Kaip analizuoti savo gyvulių reprodukcijos rodiklius ,,DelPro™ FarmManager“ programoje

1 DALIS – VERŠINGUMO IR APVAISINIMO RODIKLIAI

Reprodukcijos rezultatai turi lemiamos reikšmės pieno ūkio pelningumui, todėl tai yra sritis, kurią jūs, kaip pieno gamintojas, veterinaras ar patarėjas, nuolat stebite. „DelPro“ programoje „FarmManager“ pateikiame pagrindinius veiklos rodiklius (angl. KPI), kad būtų galima stebėti jūsų ūkio reprodukcijos rezultatus.

Mūsų pagrindinis tikslas yra taip sutvarkyti ir pateikti veisimo duomenis jums, kad jūs, remdamiesi patikimais KPI, galėtumėte priimti reprodukcijos valdymo sprendimus ir išspręsti problemas, susijusias su veisimo sėkmę galimai įtakojančiais veiksniais, ir taip pagerinti karvių veršingumo efektyvumą. Meniu „Gyvuliai / Bandos statistika / Veisimo suvestinė“ (angl. Animal/ Herd Statistics/ Breeding Summary) rodiniuose pateikiami sėklinimo ir veršingumo (efektyvumo) rodikliai bei apvaisinimo rodikliai pagal įvairius veisimo veiksnius (sėkmingas apsėklinimas). Šioje 1 dalyje pagrindinis dėmesys skiriamas veršingumo ir sėklinimo rodiklių analizei.

Veršingumo ir sėklinimo rodikliai

Tiek vaisingumo rodiklis (dešinėje pusėje), tiek sėklinimo rodiklis (kairėje pusėje) yra pateikiami lentelėje 3 savaičių laikotarpiui; jį rasite pasirinkę „Veršingumo rodiklio“ (angl. Pregnancy Rate) rodinį. Pradžios data ir pabaigos data rodomos pirmuosiuose 2-se stulpeliuose kairėje, ir laikotarpis apimantis tas dienas. Šiam skaičiavimui atlikti „DelPro“ programa „Farm Manager“ ima labai konkrečią bandos imtį, kurios karvės apibūdinamos kaip „rizikuojančios tapti veršingomis“, todėl kai kurie konsultantai šį apskaičiavimą vadina „veršingumo arba apsėklinimo rizika“. Tokia metrika laikoma viena geriausių tiek jau buvusio, tiek šiuo metu esančio melžiamų galvijų bandos reprodukcijos vertinimo priemonių. Tokia skaičiavimų sistema leidžia įvertinti „greitį“, apskaičiuojant rodiklius kiekvienam į sąrašą įtrauktam 3 savaičių ciklui.

Tinkamos karvės

Kiekvienam rodikliui apskaičiuoti „DelPro“ programa „FarmManager“ naudoja tam tikrą skaičių tinkamų karvių, kurios per tą laikotarpį buvo sėklintos arba tapo veršingomis, padalytą iš viso rizikos grupei priskiriamų gyvulių (arba tinkamų karvių) skaičiaus per tą patį laikotarpį.

Sėklinimo rodiklis anksčiau buvo vadinamas Rujos aptikimo rodikliu, nes į šį skaičių buvo įtraukiamos tos karvės, kurioms buvo nustatyta prasidėjusi ruja, ir todėl jos būdavo veisiamos. Tačiau kadangi planinio dirbtinio sėklinimo (TAI) protokolai naudojami vis plačiau, gali būti, kad į šį skaičių įtrauktos karvės sėklinamos po to, kai ruja joms pasireiškia natūraliai, yra nustatoma rujos aptikimo prietaisais arba pagal TAI protokolą. Todėl išskirtinis rujos įvykio įrašas (be sėklinimo), nors ir retai pasitaiko, čia nėra įskaičiuojamas.

Svarbu suprasti karvių tinkamumo kriterijus. Tam, kad karvė būtų laikoma tinkama, ji turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • karvė turi būti pirmos arba vėlesnės laktacijos (telyčios į skaičiavimą neįtraukiamos);
  • turi būti praėjęs savanoriško laukimo laikotarpis (angl. VWP), nurodomas „DelPro“ skiltyje „Ūkio nustatymai“ (angl. Farm Settings) (reprodukcijos nustatymai) kaip „Pirmojo sėklinimo karvės“ (angl. First Insemination Cows) (numatytoji vertė 50). Kitaip tariant, ūkio valdymo požiūriu, karvė turi būti apibrėžta kaip pageidaujama tapti veršinga. Programa  iš VWP atims 10 dienų tam, kad būtų įtrauktos karvės, kurios reikalavimą ims atitikti ciklo viduryje;
  • ciklo pradžioje yra servis periode arba sėklinta (t. y. neveršinga). Tai reiškia, kad karvė galėjo būti sėklinta anksčiau, tačiau rezultatas nebuvo žinomas, niekada nebuvo sėklinta arba liko patvirtinta iš ankstesnio sėklinimo;
  • karvė turi būti šiuo metu aktyvi sistemoje. Kitaip tariant, ciklo pradžioje nebuvo išbrokuota (pašalinta iš sistemos) arba nebuvo pažymėta kaip „brokuotina“ ateityje.

Tai, kad karvė yra tinkama, dar nereiškia, kad yra prasidėjęs jos ciklas arba, kad įtraukiant atsižvelgiama į tikėtiną rujos datą. Atminkite, kad apskaičiavimo sistema sukurta taip, kad įtrauktų ir karves, kurioms suplanuotas dirbtinis sėklinimas (TAI). Be to, bendras tinkamų karvių skaičius bet kuriuo metu nėra lygus servis periode esančių bandos karvių skaičiui ir yra tik tam tikra gyvulių populiacijos imtis. Taip pat suveistų ir veršingų karvių skaičius kiekviename cikle neatspindi visų tokių įvykių konkrečiu laikotarpiu bendros sumos, nes jis apima tik tinkamas karves.

Karvės, kurių veršingumas nutrūko, iškart taps tinkamomis per kitą ciklą (nuo laikotarpio pradžios datos). Nors nutrūkus veršingumui, kai kurios karvės gali būti netinkamos būklės, kiek tenka pastebėti, dauguma persileidimų įvyksta iškart po apsivaisinimo ir yra nustatomi dėl rujos, pastebėtos anksčiau veršingai karvei (ankstyva embriono žūtis). Sėklinimo ir veršingumo rodikliai padeda sutelkti dėmesį į pastangas, kad tokia karvė ir vėl kuo greičiau taptų veršinga. VWP taisyklė galioja vėliau nutrūkstantiems veršingumams, prasidėjus karvės naujai laktacijai.

Apibendrinimas

Šiai konkrečiai apibrėžtai tinkamų karvių populiacijai mes įvertiname ūkio efektyvumą apsėklinti ir veršingomis patvirtinti kuo daugiau tinkamų karvių kas 3 savaites. Čia daroma prielaida, kad vidutinė sveika karvė kas 3 savaites turi galimybę tapti veršinga.

Veršingumo rodiklis yra sėklinimo ir apvaisinimo rodiklių rezultatas, todėl juos abu pagerinus, žinoma, padidės ir veršingumo rodiklis. Tačiau retai kada pavyksta pagerinti abu kriterijus vienu metu. Todėl labiausiai pageidaujama strategija – palaikyti aukštą sėklinimo rodiklį lygiagrečiai su „padoriu“ apvaisinimo rodikliu. Akivaizdu, kad nesėklinant karvių, jų veršingumo tikimybė yra lygi nuliui. Kita vertus, sutelkti dėmesį tik į apvaisinimo rodiklį (veisimo sėkmę), nekreipiant dėmesio į sėklinimo rodiklį (efektyvumą) yra rizikinga, nes labai gali būti, kad tada ūkyje bus veisiama mažiau karvių, norint padidinti apvaisinimo rodiklį, ir veršingų karvių skaičius bus mažesnis nei tikimasi.

Pastaba. Čia aprašytos „DelPro“ programos „FarmManager 5.5“ bazinės analizės. Kadangi vis tobuliname savo platformą, kai kuri ankstesnėse versijose pateikta informacija gali skirtis nuo pateiktos čia.

 

Susisiekite su DeLaval

Bendriems paklausimams

Telefonas

8-37 45 70 77

Elektroninis paštas

aukse.juocionyte@delaval.com