Paremad otsused – farmi parem jõudlus

Usume, et ainus viis saavutada oma tegevuse üle täielik kontroll on ühendada kogu farm ühte kohta. Ainult nii on võimalik teha kiireid otsuseid, mis muudavad teie äritegevuse kasumlikuks.

  • Parem töötõhusus
  • Täielik ülevaade
  • Täielik ülevaade lüpsmisest
Võtke ühendust lähima

DeLavali müügikontaktiga

Saavutage vähemaga rohkem

Vähemaga rohkem. See on alati olnud meie eesmärk. DelPro viib teid aruanded ja analüüsid uuele tasemele ning võimaldab teil selle eesmärgi saavutada.

Paremad otsused – farmi parem jõudlus

Peamised eelised

Võrrelge gruppide jõudlust

Aeg on farmis piiratud ressurss. Seda ei saa kulutada iga looma eraldi analüüsimise peale. Usume karja analüüsidega töötamisel ülalt-alla lähenemisse. Erinevate loomagruppide analüüsimise korral saate selge ülevaate, kas karjas esineb kõrvalekaldeid.

Koondpaneeli vaade

DelPro koonpaneelilt saate kiire ülevaate farmi jõudlusest ja seatud ülesannete seisundist. See visuaalselt lihtne vaade pakub kasulikku ja praktilist teavet loomade, töötajate ja seadmete jõudluse kohta. See annab ka läbilõike lüpsijõudlusest ja sigimisandmetest – kõik on koondatud ühte, selge kujundusega vaatesse.

Kõik lüpsmisest

DeLavali lüpsisüsteemid on varustatud erinevate anduritega, mis salvestavad lehma sisenemise lüpsiplatsile, sealt väljumise ja mitmeid muid lüpsi ajal tehtavaid toiminguid. Nende andurite kogutud andmete esitamise asemel kogub DelPro kõik need väärtuslikud andmed kokku ja muudab need jõudlust kajastavaks teabeks. Seda teavet saab kasutada töömeetodite, lehmade liikumise ja tööviljakuse parandamiseks.

Üks vaade

Teie farm ei ole pelgalt omavahel seotud tegevuste ja neid tegevusi toetavate toodete kogum – see on süsteem. Ja nagu kõik süsteemid, töötab seegi kõige paremini siis, kui iga komponent annab järgmisele lisaväärtust. See on DelPro ülesanne. See kogub kõik teie farmis salvestatud andmed kokku ja loob nende põhjal pildi farmi jõudlusest ja parandamist vajavatest valdkondadest. Nii saab DelPro esitada teile aruanded, analüüsid, hoiatused ja tegevusettepanekud ühe komplektina.

Seadmete jälgimine

Peale lehmade tervise ja jõudluse jälgimise ja aruandluse analüüsib DelPro ka farmitehnoloogia jõudlusega seotud andmeid. See tähendab hoiatusi jõudluse vähenemise korral, hooldustaimereid, nisakummide vahetamist ning seda, kui palju aega kulub DeLaval VMS™ V300 lüpsisüsteemist saadud piima jahutamiseks.

Turvaline juurdepääs

Teame, et te ei hakanud piimakarjakasvatajaks, et raisata aega ruuterite ja internetiühenduse konfigureerimise peale. DelPro farmi kaughaldussüsteemi korral ei pea te seda tegema. See on eelkonfigureeritud ning põhineb väga vastupidavatel ja töökindlatel võrguseadmetel. Sellel on ka sisseehitatud turvapakett, mis kaitseb teie farmi võrku viiruste, paha- ja nuhkvara eest ning tagab, et süsteem on alati töökorras.

Automaatsed otsused

DelPro juhib eraldusväravaid, et valida automaatselt teie kriteeriumitele vastavad lehmad. Andurite kogutud andmete põhjal saate valida sobiva eraldusaja. Nii on teie lehmad kontrollimiseks valmis teile sobival ajal. Näiteks saab tervisehäiretele viitava vähese aktiivsusega lehma eraldada ja lasta veterinaaril üle vaadata.

Kuva rohkem

Võtke ühendust oma DeLavali müügikontaktiga

Üldiste päringute jaoks