Jūsų gydymo protokolai „DeLaval“ programoje DelPro™

Kuo greičiau diagnozuosite sveikatos sutrikimą ir imsite jį gydyti, tuo greičiau gyvuliai pasveiks ir paprastai tuo mažiau nukentės produktyvumas. Būtent todėl „DelPro“ buvo sukurta tam, kad greitai teiktų tikslią informaciją apie gyvulių sveikatą; ir todėl tai yra gydymo protokolams sudaryti skirta sparti ir paprasta naudoti platforma.

Tik pradėję dirbti su „DelPro FarmManager“, pirmą kartą atsidarę programą, joje rasite sveikatos skiltį, užpildytą gyvulių sveikatos diagnozėmis. Galite tiesiog imti jas naudoti arba galite jas pakoreguoti, pritaikydami pagal specifinius, savo ūkyje taikomus gydymo protokolus. Šiame straipsnyje sužinosite, kaip „DelPro“ programoje tvarkyti su sveikata susijusius įvykius. Jei norite, kad duomenų registravimas būtų atliekamas paprastai ir greitai, savo diagnozes galite susieti su gydymo protokolais, numatančiais gydymą tam tikrais vaistais – taip duomenys bus registruojami efektyviausiai ir tiksliausiai. Iš pradžių sukonfigūravus, paskui tai galima atlikti ir per „DelPro Companion“. Pirmiausia tai, kas svarbiausia. Pradėkime nuo pagrindų.

Įtraukti naujus vaistus

Pirmiausia būtina programoje „DelPro FarmManager“ užregistruoti visus ūkyje naudojamus vaistus, ir tik po to bus galima vaistus susieti su tam tikru gydymo protokolu. Šį meniu rasite sveikatos modulyje ir „Vaistų“ (Drugs) lange. Labai svarbu, kad būtų tiksliai užregistruotos išlaukos trukmės! Nuo to priklausys pieno išpylimo lauk laikotarpis – jis apibrėžiamas gyvulio būsenos skirtuke, esančiame gyvulio kortelėje, jei melžiama tradicine arba karuseline melžimo aikštele, arba AMS nustatymų skirtuke, jei melžiama robotizuotomis melžimo sistemomis. Pasirūpinkite, kad vaistai būtų aktyvūs tuo laikotarpiu, kai yra naudojami. Gera žinia ta, kad programoje „DelPro FarmManager“ visi vaistai, pažymėti kaip aktyvūs (pažymėti varnele), bus susinchronizuoti su jūsų „DelPro Companion“, ir juos bus galima skirti ir per šią programėlę!

Įtraukti naują gydymą

Priklausomai nuo jūsų ūkyje taikomos praktikos ir nuo jūsų veterinaro paskirtų gydymo protokolų, galite pradėti pildyti visus protokolus, esančius sveikatos meniu „Gydymai“ (angl. Treatments). Kiekvienam gydymo protokolui galite nurodyti, kokius vaistus naudoti ir kaip dažnai jų duoti. Čia galite pasirinkti iš visų vaistų, kuriuos įvedėte į programą ankstesnio etapo metu, ir kurie šiuo metu yra nustatyti kaip aktyvūs. Tokios procedūros kaip nagų trumpinimas atveju vaistų įtraukti į vadinamąjį gydymą nebūtina. Tiesiog sukurkite gydymą, o vaistų laukelį jame palikite tuščią.

Būtinai tiksliai nurodykite visus duomenis tam, kad kai pradėsite registruoti kiekvieno konkretaus gyvulio sveikatos įvykius, tereikėtų pasirinkti tik diagnozę. Atlikus sinchronizavimą su „DelPro Companion“, visus gydymus galėsite pasiekti per savo išmanųjį telefoną. Jie bus susieti su naudojamais vaistais. Ir jau beveik galėsite pradėti registruoti gyvulių sveikatos įvykius!

Įtraukti naują diagnozę

Jau pirmą kartą atsidarius programoje „DelPro FarmManager“ iškart galima rasti išsamų gyvulių ligų sąrašą. Be šių diagnozių, į programą galima įtraukti ir kitas tik tam ūkiui būdingas ligas. Į programą įtraukiant naują diagnozę, galima pasirinkti jūsų „rekomenduojamą“ gydymą, ir po to galima priskirti kelis gydymus, susijusius su šia diagnoze. Tai uždaro ratą, kuris prasideda nuo to, kokią ligą gyvuliui nustatėte, o baigiasi siūlomu gydymo protokolu ir pagal jį priskirtais vaistais.

Gyvulio sveikatos įvykio užregistravimas

Sukonfigūravus ir nustačius gydymo protokolus, jau galima įtraukti sveikatos įvykį, kurį pirmiausia pasirinksite nustatydami karvei diagnozę, ir tada bus parinktas rekomenduojamas gydymas (priskirtas šiai diagnozei) bei automatiškai paskirti vaistai. Tai taip pat reiškia, kad bus pritaikyti išlaukos nustatymai vaistams, ir „DelPro“ žinos, kokį laikotarpį pienas turi būti išpilamas lauk.

Gyvulio kortelėje esančioje skiltyje „Gyvulio būsena“ (Animal Status) galėsite matyti, kiek dienų pienas turi būti išpilamas lauk, ir kiek dienų karvė turi būti gydoma. AMS nustatymuose, kurie taikomi robotais melžiančiuose ūkiuose, galite sužinoti, kur siunčiamas išpilti lauk skirtas pienas, ir tokio pieno nukreipimo laikotarpį. Jie priklauso nuo vaistų ypatybių.

Jei tenka gydyti kelis gyvulius su ta pačia diagnoze, taigi, taikant tą patį gydymą, tiek programoje „DelPro FarmManager“, tiek programėlėje „DelPro Companion“ taikydami Grupinės įvesties režimą (Batch Entry Mode) tą patį sveikatos įvykį galite įvesti taip, kad iškart užregistruotų jį visiems pažymėtiems gyvuliams. Taip registruoti atliktus veiksmus yra dar našiau!

Apsidžiaugsite sužinoję, kad kai įtraukiate sveikatos įvykį gyvuliui laikydamiesi prieš tai aprašytos veiksmų sekos, visi žingsniai nuo diagnozės įtraukimo iki gydymo ir vaistų paskyrimo yra atliekami dirbant su gyvulio įvykiu. Tai labai naudinga, kai veterinarui tenka skirti naują gydymą, taikant kitokius vaistus, nes nereikia įtraukinėti po vieną vienu kartu – galima atlikti visus iškart.

Išsami gydytų gyvulių apžvalga

Ataskaitoje „Vykdomi gydymai“ (Ongoing treatments) rasite informacijos apie šiuo metu gydomus gyvulius: kiek dienų yra likę juos gydyti ir kiek pieno išlaukos dienų dar likę. Kai gyvulio gydymas baigtas, bet dar yra likusių aktyvių mėsos išlaukos dienų, šias karves galėsite rasti ataskaitoje „Vykdomi gydymai su mėsos išlauka“ (Ongoing treatments with meat wait). Gera ir ramu, kai žinote, kad jums nusprendus išbrokuoti ir paskersti gyvulį su mėsos išlauka, gausite iš „DelPro FarmManager“ įspėjimą, kiek aktyvių išlaukos dienų dar yra likę, kad nenuvežtumėte gyvulio į skerdyklą per anksti ir nepažeistumėte maisto saugos reikalavimų!

Per bandos įvykių sąrašą galima peržiūrėti visą chronologine tvarka išdėstytų visų gyvulių visų sveikatos įvykių sąrašą su visomis diagnozėmis. Šį langą galite atverti spustelėję gyvulį – „Bandos įvykių sąrašas“ (Herd event list).

Dar viena svarbi paskutinė PASTABA: Jei karvę gydėte VIENA diena ILGIAU ir užregistravote programoje „DelPro“, būtinai tai pažymėkite gydymo apibūdinime, gyvulio kortelėje, o gyvulio būklės arba AMS nustatymuose patvirtinkite su pieno išpylimu susijusius nustatymus.

Susisiekite su DeLaval

Bendriems paklausimams

Telefonas

8-37 45 70 77

Elektroninis paštas

aukse.juocionyte@delaval.com