2 minuti kontroll

2-minutiline kontroll ei ole farmihaldussüsteemi DelPro Farm Manager funktsioon, vaid on halduspraktika, mis aitab teil silma peal hoida igal üksikul lehmal karjas. See võimaldab teil tegutseda väga lühikese ajavahemiku jooksul, kui on tuvastatud muutus jõudluses ja/või suurendatud terviserisk.

2-minutiline kontroll võimaldab kiirelt jälgida süsteemiga otseühenduses olevaid „elavaid“ aknaid, mille andmeid pidevalt uuendatakse farmihaldussüsteemis DelPro Farm Manager pärast igat lüpsikorda.

Kontrollides neid aknaid kolm korda päevas, parandab see märkimisväärselt teie teadmisi iga lehma kohta karjas. Esitatud andmetes järjepidevuse ja suundumuste näitajate abil on väga lihtne leida 2 minuti jooksul lehmad, kes vajavad täiendavat tähelepanu ja/või ravi. 2-minutiliseks kontrolliks kasutatavad aknad on lüpsijärjekorra aken ja lehmade jälgimise aken. 2-minutilise kontrolli ajal tuleb samuti puhastada robotkäe kaamerat.

Lüpsijärjekord

Kõik, mida näete, on seotud lehma füsioloogiaga. Kontrollides seda seisundiakent vähemalt kolm korda päevas, saate kiiresti ülevaate muutuste kohta jõudluses nii karja kui ka lehma tasandil. Palun kontrollige seda kolm korda päevas 2-minutilise kontrolli osana ja küsige endalt:

·        millised lehmad on liiga hilised (vastavalt laktatsioonietapile ja toodangule)

·        milliste lehmade jõudlus on vähenenud (piimatoodang on langenud, laktatsioonipäevad, mis on selle põhjus)

·        millised ja kui palju on mittetäielikult lüpstud lehmi.

Farmihaldussüsteemi DelPro Farm Manager lüpsijärjekord

Lehma püsijälgimine

Lehmade jälgimise aken on kõige tähtsam töövahend, mis annab meile võimaluse jälgida lehmi, kes põevad mastiiti või keda varitseb mastiidioht. Olulised udaratervise parameetrid on elektrijuhtivus, veresisaldus, somaatiliste rakkude arv (kui võimalik) ja DelPro biomudeli abil arvutatav mastiidiindeks (MDi). MDi on juhtivuse, lüpsivahe ja veresisalduse kombinatsioon.

See indeks arvutatakse kogu udara, mitte udaraveerandi kohta. MDi aitab teil tuvastada võimalikke tervisehäireid karjas.

Kuidas loendurid töötavad ja mida need tähendavad

Udara andmete loendur = mõjutatud mastiidiindeksist (MDi) ja somaatiliste rakkude arvust (OCC, kui on kohaldatav).

Nisa andmete loendurid (seatavad) = mõjutatud elektrijuhtivusest ja veresisaldusest udaraveerandi kohta.

  • Punane = midagi oli eelmisel lüpsil valesti, see on udaratervise seisukohalt „halb“ lüps.
  • Kollane = varem on midagi valesti läinud, siiski viimane lüps oli parem.
  • Roheline = kõik on korras.

Nagu seisundiakna korral, mida sagedamini lehmade jälgimise akent kontrollitakse, seda kiiremini on võimalik visuaalselt tuvastada ja/või ravida kõrvalekalletega loomi. Kui omate ülevaadet iga lehma andmetest, siis märkate kiiresti, täpselt ja tõhusalt muutusi nendes andmetes. Lisage lehmade jälgimise aken 2-minutilisse kontrolli ja küsige endalt:

·        milline lehm on udaraloenduri loendi alguses (vastavalt MDi-le ja OCC-le), aga veelgi olulisem on teada, kes on UUS selles loendis

·        milline lehm on udaraveerandil põhineva loenduri loendi alguses, aga veelgi olulisem on teada, kes on UUS

·        kui kõrge on hoiatusega lehmade elektrijuhtivuse väärtus ja kas on märgata muutusi veelgi kõrgema väärtuse suunas.

 

 

 

 

Võtke ühendust oma DeLavali müügikontaktiga

Üldiste päringute jaoks