Paremad otsused – parem söödaväärindus

Sööt moodustab piimatootmiskuludest suure osa. Mõistame teie vajadust sööta lehmi tõhusalt.

  • Rakendage jõusööda söötmislahendusi poegimisest kuni järgmise poegimiseni
  • Jälgige loomade söödatarbimist
  • Parandage söötmise tulemuslikkuse põhinäitajaid
  • Kontrollitud söötmine
Võtke ühendust lähima

DeLavali müügikontaktiga

Söötmine põhineb tasakaalul

Sööt moodustab piimatootmiskuludest suure osa. DeLavali DelPro™ on oluline tööriist, mis tagab õige söödaratsiooni ja aitab toota vähemaga rohkem.

Paremad otsused – parem söödaväärindus

Peamised eelised

"Söötmislahendus

Eri laktatsioonietappides lehmadel on erinevad vajadused. DelPro võimaldab sööda kiiresti, ohutult ja täpselt nende muutustega kohandada. See tähendab põhiratsiooni pidevat reguleerimist ja lisandite haldamist, et tagada igal ajal looma heaolu, tootlikkus, sigimisjõudlus ja pikaealisus. DelPro abil saate rakendada kohandatavaid lahendusi erinevate laktatsioonipäevade, toodangu tasemete, gruppide või laktatsiooni numbri jaoks.

Jälgimine

Meil kõigil on loomi, kes ei söö just täpselt neile määratud sööta. Enamasti on selle põhjuseks mõni tervisehäire. DelPro koostab lehma ja karja tasandil aruandeid söödatarbe ajaloo kohta ning leiab sellised loomad kiiresti üles. Need aruanded ja söödatarbe 365 päeva graafik võimaldab teil lihtsasti jälgida söödatarbimist karja, grupi ja looma tasandil.

Kulueelis

Kasumlikkus tähendab söödaväärinduse tähelepanelikku jälgimist. Seepärast koostasime lihtsasti loetavad ülevaated, et saaksite vaadata farmi tulemusi ülalt-alla meetodil. Sööda tarbimise, hinna, tootmisandmete ja piima hinna põhjal annab DelPro selge ülevaate söödaväärinduse kohta karja, grupi ja looma tasandil. See võimaldab teil eelarvet koostada ja tulevikku prognoosida. DeLaval Optimat™-i abil saate kore- ja jõusööda ratsioone segada, jaotada ja reguleerida.

Jõusööda haldamine

Lisandite kasutamise korral olete kindlasti teadlik nende liigsöötmisega seotud ohtudest. DelPro aitab jaotada lehmale täpse ja ohutu ratsiooni. Teie otsustate, kui palju sööta peab lehm ühel külastusel saama ja mis kiirusel sööta jaotatakse. DelPro kasutab neid andmeid külastuse söödapiirangu määramiseks, sööda järgmisele päevale ülekandmiseks ja tunnipiirangute seadmiseks.

Toitumushindamine

Iga lehma toitumishinde pidev ja täpne jälgimine võimaldab söötmislahendust õigel ajal muuta. See tagab püsivad ja usaldusväärsed tootlikkuse, pikaealisuse ja sigimise tulemused. DeLavali toitumishindamise BCS lisamise korral salvestatakse automaatselt täpsed ja järjepidevad toitumishinded iga lehma, lüpsi ja päeva kohta. See 3D-videotehnoloogia kogub andmeid ja spetsiaalne DeLavali biomudel teeb nende põhjal analüüsi. Nii saate looma seisundi muutusi tuvastada enne nähtavate haigustunnuste ilmnemist ja edaspidiste probleemide vältimiseks kiiremini tegutseda.

Kuva rohkem

Võtke ühendust oma DeLavali müügikontaktiga

Üldiste päringute jaoks