Õõtslatt-skreeper

Õõtslatt-skreeperid on mõeldud sõnniku rennis teisaldamiseks silindri abil. Hüdrauliline silinder on paigaldatud nii, et sõnniku edasilükkamine toimub kolvitõuke jõul.

Võtke ühendust lähima

DeLavali müügikontaktiga

Võtke ühendust oma DeLavali müügikontaktiga

Üldiste päringute jaoks