Product Image

DeLavali toitumushindamine BCS

Täpsed toitumishinded võimaldavad söötmist paremini planeerida ja tagada lehma tervisliku rasvavaru. See soodustab piimatoomist, sigimise tõhusust ja lehma pikaealisust. DeLavali toitumishindamine BCS on täisautomaatne hindamissüsteem, mis kõrvaldab käsitsi hindamisega kaasnevad oletused ja ebatäpsused.

  • Parandage lehma tervist
  • Täpne söötmine
  • Suurendage piimatoodangut
  • Parandage sigimist ja poegimist
  • Vähendage tööjõukulusid

Veelgi parem koos

Võtke ühendust lähima

DeLavali müügikontaktiga

Lae alla

Brošüür

DeLavali toitumushindamine BCS

Peamised eelised

Parandage lehma tervist

Toitumishinded toimivad varase hoiatussüsteemina. Kui lehma seisund erineb ideaalsest toitumushindegraafikust, saate varem reageerida ning parandada lehmade tervist ja tootlikkust.

Täpne söötmine

Toitumishinne on oluline mõõdupuu, mis näitab teie farmi söötmislahenduse tõhusust. Kui teate iga päev oma lehmade täpset toitumishinnet, saate planeerida söötmislahenduse, mis tagab õige tasakaalu kogu laktatsiooni vältel.

Kasumlik piimatootmine

Lehmade ideaalse tervisliku seisundi tagamine laktatsiooni ajal tagab äsjapoeginud lehmade hea piimatoodangu ja õigeaegse tiinestumise. Samuti võimaldab see vähendada söödakulusid ja -tarbimist hilisel laktatsioonil, mis tagab kasumliku piimatootmise ja lehmade pikaealisuse.

Edukas sigimine ja poegimine

Regulaarseid toitumishindeid saab kasutada lehmade ideaalse seemendamis- ja poegimisseisundi tagamiseks. Õige toitumushinne kogu tiinuse vältel aitab vähendada poegimisaegseid ja -järgseid terviserikkeid ning tagab vasikatele ideaalse elualguse.

Vähendage tööjõukulusid

Toitumushinde automaatse kindlaksmääramise korral kaob käsitsi hindamise vajadus. See tähendab, et saate oma aega kasutada farmis muude oluliste tööde tegemiseks – täpsed toitumishinded salvestatakse automaatselt.

Kuva rohkem

Optimeerige oma farmi söötmislahendust

Iga lehma toitumishinde pidev ja täpne jälgimine võimaldab söötmislahendust õigel ajal muuta. See tagab püsivad ja usaldusväärsed tootlikkuse, pikaealisuse ja sigimise tulemused. DeLavali toitumishindamise BCS lisamise korral salvestatakse automaatselt täpsed ja järjepidevad toitumishinded iga lehma, lüpsi ja päeva kohta. See 3D-videotehnoloogia kogub andmeid ja spetsiaalne DeLavali biomudel teeb nende põhjal analüüsi. Nii saate looma seisundi muutusi tuvastada enne nähtavate haigustunnuste ilmnemist ja edaspidiste probleemide vältimiseks kiiremini tegutseda.

Võtke ühendust oma DeLavali müügikontaktiga

Üldiste päringute jaoks