Sõnnikueemaldus

Tõhus sõnnikukäitlus toetab paremat lüpsihügieeni ja kariloomade heaolu. Ühtlasi parandab see lauda sisekliimat, vähendades ammooniumitaset ja lämmastikugaaside sisaldust laudaõhus

Võtke ühendust oma DeLavali müügikontaktiga

Üldiste päringute jaoks