Product Image

DelPro™ aktiivsusmõõturid

Parandage karja tervist ja sigimistulemusi. DelPro biomudelid muudavad iga looma käitumise teadmisteks. Kõikide loomade seisundi teadmine võimaldab tuvastada indlevad lehmad ja saavutada seatud sigimiseesmärgid. Haigete lehmade kindlakstegemine tagab aga loomade kõrgetasemelise heaolu. DeLavali aktiivsusmõõturitega jälgite oma lehmi isegi siis, kui teid ei ole kohal.

  • Tuvastage indlevad lehmad ja mullikad
  • Vähendage sigimisega seotud kulusid
  • Tuvastage haigused varases staadiumis
  • Päikeseenergial töötavad juhtmeta antennid karjatamise ja suurte farmide jaoks

Veelgi parem koos

Võtke ühendust lähima

DeLavali müügikontaktiga

Lae alla

Brošüür

DelPro™ aktiivsusmõõturid

Peamised eelised

Automaatsed otsused

DelPro juhib eraldusväravaid, et valida automaatselt teie kriteeriumitele vastavad lehmad. Aktiivsusmõõturite kogutud andmete põhjal saate valida sobiva eraldusaja. Nii on teie lehmad seemendamiseks valmis teile sobival ajal. Tervisehäiretele viitava vähese aktiivsusega lehmad saab eraldada ja lasta veterinaaril üle vaadata.

Õigeaegne seemendamine

Parim seemendamisaeg on 8–16 tundi pärast seisva inna algust. DelPro tuvastab täpselt seisva inna alguse ja teavitab teid iga lehma parimast sigimisajast, et tagada optimaalsed võimalused edukaks seemendamiseks.

Lehma tervise pidev jälgimine

Lehma aktiivsustaseme langemine viitab sageli mõnele haigusele või lonkamisele. DelPro jälgib iga lehma aktiivsust ja hoiatab teid, kui sellele on vaja tähelepanu pöörata.

Aidake vähendada sigimisega seotud kulusid

Inna ja ideaalse seemendamisaja täpne tuvastamine aitab säästa aega ja raha. Neubrandenburgi ülikooli (Saksamaa) ja FARME Instituudi (USA) sõltumatust uuringust selgus, et aktiivsusmõõturitega DelPro vähendas tavaliste innatuvastusmeetoditega võrreldes uuslüpsiperioodi pikkust kuni 12 päeva võrra.

Kuva rohkem

Lehmade igapäevane liikumine ütleb looma praeguse inna ja tervisliku seisundi kohta palju

DelPro teeb aktiivsusmõõturite salvestatud andmete põhjal täpsema statistilise analüüsi looma päevase liikumise kohta ja võrdleb seda oodatava liikumisega. Seda biomudelit kasutatakse lehma innaseisundi prognoosimiseks, andes teile täpsed andmed iga lehma inna kohta. Teades looma liikumisseisundit, saate hinnata ka tema tervislikku seisundit. Liikumise vähenemine viitab võimalikule tervisehäirele.

Võtke ühendust oma DeLavali müügikontaktiga

Üldiste päringute jaoks