Rohkem energiat taskus - Delpro Companion 1.1

DelPro Companion 1.1 on välja töötatud selleks, et muuta farmis loomadega tehtav töö veelgi lihtsamaks, võimaldada juurdepääsu vajalikele andmetele, mida vajate otsuste tegemiseks ja registreerida täpselt tulemused ja tegevused. Siinkohal täpsemalt viimastest rakenduse DelPro Companion funktsioonidest ja täiustustest, mis on osa terviklikust DeLavali DelPro farmihaldusplatvormist

Täiendavad hoiatuste aruanded, et hoida teid informeerituna

Soovime tagada, et teil on farmis töötamise ajal ülevaade kõigist tähelepanu vajavatest loomadest. Lisaks vaikimisi sigimishoiatustele ja aktiivsusaruannetele oleme veel lisanud kaks aruannet, mis hõlmavad selliste lehmade andmeid, kes on hetkel ravikuuril ja lehmi, kellel on just ravikuur lõppenud, kuid kellele rakendub endiselt aktiivne lihamüügi keeld.

·        Käimasolev ravikuur

 

·        Lihamüügi keeld päevades

Ülaltoodud kahe aruande kaudu pääsete kiiresti looma kaardile ja leiate andmed järelejäänud ravipäevade arvu ja keeluperioodi kohta.

 

Visuaalselt vaadeldud looma toitumushinde andmete lisamine

 

Lisaks olemasolevatele looma sündmustele, mida saab lisada iga looma jaoks, saab nüüd rakenduses DelPro Companion käsitsi registreerida tuvastatud toitumushinde väärtusi. Minge lauta, hinnake visuaalselt looma ja registreerige lihtsalt tulemused. Kui kasutate tööks toitumushinde skaalat NZ 1–10, saate farmihaldussüsteemi DelPro Farm Manager farmi seadetes kohandada toitumushinde hindamissüsteemi, millega soovite töötada. Hindamisvahemikuks saate valida 1–5 või 1–10.

 

Kui soovite rohkem teada saada, kuidas DelPro toetab teid toitumushinde andmete hõivamisel ja analüüsimisel meie automatiseeritud toitumushindamise kaamera abil, palun jätkake siinkohal lugemist, või vaadake lugu Nickilt. 

Teie töötaja režiimi saab nüüd kasutada üheaegselt mitme sündmuse jaoks

Töötaja režiim võimaldab teil tõhusalt töötada looma gruppidega sooritades mitu sündmust paljude loomade jaoks korraga, kuid erinevate sündmuste tulemustega. Hiljuti kasutusele võetud Multi Select-funktsiooni abil saate kasutada töötaja režiimi mitte ainult ühe sündmuse liigi jaoks korraga, vaid mitme sigimissündmuse jaoks (ind, seemendamine, tiinuse kontrollimine ja kinnisperiood). Tulenevalt looma sigimistähtaja seisundist tuvastab rakendus DelPro Companion, millist sündmuse liiki soovitakse looma jaoks registreerida.

Näiteks, kui loom on tiine ja lähemas on kinnijäämine (kinnijäämise tähtaja seisund, andmed on esitatud kinnijäämise tähtaja hoiatuste aruandes), siis sündmus, mida näidatakse ja mida saame registreerida, on kinnijäämissündmus. Sama põhimõte kehtib loomadele, kes läbivad poegimisjärgset ooteperioodi – neile määratakse seemendustähtaja seisund ja sündmus, mida registreerime, on seemendussündmus. Oluliseks selgituseks, et see funktsioon töötab kõige paremini kui teil on oma loomade sigimissündmuste kohta täielik ja uuendatud andmestik. DelPro abil on siis võimalik tuvastada saabuva tähtajaga seisundeid ja rakenduses DelPro Companion saab esitada korrektset registreeritavat sündmust, mis põhineb sellele omistatud tähtaja seisundil.

Töövoo tõhustamine- muude sündmuste registreerimise ajal võimalus lisada grupi muudatusi

Soovime tõhustada meie rakenduse DelPro Companion töövoogusid nii palju kui võimalik, et sobituda teie igapäevaste kontrollide ja sündmuse registreerimise harjumustega. Rakenduse DelPro Companion kasutajad on meile rääkinud, et registreerides sündmust, näiteks kinnijäämine, tuleb muuta ka looma gruppi. Selle lihtsustamiseks saate nüüd rakenduse seadetest valida, kas grupi muutatus tuleb töövoogu lisada kinnijäämise, seemendamise, tiinuse kontrollimise, tiinuse katkemise või ravikuuri sündmuses. Järgmisel korral, kui ravite looma ja tõstate tema andmed hoiatuste gruppi, saab sündmuse registreerimise teha ühes töövoos.

 

Pisiasjad on olulised

 

Lisaks uutele funktsioonidele oleme jätkanud tööd rakenduse DelPro Companion üldiseks täiustamiseks. Ülevaade sellest, mida oleme lisanud:

  • nüüd saate valida, kas soovite lubada loomade lisamist täiendavalt valitud loomadele rühmiti sisestamise režiimis
  • loomade sündmuste võrguühenduseta (väljaspool WiFi leviala) registreerimise korral on sündmused looma kaardil nähtavad pooleliolevate sündmustena
  •  loomade loendi filter on nüüd täiendavalt kohandatav, et valida mitu gruppi või lisada sigimisseisund
  • nüüd saate valida rakenduse DelPro Companion kasutamiseks mobiiltelefoni keelest erineva keele
  • otsingufunktsioonis on nüüd võimalik vaadata selle grupi üksikasju, kuhu loom kuulub.

 

Märkus. Rakenduse DeLaval DelPro Companion kasutamise jaoks on vajalik, et teie farmil on DeLavali farmiruuter, DeLavali pääsupunkt ja installitud DeLavali farmihaldussüsteem DelPro Farm Manager 5.3 või selle uuem versioon. Kõigi küsimustega, mis on seotud teie farmi sobivusega seoses rakenduse kasutamisega, palume pöörduda oma DeLavali esindaja poole.

 

Võtke ühendust oma DeLavali müügikontaktiga

Üldiste päringute jaoks