Jau yra „DelPro FarmManager“ naujinys!

SU DAR DAUGIAU FUNKCIJŲ, PADEDANČIŲ JUMS PRIIMTI SPRENDIMUS

„DelPro FarmManager 5.5“ buvo sukurta su jūsų pagalba, t. y. su pagalba mūsų naudotojų, pasidalijusių savo puikiais praktiškais atsiliepimais. Taip kartu su jumis mes sukūrėme įrankius, kurie nuo šiol kasdien padės priimti sprendimus, dirbant ūkyje. Toliau aptariamos pažangiausios ūkio valdymo platformos „FarmManager“ naujausios funkcijos ir patobulinimai, kuriuos pavyko sukurti remiantis jūsų atsiliepimais.

Daugiau niekada nepamiršite atnaujinti ekrane rodomo monitoriaus pulto arba savo mėgiamos ataskaitos

Monitoriaus pultas – tai jūsų „DelPro FarmManager“ centras.Labai svarbu, kad kiekvieną kartą analizuojant monitoriaus pulto ekrane pateikiamą informaciją, ji būtų atnaujinta realiuoju laiku. Tam, kad daugiau niekada nepamirštumėte atnaujinti ekrane rodomos informacijos, įdiegėme funkciją, kuri monitoriaus pulto informaciją atnaujina jūsų pasirinktu dažnumu. Galite būti tikri, kad grįžę iš tvarto ir vėl pažvelgę į monitoriaus pultą, jame pamatysite visą pačią naujausią informaciją. Šią funkciją galite suaktyvinti įėję į ūkio nustatymų meniu: skirtuke „Bendrieji“ (General) suaktyvinkite nustatymą „Automatinis monitoriaus pulto atnaujinimas“ (Monitor Board Auto Refresh).

Maža to, šitą pačią funkciją pridėjome ir ataskaitoms, kurias laikote atidarytas programoje „FarmManager“. Taigi galite neabejoti: jūsų mėgstamoje ataskaitoje pateikiama informacija visada bus pati naujausia, ir nebereikės jos atidaryti iš naujo tam, kad atsinaujintų duomenys! Tiesiog pasirinkite intervalą, kas kiek laiko norite, kad ataskaitos duomenys būtų atnaujinami.

Paspartinkite kasdien atliekamą įvykių registravimą su naujuoju darbų srautu

Ar kada nors pagalvojote, kad būtų galima pakeisti gyvulių grupę tuo metu, kai registruojate užtrūkimo įvykį? Nuo šiol tai yra įmanoma, nes tam yra sukurta grupinė įvestis (angl. batch entry). Dar galite įtraukti rūšiavimo įvykį (galioja tik tradicinėms arba karuselinėms melžimo aikštelėms). Dirbant grupinės įvesties režimu, kai registruojamas koks nors gyvulio įvykis, nuo šiol jau galima suaktyvinti ir funkciją „Pakeisti grupę“ (angl. Change group) ir (arba) rūšiuoti (angl. sort) rodinius.

Pavyzdžiui: kai užtrūkinate grupę gyvulių, programoje užregistruojate šių karvių užtrūkimo įvykį, ir tikėtina, kad iš melžiamų grupės jos bus perkeltos į užtrūkusių karvių grupę, ir norėsite surūšiuoti jas vieną kartą. Todėl nuo šiol programoje „FarmManager 5.5“ po to, kai išsaugojate užtrūkimo įvykį, automatiškai atsidaro langas, skirtas grupės pakeitimui įvesti, o po to – langas, skirtas rūšiuoti vieną kartą. Tai labai paspartina kelių skirtingų įvykių registravimą, nes viskas atliekama vienu ypu!

Už ar prieš? Registruokite gyvulių sveikatos patikras

Puikiai suprantame, kad pereinamasis laikotarpis yra bene svarbiausias jūsų gyvulio laktacijoje. Įgyvendindami nustatytą tvarką, skirtą kiekvienai šviežiapienei karvei tikrinti kasdien, tarkim, visą pirmąją savaitę (pakviečiama per veterinaro vizitą), tos savaitės pabaigoje turėsite galimybę užregistruoti „sveikatos patikros įvykį“ (angl. health check event).Tai NAUJOS rūšies įvykis, naujai atsiradęs „DelPro FarmManager 5.5“.Sveikatos patikros įvykio rezultatas gali būti vienas iš dviejų:

 1. karvė sveika;
 2. karvė nesveika.

Jei nustatoma, kad gyvulys nesveikas, galite rinktis iš tokių variantų:

 1. Įtraukti to gyvulio gydymo įvykį.
 2. Pakviesti gyvulį į kitą planuojamą veterinaro vizitą.
 3. Tik užregistruoti įvykį „nesveika“; tai leis jums dirbti su papildomais ataskaitos elementais ir filtrais, kad galėtumėte veiksmingai tą gyvulį sekti.

To paties vizito metu suderinkite skirtingus skiepų protokolus 

Atėjus į tvartą ir dirbant ten su savo gyvuliais patogiausia vienoje vietoje turėti sąrašą darbų, kuriuos reikia atlikti. Dirbdami su skiepijimo moduliu pastebėjome, kad būtų kur kas patogiau, jei galėtume tarpusavy suderinti skirtingus protokolus, skirtus skirtingoms gyvulių grupėms, tarkim: veršeliams, telyčioms, pieną duodančioms ir užtrūkusioms karvėms per vieną ir tą patį veterinaro vizitą. Todėl „DelPro FarmManager 5.5“ papildėme galimybe susieti kelis skirtingus protokolus su tuo pačiu veterinaro vizitu. Užuot planavus kelis vizitus, kurių rezultatas – parengiamos kelios ataskaitos, nuo šiol užtenka sukurti vieną vienintelį skiepijimo vizitą. Tuomet pakviestų gyvulių lange galėsite labai paprastai ir lengvai užregistruoti, kad jie buvo paskiepyti. Kitas praktiškas pavyzdys, kai yra du nagų trumpinimo protokolai: vienas skirtas pieną duodančioms karvėms, kurių nagos trumpinamos 2 kartus per laktaciją, o kitas – kai karvės užtrūksta, ir visa tai pateikiama vienoje ataskaitoje.

Kai tenka turėti reikalų su karvėmis, kurioms neprasideda lytinis ciklas, jas galite įtraukti į planinio dirbtinio sėklinimo protokolą

Vienas didžiausių iššūkių norint, kad jūsų pieno ūkis veiktų pelningai, – tai pasirūpinti, kad karvės taptų veršingos. Nors programoje „DelPro“ turite daugybę instrumentų, padedančių jums nustatyti, kurios karvės pradėjo rujoti, laiku jas apsėklinti, tačiau vis tiek bus tokių karvių, kurioms lytinis ciklas neprasidės. Gali būti, kad tos karvės nerujojimo laikotarpis užsitęsė, arba dėl sudariusių cistų sutriko jos sveikata. Kad ir kokią diagnozę nustatytų „DeLaval Herd Navigator“ ar jūsų veterinaras, nuo šiol galėsite be vargo pakviesti gyvulius į planinio dirbtinio sėklinimo protokolus. Taip užtikrinama, kad nenuleistumėte akių nuo tų karvių, o gaudami kasdienius priminimus gydytumėte jas nuo anomalijų, kad kuo greičiau apsivaisintų ir atsivestų veršiuką.

Gydymo kategorijos

Pirmiau aptarti du pavyzdžiai parodo, kaip buvo patobulintos skiepijimo protokolų ir planinio dirbtinio sėklinimo modulio funkcijos. Kuo daugiau teko gydyti pagal tuos protokolus, tuo labiau darėsi aišku, kad atėjo laikas suteikti daugiau lankstumo, kad laikui bėgant būtų galima analizuoti visus gydytus gyvulius. Tai reiškia, kad norime padaryti taip, jog nuo mastito gydytų gyvulių arba pagal planinio dirbtinio sėklinimo protokolą gydytų gyvulių užregistruoti duomenys būtų atskirti nuo tų, kurie buvo planiškai dirbtinai sėklinami arba skiepijami. Tam mes įdiegėme funkciją, leidžiančią nustatyti gydymo kategoriją:

 1. normalus sveikatos sutrikimo gydymas;
 2. skiepijimo procedūra;
 3. planinio dirbtinio sėklinimo procedūra.

Bet kuris gydymas ar procedūra tuo pat metu gali būti aktyvi tik vienoje kategorijoje; taip galėsite susidaryti aiškų vaizdą, ar gydymo buvo griebtasi dėl susirgimo, ar tai buvo skiepijimas, ar planinio dirbtinio sėklinimo procedūra. Jei anksčiau gydymas arba kitos procedūros buvo įtrauktos į skiepijimo protokolą arba planinio dirbtinio sėklinimo protokolą, „DelPro“ automatiškai pasinaudodama ta informacija priskirs reikiamą jau esamą kategoriją.

Maži dalykai turi daug reikšmės

Prieš tai aptarti patobulinimai ir naujos funkcijos nėra viskas, kuo papildėme „DelPro FarmManager 5.5“. Toliau pateikiame trumpą apžvalgą papildomų naujovių, kurios galėtų jums pasirodyti įdomios – nes puikiai žinome, kiek daug reiškia maži dalykai.

 • Automatiniam pašarų normos apskaičiavimui: sukūrėme naują ataskaitą, joje nurodomos karvės, kurių raciono pakeitimas, remiantis skaičiavimais, buvo nesėkmingas. Ši ataskaita nuo šiol kaip numatytoji yra rodoma jūsų monitoriaus pulte.
 • Tai, kokia tvarka galite registruoti įvykius, nuo šiol bus standartinė tvarka, atsižvelgiant į tai, kas, mūsų manymu, galėtų geriausiai tikti jūsų ūkiui. Keičiant grupę, dažniausiai naudojamas įvykis pateikiamas pirmiausia.
 • Kiekvienam gyvuliui sudaromos patobulintos diagramos ir pateikiamos taip, kad skirtingi reprodukcijos įvykiai būtų akivaizdesni.Kiekvienas reprodukcijos įvykis žymimas vis kita spalva, nuo šiol galima matyti nutrūkusių veršingumų įvykius, o pačioje diagramoje pateikiami detalūs duomenys apie sveikatos sutrikimų gydymus.
 • Šioje laidoje atsirado ir papildomų ataskaitų elementų.Nuo šiol rasite duomenis apie: paskutines užtrūkimo dienas (paskutinės laktacijos), pašalinimo datas ir amžių pirmojo veršiavimosi metu.
 • Nuo šiol galite išsaugoti filtrą, sudarytą ataskaitos viduje, kaip „naudotojo apibrėžtą filtrą“. Tai leidžia jums pakartotinai panaudoti tą filtrą kitose savo parengtose ataskaitose.
 • Veterinaro vizitas turi daugiau galimybių: galima registruoti įvykius tiesiai iš pakviestų gyvulių lango.Čia yra įtraukta naujoji „sveikatos patikros“ (health check) funkcija.
 • Bandos įvykių sąraše yra daugiau stulpelių, iš kurių galite rinktis. Spustelėkite dešinįjį mygtuką ant stulpelio ir pasirinkite „stulpelio parinkiklis“ (column chooser).
 • Sėklos atsargų modulyje įdiegėme kelias naujas funkcijas, kurios jums leidžia: tvarkyti padalytus sėklinimo šiaudelius, paženklinti sėklą kaip išrūšiuotą pagal lytį, ir galite užregistruoti iš kokios bendrovės sėkla yra gauta.
 • Nuo šiol galima nukopijuoti ir įdėti sukurtas standartines veiksmų procedūras, kad galėtumėte jas naudoti pakartotinai ir būtų galima greičiau pakoreguoti.

Pastaba: kilus klausimų dėl galimybių „DelPro FarmManager 5.5“ pritaikyti jūsų ūkyje, susisiekite su „DeLaval".

 

 

 

Susisiekite su DeLaval

Bendriems paklausimams

Telefonas

8-37 45 70 77

Elektroninis paštas

aukse.juocionyte@delaval.com