Kaip išanalizuoti veisimo sėkmingumą ,,DelPro™ FarmManager" programoje

2 DALIS – APVAISINIMO RODIKLIS

Reprodukcijos rezultatai turi lemiamos reikšmės pieno ūkio pelningumui, todėl tai yra sritis, kurią jūs, kaip pieno gamintojas, veterinaras ar patarėjas, nuolat stebite. „DelPro“ programoje pateikiame pagrindinius veiklos rodiklius (angl. KPI), kad būtų galima stebėti jūsų ūkio reprodukcijos rezultatus.

Mūsų pagrindinis tikslas yra taip sutvarkyti ir pateikti veisimo duomenis jums, kad jūs, remdamiesi patikimais KPI, galėtumėte priimti reprodukcijos valdymo sprendimus ir išspręsti problemas, susijusias su veisimo sėkmę galimai įtakojančiais veiksniais, ir taip pagerinti karvių veršingumo efektyvumą. Meniu „Gyvuliai / Bandos statistika / Veisimo suvestinė“ (angl. Animal/ Herd Statistics/ Breeding Summary) rodiniuose pateikiami sėklinimo ir veršingumo (efektyvumo) rodikliai bei apvaisinimo rodikliai pagal įvairius veisimo veiksnius (sėkmingas apsėklinimas). Šioje 1 dalyje pagrindinis dėmesys skiriamas karvių apvaisinimo rodiklių analizei.

Apvaisinimo rodiklis

Veisimo suvestinėje pateikiamuose vertinimuose daugiausia dėmesio skiriama skirtingų sėklinimo veiksnių sėkmingumui, kas paprastai vadinama Apvaisinimo rodikliu (angl. Conception Rate, CR%) arba kitaip sėklinimų skaičius vienam apvaisinimui pasiekti. Šiuo konkrečiu atveju, priklausomai nuo jūsų pasirinkto rodinio, analizėse karvės (1-os ir kiekvienos paskesnės laktacijos) ir telyčios (0-ės laktacijos) pateikiamos kaip atskiros grupės. Sėklinimo sėkmė priklauso nuo daug įvairių veiksnių; ir dažnai yra visų šių veiksnių tarpusavio derinio rezultatas. „DelPro“ programoje pateikiame veiksnius, nuo kurių labiausiai priklauso sėklinimo sėkmė.

Tam, kad apskaičiuotų rodiklį CR%, „DelPro FarmManager“ pasirinktame datų intervale įvertina bendrą iš viso veistų gyvulių skaičių (lentelėje esantis stulpelis, suskaičiuojantis bendrą skaičių, angl. Total Count), veršingumų skaičių (veršingų karvių skaičius, angl. Pregnant Count), patvirtintų nesėkmių skaičių (angl. Open Count) ir sėklinimo atvejų be žinomo rezultato skaičių (angl. Other Count). CR% formulė įvertina skaičių, kiek veršingumų pavyko pasiekti, ir dalija jį iš bendro užregistruotų sėklinimo atvejų skaičiaus per tą laikotarpį, prieš tai atėmus sėklinimo atvejų be žinomo rezultato skaičių. Be to yra stulpelis, kurio kiekvienoje eilutėje pateikiamas veršingų karvių skaičius, kurių veršingumas vėliau nutrūko (nutrūkusių veršingumų skaičius, angl. Abort Count).

Lentelėje taip pat rodoma „Iš viso“ (angl. Total) (%), nuo ankstesnio iki paskutinio stulpelio, kuris parodo kiekvieno veiksnio eilutės bendrą sėklinimų procentinę dalį. Paskutiniame lentelės stulpelyje rodomas sėklinimų skaičius vienam apvaisinimui pasiekti.

Sėkmės koeficientu įvertinama, kiek sėkmingai pavyko pasiekti, kad karvė taptų veršinga. Yra penki veiksniai, kuriuos „DelPro“ programa vertina, sudarydama CR%, ir į kuriuos galite orientuotis spręsdami nesklandumus.

Apvaisinimo rodiklis pagal rujos intervalą

Čia bus aptariamos tik karvės, kurios buvo sėklintos du ar daugiau kartų. Karvės skirstomos pagal intervalo tarp paskutinio ir ankstesnio sėklinimo trukmę. Intervalai yra tokie: nuo 5 iki 17 dienų nuo ankstesnio sėklinimo; 18–25 dienos, 26–35 dienos, 36–60 dienų, o paskutinė eilutė skirta bendrajam skaičiui. Tikimasi, kad didžioji karvių dauguma ir sėkmingiausi bandymai pateks į normalaus ciklo ilgius (18–25 d.). Tačiau planinio dirbtinio sėklinimo (TAI) specialistai gali pasirinkti išdėstyti rezultatus ir kitokiais intervalais. Jei nenaudojamas joks TAI, dėl ilgesnių intervalų gali kilti rūpesčių, nes jie gali reikšti, kad nepasireiškė ruja, arba kad dėl ankstyvos embriono žūties ciklas išsibalansavo; ypač jei ir CR% yra mažas. Trumpi intervalai taip pat neturėtų būti naudojami, nes dažnai jų sėkmingumo procentas yra mažas ir tai gali būti rujos aptikimo netikslumo ženklas. Lentelė yra padalyta į dvi dalis: 1 laktacijos karvių ir 2+ laktacijų karvių.

Apvaisinimo rodiklis pagal rujos požymius

Atliekant šį skaičiavimą, su veiksniais susijusių nesklandumų šalinimui taikomos „naudotojo apibrėžtas“ veisimo priežastys. Todėl primygtinai rekomenduojama „DelPro“ programoje užregistruoti reikšmingas veisimo priežastis. Įėjus į meniu „Įrankiai / Pritaikyti/ Paieškos elementai / Rujos aptikimo tipai“ (angl. Tools/Customize/Lookup Items/Heat Detection Types), galima patiems apibrėžti sėklinimo priežastis. Venkite nurodyti pernelyg daug priežasčių (labai detalizuotų apibrėžimų), nes kiekvieno konkretaus veiksnio imties dydis gali tapti per mažas. Neįmanoma padaryti jokių prasmingų išvadų, neatlikus bent 50 sėklinimų. Jei užregistruojant naują sėklinimą, nebuvo apibrėžtas joks rujos požymis (priežastis), jis bus užregistruotas  kaip „Kiti“. Ir tai yra gera vieta įvertinti skirtingų TAI protokolų rezultatus, tačiau venkite šį kodą naudoti atvaizduoti kokį nors kitą veiksnį, kuris jau yra įtrauktas į „DelPro“; pvz., sėklintojų arba veislinių bulių sėkmės procentus - tiesiog skaitykite toliau.

Apvaisinimo rodiklis pagal veislinius bulius

Šie karvių duomenys bus išrūšiuoti pagal „DelPro“ programoje „FarmManager“  užregistruotus veislinius bulius. Rekomenduojame sekti bulių kodus kartu su jų vardais ir nurodyti, ar sperma apraše yra išrūšiuota pagal lytį, ar ne. Galite palyginti atskirų bulių rezultatus per tam tikrą laikotarpį. Nepamirškite, kad gali būti, jog kai kurie buliai ilgą laiką (metus) buvo naudojami skirtingais metų laikais, o tai gali užmaskuoti tikrąjį bulių vaisingumą, o juk jūs norite palyginti panašaus ir reikšmingo dydžio imtis. Pavyzdžiui, jei ką tik pakeitėte ankstesnį bulių į naują, prieš lygindami jo vaisingumą su ankstesnio buliaus, įsitikinkite, kad yra pasiektas pakankamai didelis sėklinimų to buliaus sperma skaičius. Taip pat turėkite omenyje, kad skirtingos veisimo priežastys ar rujos požymiai bei karvių grupės be kita ko irgi gali maskuoti bulių rezultatus. 

Apvaisinimo rodiklis pagal sėklinimų skaičių 

Gerai žinoma, kad karvės tikimybė tapti veršinga kinta priklausomai nuo jos laktacijos būklės arba pieno davimo dienų skaičiaus (angl. days-in-milk, DIM). Čia pateikiamas 1-ojo sėklinimo rezultatų palyginimas su 2-ojo, 3-iojo ir 4-ojo sėklinimų rezultatais, ir suminiai 5-ojo ir daugiau sėklinimų rezultatai. Priklausomai nuo reprodukcinės programos, užtrūkusios karvės ir perėjimo vadybos, pirmasis sėklinimas gali turėti geriausią arba mažiausią CR%. Svarbu suprasti, kada pirmasis sėklinimas yra užbaigtas. Pagalvokite apie tai, kad jei karvės sėklinimų skaičius pasiekė 5 ir daugiau, vadinasi yra priežastis, kodėl taip atsitiko, todėl pernelyg nesistebėkite, jei tokių karvių rezultatai bus prasti.

Apvaisinimo rodiklis pagal sėklintoją 

Žmogiškasis veiksnys ir sėklinimo technika taip pat yra susiję su šio proceso sėkmingumu. Lygindami sėklintojus tarpusavyje, turėkite omenyje, kad kai kurie iš jų gal būt yra tik pagalbiniai sėklintojai-padėjėjai, kurie sėklinimą atlieka rečiau. Sėklintojas taip pat gali būti susietas su kokia nors konkrečia veisimo priežastimi (tik TAI) arba gal tai sėklintojai, padedantys susitvarkyti su darbu labai užimtomis dienomis arba tik su tam tikra karvių grupe (probleminės karvės, kurių pagrindinis sėklintojas daugiau nebenori veisti). Taigi nebūkite per griežti sėklintojui, kurio rezultatai prasti, prieš tai neįsigilinę į akivaizdžias priežastis, kodėl taip yra.

Pastaba. Čia aprašytos „DelPro“ programos „FarmManager 5.5“ bazinės analizės. Kadangi vis tobuliname savo platformą, kai kuri ankstesnėse versijose pateikta informacija gali skirtis nuo pateiktos čia.

Susisiekite su DeLaval

Bendriems paklausimams

Telefonas

8-37 45 70 77

Elektroninis paštas

aukse.juocionyte@delaval.com