Automatinės gyvulių kūno masės indekso vertinimo sistemos ir biologinių žymenų sąsajos su karvių veršingumo sėkmingumu

LSMU mokslinis tyrimas -pranešimas

Šio tyrimo tikslas buvo įvertinti automatiškai nustatomo gyvulių kūno masės indekso įverčio biologinių žymenų kaip β-hidroksibutirato, primilžio, laktato dehidrogenazės bei progesterono kiekio piene sąsajas su karvių veršingumo sėkmingumu.

Yra nemažai tyrimų, rodančių, kad egzistuoja sąsaja tarp karvių kūno būklės ir sėkmingos reprodukcijos. 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) atliktame tiriamajame darbe tik dar kartą pateikiama duomenų, įrodančių, jog tų karvių, kurių kūno būklė yra optimali, įvertinamas siekia daugiau kaip 3,2 balo. Tikimybė tapti veršingomis yra 22 kartus didesnė negu pernelyg liesų karvių, kurių kūno būklės įvertis nesiekia 3,2 balo.

LSMU akademikų komanda neseniai paskelbė mokslinį straipsnį, kuriame pagrindžiama tiesioginė koreliacija tarp gyvulių kūno būklės, sveikatos ir kitų reprodukcijos rodiklių. Šios tyrėjų komandos gauti duomenys surinkti viename Lietuvos ūkyje, kuriame karvės melžiamos robotais, didelis dėmesys skiriams bandos valdymui, o karvės duoda 12 000 kg pieno iš vienos karvės per metus. 

Šis ūkis idealiai tinka moksliniams tyrimams vykdyti, nes įdiegtos sudėtinių jutiklių technologijos padeda mokslininkams atlikti savo darbą. Nekantriai lauksime kitų tiriamųjų straipsnių ir tyrimo duomenų. Linkime, kad naujos žinios būtų įtvirtintos, o svarbiausia – kad Lietuvoje pienininkystė augų ir klestėtų!

Šiam tyrimui panaudotos ūkininkavimo technologijos:

  • ,,DeLaval“ VMS melžimo robotai.
  • „Herd Navigator“ sistema progesterono, BHB ir LDH kiekiui piene stebėti. Tai leidžia preciziškai tiksliai aptikti rują, nustatyti veršingumą ir reprodukcijos sutrikimus, o mastito ir ketozės atvejai diagnozuojamai labai efektyviai ir ankstyvoje stadijoje.  
  • Karvių kūno būklės vertinimas atliekamas kasdien stebint trimatėmis kameromis. Taip gaunama ir papildomų duomenų, kurie buvo panaudoti šiame tyrime.

LSMU mokslinis tyrimas - pranešimas

Susisiekite su DeLaval

Bendriems paklausimams

Telefonas

8-37 45 70 77

Elektroninis paštas

aukse.juocionyte@delaval.com