Tarptautinė paroda „Ką pasėsi... 2017“

Pažangius sprendimus ir technologijas pieno ūkiams teikianti įmonė „DeLaval" parodoje ūkininkams pristatė patobulintų funkcijų melžimo robotą ir demonstravo didžiausią naujovę - „DeLaval“ karvių kūno būklės vertinimo sistemą. „Ūkyje prie paskirstymo vartų ar melžimo roboto, kur yra „DeLaval“ identifikavimo įrenginys, sumontuota ir į bandos valdymo programą integruota kamera pasako, koks gyvulio įmitimas. O tai ūkininkui padeda optimizuoti šėrimą ir kartu didinti primilžį", - naująją sistemą trumpai apibūdino „DeLaval" serviso vadovas Linas Baltrušaitis.

Kūno vertinimo kamera padaro karvių strėnų srities įlinkių trimatį vaizdą ir siunčia į kompiuterį. Atsižvelgiant į karvės veislę, laktacijos laiką, sistema nustato, koks karvės įmitimas tą laktacijos dieną. „Viskas parodoma grafiškai kompiuteryje ir nereikia būti ekspertu, kad įvertintum šėrimą. O bandos valdymo programa įspėja, jeigu karvės įmitimas nukrenta žemiau normos ar ją viršija", - L. Baltrušaitis pasakojo apie nesudėtingą kameros naudojimą.

Kamera gali būti montuojama ne tik robotizuotuose ūkiuose, bet ir tuose, kurie turi DeLaval melžimo aikštelę, svarbu, kad ūkyje būtų bandos valdymo programa ir gyvulių identifikavimo sistema. L. Baltrušaičio teigimu, karvių kūno būklės vertinimo sistema skirta vidutiniams ir stambesniems ūkiams, kurie skaičiuoja šėrimo išlaidas. „Neabejojame, kad ši sistema bus paklausi šiuolaikiškuose ūkiuose", - teigė jis. Pirmąją karvių kūno būklės vertinimo sistemą jau įsigijo vienas „Augos" grupės ūkis, ji šiuo metu yra bandoma.

 Parodoje pristatytas ir naujesnis roboto DeLaval VMS modelis, su patobulintomis funkcijoms. Be kai kurių kitų technologinių naujovių, robote įdiegta išmanioji pulsacija, kuri, pasak L. Baltrušaičio, individualiai adaptuojasi prie kiekvieno gyvulio. „Kiekvienais metais mūsų inžinieriai sukuria kažką naujo, tobulina technologijas, kad sistema būtų dar efektyvesnė. Ir šiuo metu, manau, mes turime bene našiausią robotą, kuris melžiklius ant spenių gali uždėti įvairiausiais kampais, todėl dėl netaisyklingų spenių nebereikia brokuoti karvių", - teigė įmonės atstovas.   

,,Mano ūkis" informacija

Skaitykite daugiau:http://www.manoukis.lt/naujienos/technika/23643-plecia-pasiula-nauju-gamintoju-masinomis-ir-produktais

DzZtfde1qUuWPgCU2.jpg
o9vXOx5_ZhtnzNzz-.jpg
OkhUkBDYSv8_7W4Qt.jpg

Susisiekite su DeLaval

Bendriems paklausimams

Telefonas

8-37 45 70 77

Elektroninis paštas

aukse.juocionyte@delaval.com