Automatizuotų sprendimų, inovacijų diegimas ir testavimas ,,DeLaval Hamra“ ūkyje

Mūsų tvarumo strategijos dalis – tai resursus taupantys ir produktyvumą didinantys modernūs sprendimai, kurie yra naudingi ūkininkams. Turėti ūkį šalia pagrindinio ,,DeLaval" biuro Švedijoje, kuriame dirba technologijas kuriantys inžinieriai, yra didelis privalumas.

Inovacijos yra neatskiriamos nuo „DeLaval“ strategijos – jomis bendrovė domisi jau nuo 1878-ųjų, kai Gustaf de Lavak patentavo pieno separatorių. Daugiau kaip 40 metų nuolat pildomas žinių bagažas padeda mums dirbti kitaip, diegti naujoves tam, kad pasiektume geresnių rezultatų.

Pasitikėjimas ir skaidrumas

Santykiai tarp ūkio „Hamra“ ir „DeLaval“ automatikos inžinierių yra pagrįsti pasitikėjimu ir skaidrumu, jie yra puoselėjami užtikrinant tinkamą komunikaciją ir dažnus susitikimus. „Ūkis „Hamra“ yra puiki vieta produktams kurti ir plėtoti naujoves. Ūkio „Hamra“ darbuotojų patirtis leidžia mums atlikti pagrįstą sprendimų analizę ir toliau kaupti patirtį, plėtoti ją ir pritaikyti praktikoje. Produktai turi būti ne tik ergonomiški ir lengvai naudojami, bet ir turi atitikti gyvūnų gerovei bei efektyvumui keliamus reikalavimus.“ – pasakoja automatizuoto melžimo sistemų tikrinimo ir patvirtinimo vadovas Per Hasselqvist.

Naujų sprendimų bandymai

Daug mūsų bandymų atliekama ūkio „Hamra“ tyrimų ir plėtros centre. Kaip visa tai veikia praktikoje? Pirmiausia produktų kūrimo komanda procesą imituoja laboratorinėmis sąlygomis. Po sėkmingo imitavimo laboratorijoje, naujas sprendimas išbandomas ūkyje „Hamra“. Prieš pradedant naudoti produktą ar tam tikrą sprendimą, skirtą karvėms, inžinieriai turi įsitikinti, kad įranga yra tinkamai sumontuota.

Tada produktų vystymo komanda tęsia bandymus ūkio ir tyrimų centre darbo laiku, vėliau produkto ar sistemos nepertraukiamas stebėjimas patikimas ūkio „Hamra“ personalui. Bandymams skirtas laikas skiriasi, priklausomai nuo išbandomų savybių. „Patvarumo bandymai trunka net keletą mėnesių, kai kitiems bandymams atlikti kartais nereikia net vienos dienos. Jei bandymo rezultatai tenkina, produktas toliau papildomai išbandomas kituose ūkiuose. Tokie kruopščiai atliekami bandymai turi didžiausią reikšmę mūsų naujiems sprendimams, nes dėl šių bandymų gauname daugiau duomenų, kuriais remdamiesi galime reikiamai priderinti produktą, prieš pristatydami jį rinkai.“ – paaiškina Per Hasselqvist.

Taigi, kodėl inovacijos yra tokios svarbios? 

„Mūsų klientai dirba sudėtingomis sąlygomis ir turi patenkinti nuolat griežtinamus pelningumo ir tvarumo reikalavimus. Todėl inovacijos yra lemiamas faktorius, padedantis išlikti konkurencingais rinkoje, kurioje yra daug stiprių varžovų. Svarbiausios inovacijų sritys yra automatizavimas, pagalba priimant sprendimus, naudojimo patogumas ir žalos aplinkai mažinimas“ – sako automatizuotų melžimo sistemų produktų vystymo direktorius Ola Markusson.

„DeLaval“ prekybos organizacijos perduoda klientų patirtį mūsų inžinieriams, kurie, pritaikydami šią patirtį, toliau kuria naujoves. „Šiandien mūsų dėmesio centre yra programinė įranga, kurią mes nuolat tobuliname ir stengiamės priderinti pagal klientų poreikius. Ją galima lengvai įdiegti į automatizuotas sistemas, programinę įrangą lengva naudoti ir dėl jos galima užtikrinti geresnius rezultatus ir mažesnes energijos sąnaudas. Techninė įranga taip pat yra modernizuojama, tačiau ne taip dažnai, palyginti su programine įranga“, – pasakoja Per Hasselqvist.

Šiuo straipsniu siekėme glaustai paaiškinti, kaip „DeLaval“ kuria inovacijas ir kaip veikia produktų vystymo komandos ir ūkio „Hamra“ darbuotojų bendradarbiavimas.

 

 

Susisiekite su DeLaval

Bendriems paklausimams

Telefonas

8-37 45 70 77

Elektroninis paštas

aukse.juocionyte@delaval.com