Sina kontrollid söötmisstrateegiat

Sööt moodustab piimatootmiskuludest suure osa. Mõistame teie soovi lehmi tõhusalt sööta. Selle valdkonna parimal võimalikul viisil haldamiseks tagame teile täieliku paindlikkuse, et rakendada jõusööda söötmislahendusi, mis vastavad teie karja vajadustele.

Erinevate laktatsiooniperioodi etappide ajal vajavad teie lehmad ka erineval viisil söötmist. Farmihaldussüsteem DelPro Farm Manager on üles ehitatud selliselt, et saate rakendada kohandatavaid lahendusi erinevate laktatsioonipäevade ja -numbrite, toodangu tasemete ja looma gruppide jaoks. Peamine on see, et tagame teile süsteemi kõigi nende erinevate andmete kergeks ja automaatseks ühendamiseks, kindlas teadmises, et teeme seda seejuures ohutult.

Loomakaart

Looma kaardi söötmise vahekaardil (joonis 1) on esitatud vastavale loomale määratud söödaratsioonid ja te saate vaadata ka vastavale loomale annustatud söödaratsioone. Olulise tähendusega on järgmised mõisted.

Joonis 1. Söödaratsiooni üksikandmed farmihaldussüsteemi DelPro Farm Manager looma kaardil

 

·        Ration (ratsioon) näitab sööta kilogrammides, mida lehmale igapäevaselt annustatakse.

·        Target (sihtratsioon) näitab sööta, mida lehm hakkab saama x-päeva pärast (Target Days, päevi sihtratsioonini).

·        Enne kui lehm saab sööta tarbima hakata, peab sööt kättesaadav olema (saadaoleva sööda kogus suureneb automaatselt päeva jooksul).

Peale käsitsi ja fikseeritud määraga söötmise saab automaatsete ratsioonitabelite abil rakendada automatiseeritud ja individuaalset söötmislahendust, mis põhineb konkreetse lehma piimatoodangul ja laktatsioonietapil. Farmihaldussüsteem DelPro Farm Manager võimaldab kasutajal lehmi erinevate kategooriate kohaselt sööta:

  • Vanus päevades
  • Laktatsioonidpäevade arv
  • 7 päeva maksimaalne päevatoodang
  • 7 päeva keskmine päevatoodang
  • Päevi poegimiseni

Täiendav söötmine

Traditsioonilisem fikseeritud määraga söötmislahendus põhineb keha rasvavarude tarbimisel – loomi söödetakse kogu laktatsiooniperioodi jooksul kindlaks määratud ratsiooni kohaselt. Kuid täiendava söötmise eesmärk on aga lehma varustamine toitainetega, mida on vaja konkreetseks laktatsiooniperioodi etapiks.

Täiendav söötmine on levinud riikides, kus sageli kasutatakse täiendava jõusöödaga söötmist ja kus söödaratsioon põhineb suurel määral sellisel söödal nagu hein ja maisisilo. Selle eeliseks on, et tagatakse lehmade ideaalne toitumus ja võetakse arvesse igale lehmale omast tootmispotentsiaali. Selle eelised on märkimisväärsed. Iga liiter laktatsiooni haripunktis võib anda suurema piimatoodangu laktatsiooni kohta.

Strateegia on jaotatud erinevateks faasideks, mis on seotud erinevate laktatsiooniperioodi etappidega.

 

1.    Täiendavat söötmist kohaldatakse varajases laktatsioonis (kohanemine ja täiend-/ sihtratsioon on esitatud allpool). See hõlmab iga lehma, olenemata piimatoodangust, arvestades jõusööda maksimaalset ratsiooni 3–6 nädalat pärast poegimist ja seda hoitakse maksimaalse ratsiooni tasemel kuni 10–15 nädalat pärast poegimist. Selline lahendus võimaldab kõigil lehmadel ilma jõusööda piiranguta rakendada oma tootmispotentsiaali.

2.    Teine faas, söötmine keskmise piimatoodangu saavutamiseks (allpool esitatud joonisel märgistatud kahe erineva helesinise värviga), rakendub umbes 70–100 päeva pärast poegimist. Lehma söödetakse vastavalt tema piimatoodangu tasemele. Laktatsiooniperioodi lõpu poole saab sööta vähendada söötmislahenduse kohaselt parameetriga Days to calving feed table (ratsioonitabel, mis põhineb poegimiseni jäänud päevade arvul). Selline strateegia tähendab, et iga lehma söödetakse individuaalselt. Säästetakse sööta ja väheneb lehmade liiga kõrge toitumushinde oht.

   

   DelPro aitab teil seda söötmislahendust rakendada alates poegimisest kuni kinnijäämiseni ja kogu kinnisperioodi jooksul kuni järgmise poegimiseni. Teil tuleb vaid farmihaldussüsteemis DelPro Farm Manager kindlaks määrata sobiv söötmislahendus.

Joonis 2.   Individuaalse jõusöödaratsiooni kohaselt söödetud lehmade täiendava söötmise lahenduse graafik

Täiendav söötmine vastavalt praeguse laktatsiooni maksimaalsele piimatoodangule

Farmihaldussüsteemi DelPro Farm Manager abil saate määrata ka täiendava söötmisperioodi, mis sobib lehma praeguse piimatoodanguga. Selleks tuleb koostada laktatsiooniperioodi alguse maksimaalsel piimatoodangul põhinev ratsioonitabel. Ülaltoodud näite asemel (üksnes kõigile lehmadele kehtiva täiend-/ sihtratsiooniga lahenduse kasutamine) tuleb maksimaalset piimatoodangut pidevalt analüüsida ja kui see ületab meie ootusi, tuleb suurendada loomade söödaratsiooni. Keskenduda tuleb eeldatavast rohkem tootvate loomade söödaratsiooni suurendamisele (allpool esitatud joonisel 3 on selleks maksimaalne söödaratsioon). Maksimaalse piimatoodangu perioodil ei vähendata söödaratsiooni (olgugi, et võite seda soovida mõningal määral teha). Jõusööda koguse vähendamist tuleb kohaldada järgmisel laktatsiooniperioodi etapil – söötmine keskmise piimatoodangu saavutamiseks.

 

Poegimisest kuni järgmise poegimiseni

Võttes arvesse asjaolu, et erinevatel laktatsiooniperioodi etappidel poegimisest kuni järgmise poegimiseni vajavad teie lehmad vastavat söötmist, tagame, et farmihaldussüsteemi DelPro Farm Manager söötmismoodul katab kõik need vajadused. Farmihaldussüsteemi DelPro Farm Manager erinevate ratsioonitabelite terviklik kasutamispõhimõte kogu laktatsiooniperioodi jooksul alates poegimisest kuni järgmise poegimiseni on esitatud allpool joonisel 4. Laktatsiooni algamise korral saame teie koostatud söötmislahendust kasutada koos laktatsioonipäevade ratsioonitabeliga. Teie koostatud söötmislahenduse kohaselt saame maksimaalse piimatoodangu ratsioonitabeli abil teie lehmadele annustada täiendsööta vastavalt nende praegusele maksimaalsele piimatoodangule. Laktatsiooniperioodi keskel söödetakse lehmi vastavalt nende 7 päeva keskmisele piimatoodangule. Kinnisperioodi lähenedes tuleb loomade loomuliku kinnijäämise võimaldamiseks vähendada söötmist minimaalsele tasemele. Või jätkata poegimiseelset jõusöödaga söötmist poegimisele eelneva kinnisperioodi ajal. Sellisel viisil saate rakendada teie farmile sobivat söötmislahendust.

Joonis 3.  Kombineeritud ratsioonitabel, mis hõlmab söötmislahendust poegimisest kuni järgmise poegimiseni

 

 

Võtke ühendust oma DeLavali müügikontaktiga

Üldiste päringute jaoks