol over malkestalden
  • Du fjernstyrer nemt låger og øvrige malkepladser
  • Kommunikerer med DelPro™ Farm Manager

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser