Product Image

DeLavali aktiivsusmõõtesüsteem

Lehmade seire on nüüdisaegses piimakarjakasvatuses möödapääsmatu osa. Lehma tegevuste jälgimine annab palju teavet tema hetke inna- ja terviseseisundist. Selle teabe abil saab:

  • vähendada karja taastootmise kulusid
  • lühendada poegimisvahemikku
  • eraldada ja ravida lehmi haigustunnuste ilmnemise varases järgus

Veelgi parem koos

Võtke ühendust lähima

DeLavali müügikontaktiga

Võtke ühendust oma DeLavali müügikontaktiga

Üldiste päringute jaoks