Product Image

DeLavali toitumushindamine BCS

Teades lehmade toitumushindeid, saab planeerida söötmist nii, et tagada lehmadel vajalikud keharasva varud, mis toetavad piimatoodangut, sigivusjõudlust ja lehmade pikka eluiga. DeLavali toitumushindamine BCS teeb lõpu umbkaudsetele hinnangutele ning lehmade vaatlemisest ja komplemisest tulenevatele ebatäpsustele.

  • täpne söötmine
  • tervemad lehmad
  • parem sigivus
  • sobib igasse farmi

Veelgi parem koos

Võtke ühendust lähima

DeLavali müügikontaktiga

DeLavali toitumushindamine BCS

Peamised eelised

Täpne söötmine

Oma lehmade toitumushinnete regulaarne uuendamine võimaldab plaanida ja optimeerida söötmist, et tagada lehmade ideaalne kehakonditsioon igas nende laktatsioonitsükli staadiumis.

Tervemad lehmad

Ühtlane ja täpne hindamine toimib varase hoiatusena juhul, kui lehma toitumuse hinded kalduvad kõrvale ideaalsest kehakonditsioonikõverast. Kõigile kõrvalekalletele saab reageerida varakult, vähendades võimalikke loomaarsti- ja söötmiskulusid.

Parem sigivus

Regulaarne hinnete uuendamine võimaldab tagada lehmade ideaalse toitumuse seemendus- ja poegimisajaks. Sobiv kehakonditsioon kogu tiinuse vältel võimaldab ära hoida probleemid poegimisel ja poegimise järel, tagades samas vasikatele ideaalse elualguse.

Võtke ühendust oma DeLavali müügikontaktiga

Üldiste päringute jaoks