Paremad otsused – looma parem tervis

Soovime samuti, et teie lehmad on terved ja farmis toodetud piim ohutu.

  • Täielikud aruanded looma tervisesündmuste kohta
  • Kombineeritud terviseandmed – indekseeritud
  • Optimaalne valmisolek tervisekontrolliks
  • Hallake otsuseid ja tegevusi parimal võimalikul moel
Võtke ühendust lähima

DeLavali müügikontaktiga

Kiirus on ülioluline

Terved loomad elavad kaua ja sigivad hästi. See tagab piima hea kvaliteedi, suure piimatoodangu ja teie äritegevuse jätkusuutlikkuse.

Mida kiiremini on võimalik diagnoosida ja ravida tervisehäiret, seda kiirem on taastumine ja tavaliselt ka väiksem mõju tootlikkusele. DelPro on välja töötatud just selleks, et tagada kiire ja täpne looma terviseandmete edastamine.

Paremad otsused – looma parem tervis

Peamised eelised

Täpsed aruanded

Loomade ravimise kohta tuleb pidada täpset arvestust. DelPro muudab selle teabe sisestamise, salvestamise ja jagamise lihtsamaks ja kiiremaks. DelPro eesmärk on muuta teekond diagnoosist ravini võimalikult lihtsaks. Saate määrata diagnoosil põhinevate ravimite ja protseduuridega raviprotokolle ning pärast ravisündmuse lisamist saadetakse teile hoiatusaruandeid ravimise, piima eraldamise ja loomade eraldamise kohta. Saate ka ühe klõpsuga salvestada, et olete ettenähtud toimingud sooritanud.

Piima automaatne eraldamine

DeLavali lüpsisüsteemi kasutamise korral analüüsib DelPro piima kvaliteedi mõõtmiseks elektrijuhtivuse ja veresisalduse andmeid. Hälvete tuvastamise korral edastatakse teile hoiatus. Soovi korral saab VMS V300 piima automaatselt jahutist eraldada. Lüpsiplasti või -karusselli korral võetakse lüpsiriist automaatselt alt ära.

Andurite kasutamine

Tänapäeval on saadaval andurid, mis mõõdavad täpselt ja automaatselt laktaatdehüdrogenaasi (LDH), beeta-hüdroksübutüraadi (BHB), progesterooni, somaatiliste rakkude arvu, veresisaldust, aktiivsust ja toitumishinnet. Andurite ühendamisel DelPro analüüsivõimega saate sageli probleemist teada enne nähtavate haigustunnuste ilmnemist. See annab teile paremat ja kiiremat teavet ning võimaldab teil teha paremaid otsuseid.

Kombineeritud tervise biomudel

DelPro lehmade jälgimise aknas on näidatud iga lehma terviseindeks. See on koondhinne, mis ühendab endas iga päev salvestatud andmeid ja pakub kiiret ülevaadet iga lehma tervisliku seisundi kohta. Nii saate tuvastada kiiresti mistahes muutusi lehma tervises ja keskenduda loomadele, kes vajavad erilist tähelepanu.

Piima kvaliteet

DelPro Farm Manager võimaldab teil hinnata, mil määral mõjutab iga lehm somaatiliste rakkude arvu (SCC) piimajahutis ning prognoosida konkreetsete lehmade välistamise rahalist mõju. Meie lubadus ‎on pakkuda teile karja järjekindlas haldamises õigeaegset ja automaatset tuge.

Terviseprotokollid

DelPro veterinaari visiitide ja vaktsineerimise protokolli funktsioon tagab, et veterinaari visiidid on võimalikult tõhusad. Teie töömeetodite ja kõikide looma andmete põhjal koostatakse automaatselt loendid, milles on esitatud iga looma plaanilised visiidid. Olenemata sellest, kas soovite vaktsineerida, sõrgu värkida või tiinust kontrollida – saate looma tervisemoodulis määrata sobivad kriteeriumid ja võite kindel olla, et te ei unusta enam ühtegi kontrollimist vajavat lehma.

Kuva rohkem

Võtke ühendust oma DeLavali müügikontaktiga

Üldiste päringute jaoks