Raviprotokollid

Mida kiiremini on võimalik diagnoosida ja ravida tervisehäiret, seda kiirem on taastumine ja tavaliselt ka väiksem mõju tootlikkusele. DelPro on mõeldud just selleks, et tagada kiire ja korrektne looma terviseandmete edastamine ja võimaldada kasutada kiiret ja lihtsat platvormi raviprotokollide määramiseks.

Farmihaldussüsteemi DelPro Farm Manager esmakordsel kasutamisel leiate tervise jaost eeltäidetud looma tervise diagnoosid. Nende abil saate kohe tööd alustada või kohandada diagnoosi farmi konkreetse raviprotokolliga. Sellest artiklist saate teada, kuidas DelPros tuleb hallata tervisesündmusi. Kui soovite andmete registreerimise muuta lihtsaks ja kiireks, saada rikkumishoiatusi, diagnoosi siduda konkreetsete ravimite ja raviprotokolliga kõige tõhusamaks ja täpsemaks arvestuse pidamiseks – see on lahendus, mida saate kasutada ka rakenduses DelPro Companion. Kõige esimesena tehtavad toimingud, alustame põhitõdedega.

Uute ravimite lisamine 

Enne kui ravimeid saab raviprotokolliga siduda, tuleb kõik farmis kasutatavad ravimid registreerida farmihaldussüsteemis DelPro Farm Manager. Selle menüü leiate tervisemoodulist ja ravimite aknast. Tuleb kindlasti kontrollida, et kinnisperioodide andmed on täpselt sisestatud! See mõjutab piima kõrvalejuhtimise perioodi – seda saab kindlaks määrata looma kaardi looma seisundi vahekaardil lüpsiplatside ja karussell-lüpsisüsteemide jaoks ning AMS-i seadete vahekaardil robotlüpsisüsteemide jaoks. Veenduda, et ravimid on kasutamise ajal aktiivseks märgitud. Hea uudis on ka see, et kõik farmihaldussüsteemis DelPro Farm Manager aktiivseks märgitud (linnuke) ravimid on saadaval ja sünkroniseeritud teie rakenduses DelPro Companion!

Uue ravikuuri lisamine

Olenevalt teie farmi tavast ja teie veterinaarilt farmi jaoks määratud raviprotokollidest võite hakata kõiki protokolle kasutama tervisemenüüs „Ravikuurid“. Iga raviprotokolli jaoks saate määrata, milliseid ravimeid kasutada ja kui sageli. Siinkohal saate valida kõigi ravimite hulgast, mida olete sisestanud eelmises etapis ja olete hetkel aktiivseks märkinud. Kui teil on selline ravikuur nagu näiteks sõrgade värkimise sündmus, siis ei ole kohustuslik ravikuurile lisada ravimeid. Lihtsalt looge ravikuur ja jätke ravimite väli tühjaks.

Veenduda, et kõik üksikasjad on täpselt esitatud ja kui alustate looma tervisesündmuste registreerimist, tuleb teil valida üksnes diagnoos. Pärast rakenduses DelPro Companion sünkroniseerimist on kõik ravikuurid saadaval teie telefonis ja seotud kasutatavate ravimitega – nüüd olete peaaegu valmis, et alustada looma tervisesündmuste registreerimist!

Uue diagnoosi lisamine

Kui alustate tööd farmihaldussüsteemiga DelPro Farm Manager on saadaval ulatuslik vaikeloend haiguste kohta. Peale selle diagnooside loendi saab lisada farmikohaseid diagnoose. Uue diagnoosi lisamisel saab valida soovitatud ravikuuri ja samuti ühendada ravikuurid, mis on selle diagnoosiga seotud. See hõlmab paljusid andmeid – alates loomal tuvastatud haigusest ja lõpetades soovitatud raviprotokolli ja määratud ravimitega.

Looma tervisesündmuse registreerimine

Kui raviprotokollid on määratud ja seejärel soovitakse lisada tervisesündmus, tuleb kõigepealt lehma jaoks valida diagnoos ja soovitatav ravikuur (määratud tulenevalt diagnoosist), ravimi andmed esitatakse automaatselt. See tähendab ka seda, et ravimiga seotud seaded (piirangud) rakenduvad ja DelPro tuvastab, kui kaua tuleb piima kõrvale juhtida.

Lehma kaardi looma seisundi andmetest on nähtav, mitu päeva tuleb piima kõrvale juhtida ja mitu päeva tuleb lehma ravida.

Robotlüpsisüsteemiga farmide AMS-i lüpsiseadete alt leiate piima sihtkoha ja piima eraldamise perioodi andmed tulenevalt ravimite omadustest.

Kui olete ravinud mitmeid sama diagnoosiga loomi sama ravikuuriga, on võimalik nii farmihaldussüsteemi DelPro Farm Manager kui ka rakenduse DelPro Companion rühmiti sisestamise režiimis lisada tervisesündmust kõigile valitud loomadele ühekorraga. See muudab tegevuse registreerimise veelgi lihtsamaks!

Teadmiseks, kui lisate looma tervisesündmuse järgides ülaltoodud toimingute järjekorda alates diagnoosi lisamisest kuni ravikuuri ja ravimiteni, tehakse kõik etapid looma sündmuse põhjal. See on ju suurepärane kui veterinaar on määranud uue mitmete ravimitega ravikuuri ja teil ole vaja neid andmeid ühekaupa lisada – kõik saab tehtud ühekorraga.

Täielik ülevaade ravitud loomadest

Käimasolevate ravikuuride aruanne annab teile infot loomade kohta, keda hetkel ravitakse, koos järelejäänud ravipäevade ja piimamüügi keelu päevadega. Kui ravikuur on lõpetatud, kuid loomal on endiselt lihamüügi keelu periood, leiate nende lehmade andmed aruandest käimasolevad ravikuurid koos lihamüügi ooteperioodiga. Teadmiseks ja meeles pidamiseks, et kui otsustate aktiivsete lihamüügi keelu päevadega looma praakida, teavitab farmihaldussüsteem DelPro Farm Manager teid rakendunud kinnisperioodist, nii saate vältida looma liiga varast tapamajja saatmist, tagades toidu ohutuse!

Täielik kõigi loomade tervisesündmuste kronoloogiline ülevaade koos kõigi diagnoosidega on esitatud karja sündmuste loendis. Sellele aknale juurdepääsuks tuleb klõpsata loomal karja sündmuste loendis.

Viimane oluline MÄRKUS. Kui olete mõnda lehma ÜKS päev KAUEM ravinud kui tavaliselt ette nähtud ja registreeritud DelPros, tuleb samuti uuendada ravikuuri andmeid looma kaardil, kontrollida looma seisundit ja AMS-i seadeid piima kõrvalejuhtimise kohta.

Võtke ühendust oma DeLavali müügikontaktiga

Üldiste päringute jaoks