Piimamõõturid – karjahalduse optimeerimine igapäevase piimatoodangu, lehmade tervise ja kasumlikkuse parandamiseks

DeLaval pakub ICAR-i heakskiiduga piimamõõturite, toodangunäidikute ja vooluhulga andurite täisvalikut, mis optimeerimiseks mõõdavad täpselt karja igapäevast piimatoodangut, piima kvaliteeti, lehmade tervist ja kasumlikkust. Näidates, millised lehmad toovad raha sisse ja millised mitte, on DeLavali piimamõõturid lihtsaks, tõhusaks ja täpseks vahendiks, mis annavad kohapeal teavet iga üksiku lehma tervise ja piimakvaliteedi kohta.

Võtke ühendust lähima

DeLavali müügikontaktiga

Piimamõõturid – karjahalduse optimeerimine igapäevase piimatoodangu, lehmade tervise ja kasumlikkuse parandamiseks

Tooted

DeLavali vooluhulganäidik HFC

Tugev konstruktsioon, mis peab vastu suurel koormusel ööpäevaringsele lüpsmisele. See on välja töötatud suure jõudlusega piimalehmade jaoks ning seda on lihtne hooldada.

DeLavali vooluhulganäidik FI2

See töötab usaldusväärselt ja peaaegu nähtamatult tagaplaanil. Lihtne ja end tõestanud vooluhulganäidik on hästi disainitud ja seda on lihtne puhastada.

DeLavali piimamõõtur MM27BC

Piimamõõtur MM27BC on ICARi poolt heakskiidetud ülimalt täpne mõõtur, mis jälgib vere näitajaid piimas, juhtivust, lüpsiriista lahtitulekut ja õhu sisenemist nisakummidesse. See tagab piimatoodangu kiire mõõtmise ja lehmade tervise tõhusama jälgimise.

  • tuvastab vere olemasolu piimas
  • mõõdab udara juhtivust
  • mõõdab lüpsijõudlust

DeLavali piimamõõtur MM6

Selle ICARi poolt heaks kiidetud piimamõõturi käitamine toimub manuaalselt. Teatud hulk piima tõmmatakse lüpsi ajal plastmassanumasse ning hiljem saab näitu anumalt lugeda. Mõõdetud piim saadetakse seejärel ühe nupulevajutusega lüpsiliinile.

  • manuaalne mõõtmine
  • näit mahu järgi
  • eraldiseisev

Võtke ühendust oma DeLavali müügikontaktiga

Üldiste päringute jaoks