Vana elektroonika kogumine

08.09.2020

DeLaval OÜ ja MTÜ Eesti Elektroonikaromu vahel on sõlmitud leping ja selle tulemusel on võimalik DeLavali klientidel ära viia kogumispunktidesse DeLavali vana elektroonikat.

Eesti Elektroonikaromu opereerib üleriigilist EE-seadmete kogumisvõrku. EE-seadmete tarbijad saavad oma elektroonikaromud kogumispunktidesse ära anda TASUTA. Kõik kogumispunktides kokkukogutavad elektroonikaromud suunatakse edasisse käitlusesse ning taaskasutusse vastavalt õigusaktides sätestatud korrale.

 

Elektroonikaromude kogumine asukohad leiad siit.

Võtke ühendust oma DeLavali müügikontaktiga

Üldiste päringute jaoks