2 minučių trukmės patikra

2 minučių trukmės patikra – tai ne „DelPro FarmManager“ funkcija; tai darbo tvarka, kurią taikydami galite sekti kiekvienos bandos karvės duomenis. Tai leidžia jums labai greitai imtis veiksmų, jei staiga pasikeičia rodikliai ir (arba) paaiškėja, kad iškilo grėsmė karvės sveikatai.

2 minučių trukmės patikra – tai greitas būdas peržiūrėti „DelPro FarmManager“ ekranuose po kiekvieno melžimo gyvai pateikiamus ir nuolat atnaujinamus duomenis.

Tris kartus per dieną peržiūrėdami šių ekranų rodmenis, kur kas daugiau žinosite apie kiekvieną savo bandos karvę. Pastebėjus pateikiamų duomenų tendencingumą ir logiškumą, tampa labai paprasta per 2 minutes rasti karves, kurioms reikia šiek tiek daugiau dėmesio ir (arba) gydymo. 2 minučių patikros metu reikia peržiūrėti dviejų ekranų duomenis – melžimo eilės ir karvių stebėsenos.

Melžimo eilė

Esmė – susieti tai, ką matote, su karvės fiziologija. Peržiūrint šį būsenos ekraną bent tris kartus per dieną, bet kokie rodiklių pakitimai tiek visos bandos, tiek kiekvienos karvės lygiu tampa labai greitai pastebimi. Todėl patariame, atliekant 2 minučių patikrą, peržiūrėti šio ekrano duomenis kasdien bent po tris kartus ir užduoti sau klausimą:

  • Kurios karvės vėluoja (atsižvelgiant į laktacijos stadiją ir duodamo pieno kiekį)?
  • Kurios karvės atsilieka (Sumažėjo duodamo pieno kiekis? Pieno davimo dienų skaičius? Kodėl?)
  • Kurios karvės buvo pamelžtos ne iki galo IR kiek jų yra?

Karvių monitorius

Karvių monitorius – tai pagrindinis įrankis, įgalinantis sekti karves, kurioms šiuo metu yra iškilusi grėsmė susirgti mastitu. Pagrindiniai parametrai, rodantys tešmens sveikatos būklę, yra šie: pieno elektrinis laidumas, kraujo kiekis jame, somatinių ląstelių skaičius (jei taikytinas) ir „DeLaval“ biomodelio sudarytas Mastito aptikimo indeksas (MDi). MDi apskaičiuojamas pagal pieno elektrinio laidumo, melžimo intervalo ir kraujo kiekio verčių kombinaciją.

Šis rodiklis apskaičiuojamas viso tešmens, ne jo ketvirčio atžvilgiu. MDi yra pagalbininkas, padedantis jums išaiškinti gyvulių bandoje galimai gresiančias sveikatos problemas.

Kaip veikia skaitikliai ir ką jie reiškia

Skaitiklis tešmens lygiu = jo rodmenims įtakos turi MDi ir, jei taikytinas, somatinių ląstelių skaičius (OCC).

Skaitikliai spenių lygiu (nustatomi) = kiekvieno tešmens ketvirčio atžvilgiu veikiančių skaitiklių rodmenis įtakoja pieno elektrinis laidumas ir kraujo kiekis jame.

  • Raudona = ankstesnio melžimo metu kažkas buvo blogai; toks melžimas yra „blogas“ (tešmens sveikatos atžvilgiu).
  • Geltona = ankstesnio melžimo metu kažkas buvo blogai, bet per pastarąjį melžimą pasitaisė.
  • Žalia = viskas gerai.

Kaip ir būsenos pulto atveju, kuo dažniau peržiūrėsite karvių monitoriaus ekraną, tuo greičiau galėsite vizualiai identifikuoti ir imti gydyti karves, pasižyminčias kokiomis nors anomalijomis. Pažinodami kiekvieną savo karvę, jų verčių pakitimus pastebėsite labai greitai ir išmoksite tą daryti labai efektyviai. Įtraukite karvių monitoriaus peržiūrėjimą į 2 minučių trukmės patikrą ir užduokite sau klausimą:

  • Kuri karvė yra tešmens skaitiklio sąrašo viršuje (pagal MDi ir OCC), bet kur kas svarbiau – ar šioje atrinktoje grupėje yra NAUJOKIŲ?
  • Kuri karvė yra kiekvieno ketvirčio atžvilgiu matuojančio skaitiklio sąrašo viršuje, bet ir vėl kur kas svarbiau – kurios yra NAUJOKĖS šiame sąraše?
  • • Ar labai didelė karvių, kuriems priskirti įspėjimai, pieno elektrinio laidumo vertė, ir ar ta vertė yra didėjanti?

Susisiekite su DeLaval

Bendriems paklausimams

Telefonas

8-37 45 70 77

Elektroninis paštas

aukse.juocionyte@delaval.com