Šėrimo strategiją kontroliuojate patys

Pašarai sudaro labai didelę pieno gamybos išlaidų dalį. Puikiai suprantame jūsų poreikį gyvulius šerti efektyviai. Sužinokite, kaip turint „DeLaval“ programą „DelPro“, galima priimti sprendimus, kurie padeda gyvulius šerti efektyviau.

Skirtingomis laktacijos stadijomis karvėms reikalinga vis kitokia šėrimo taktika. „DelPro FarmManager“ sukurta taip, kad jūs patys galėtumėte sudaryti kontroliuojamą strategiją ir įgyvendinti ją atsižvelgdami į skirtingą pieno davimo dienų skaičių, laktacijos eilės numerį, duodamo pieno kiekį ir gyvulių grupę. Svarbu tai, kad suteikiame jums galimybę šerti gyvulius atsižvelgiant į visus šiuos skirtumus; paprastai, lengvai ir automatiškai, pasitikint sukauptų žinių bagažu, kad viskas atliekama saugiai.

Gyvulio kortelė

Gyvulio kortelėje yra šėrimo skirtukas (1 pav.), kuriame galite rasti tam gyvuliui priskirtus šėrimo racionus ir peržiūrėti, kokį racioną šis gyvulys yra gavęs. Svarbu teisingai suprasti toliau aptariamas sąvokas.

1 pav. Detalus šėrimo racionas, pateikiamas programos „DelPro FarmManager“ gyvulio kortelėje.

  • Racionas (angl. Ration) parodo, ko ir kiek (kilogramais) ėsti karvė gauna kasdien.
  • Planinis (angl. Target) parodo, kiek ir kokio pašaro karvė gaus per ateinančias „x“ dienų (planines dienas).
  • Tam, kad karvė galėtų suėsti pašarą, tas pašaras pirmiausia turi būti jai suteiktas (angl. available) suteikiamo pašaro kiekis automatiškai didėja visu paros metu.

Be šėrimo rankiniu būdu arba šėrimo vienodo dydžio normomis, naudodami automatinius šėrimo stalus, dar galime taikyti automatizuotą, pagal kiekvienos karvės duodamo pieno kiekį ir laktacijos stadiją priderintą šėrimo strategiją.

„DelPro FarmManager“ suteikia galimybę šerti karves pagal skirtingus kriterijus:

  • karvės amžių (dienomis)
  • pieno davimo dienų skaičių (angl. DIM)
  • 7 parų didžiausią primilžį
  • 7 parų vidutinį primilžį
  • iki veršiavimosi likusių dienų skaičių (angl. DTC)

Šėrimas kaip iššūkis

Kai visą laktaciją gyvulį šeriame tuo pačiu nekintančiu racionu; labiau paplitęs šėrimas vienodo dydžio normomis, kurio pamatinis principas – riebalų mobilizacija. Kita vertus, šėrimo kaip  iššūkio siekis yra aprūpinti karvę maistinėmis medžiagomis, kurių jai reikia būtent tuo laktacijos etapu.

Šėrimas kaip iššūkis labiau paplitęs tose šalyse, kuriose gyvuliams duodama koncentratų kaip pašarų papildų, ir kuriose didžiąją dalį jų raciono sudaro tokie stambieji pašarai kaip žolės ir kukurūzų silosas. Jo privalumas – palaikoma nepriekaištinga karvių organizmo būklė, o kiekvienai karvei suteikiamas šansas parodyti ir realizuoti savo produktyvumo potencialą. Paskatų taikyti šį būdą yra daugybė.Didžiausios laktacijos laikotarpiu primelžtas kiekvienas papildomas pieno litras per visą laktaciją gali labai padidinti bendrą primilžį.

Ši strategija skirstoma į skirtingus etapus, susijusius su skirtingomis laktacijos stadijomis.

  1. Šėrimas kaip iššūkis taikomas ankstyvuoju laktacijos laikotarpiu (adaptacija ir iššūkis (mažiau už tikslinį kiekį)).Tai taikoma kiekvienai karvei, nepaisant jos primilžio. 3–6 savaites po apsiveršiavimo duodamas maksimalus koncentratų racionas ir 10–15 savaičių po apsiveršiavimo išlaikomas maksimalus racionas. Tokia tvarka suteikia galimybę visoms karvėms atskleisti ir realizuoti savo produktyvumo potencialą, neapribojant galimybių gauti koncentratų.
  2. Antrasis etapas, kai šeriama pagal vidutinį duodamo pieno kiekį (toliau paveikslėlyje pažymėta dviem šviesiai mėlynais atspalviais), prasideda praėjus maždaug 70–100 dienų po apsiveršiavimo. Karvė šeriama pritaikant racioną pagal jos duodamo pieno kiekį. Artėjant laktacijos pabaigai, pašaro kiekį galima strategiškai mažinti pagal lentelę „šėrimas dienomis iki veršiavimosi“ (angl. days to calving feed table). Tokia strategija reiškia, kad kiekviena karvė šeriama individualiai. Sutaupoma pašarų ir sumažėja grėsmė per daug nupenėti karves, kai BCS tampa per didelis.

„DelPro“ gali padėti įgyvendinti šią strategiją nuo apsiveršiavimo iki užtrūkimo ir vėl per visą užtrūkimo laikotarpį iki kito veršiavimosi. Jums tereikia sukonfigūruoti šėrimo strategiją programoje „DelPro FarmManager“. 

2 pav. Šėrimo kaip iššūkio strategijos, taikomos karvėms, kurioms duodama koncentratų individualiomis normomis, apžvalginė schema.

Iššūkis pagal didžiausią primilžį per šią laktaciją

Nuo šiol programoje „DelPro FarmManager“ galima nustatyti šėrimo kaip iššūkio laikotarpį, kuris bus pritaikomas pagal karvės einamuosius rodiklius. Tam sukuriama šėrimo lentelė, remiantis didžiausiu laktacijos pradžioje užregistruotu primilžiu. Užuot sekę prieš tai pateiktu pavyzdžiu, kai nekintamai visoms karvėms taikomas tik iššūkio (planinio šėrimo) principas, mes dabartiniu momentu įvertiname didžiausią primilžį, ir kai jis pranoksta mūsų lūkesčius, padidiname pašarų normą tiems gyvuliams.  Visas dėmesys sutelkiamas į pašarų normos padidinimą tiems gyvuliams, kurie duoda daugiau pieno, nei buvo tikimasi, – tai pavaizduota žemiau pateiktame 3 paveikslėlyje. Remiantis šėrimo pagal didžiausią primilžį lentele, pašarų normos šiuo laikotarpiu nesumažinsime (nebent norėtumėte šiek tiek pamažinti). Koncentratų koregavimas mažėjančiai išlieka strategijos dalimi antruoju laikotarpiu – šėrimas pagal vidutinį duodamo pieno kiekį.

Nuo vieno veršiavimosi iki kito

Žinodami, kad skirtingomis laktacijos stadijomis – per laikotarpį nuo vieno veršiavimosi iki kito – reikia patenkinti vis besikeičiančius karvių šėrimo poreikius, mes įdėjome daug pastangų, kad „DelPro FarmManager“ šėrimo modulis garantuotai atsižvelgtų į juos visus. Strategiją taikyti skirtingas „DelPro FarmManager“ esančias šėrimo lenteles per visą laikotarpį nuo vieno veršiavimosi iki kito galima vertinti kaip visa apimantį holistinį požiūrį, panašiai kaip yra pavaizduota žemiau esančiame 3 pav. Prasidedant laktacijai, galima taikyti penėjimo strategiją, naudojant šėrimo pagal pieno davimo dienų skaičių lentelę. Po penėjimo laikotarpio galima pereiti prie šėrimo kaip iššūkio, kai karvės šeriamos atsižvelgiant į šiuo metu užregistruotą didžiausią jų primilžį, taikant šėrimo pagal didžiausią primilžį lentelę. Po to, laktacijos viduryje karvės šeriamos pagal jų 7 parų primilžio vidurkį. O artėjant užtrūkimo laikotarpiui, pašarų normas galime sumažinti iki minimalių, kad karvės savaime užtrūktų. Arba užtrūkimo laikotarpiui artėjant prie veršiavimosi, padidinti koncentratų kiekį. Taip galite įgyvendinti jūsų ūkiui tinkamiausią šėrimo strategiją. 

3 pav. Kombinuoto šėrimo lentelės, atspindinčios šėrimo strategiją nuo veršiavimosi iki užtrūkimo.

Norėdami žengti žingsnį toliau būtent jums pritaikytoje „DelPro“ kelionėje, pasitarkite su „DeLaval“ atstovybe savo šalyje.

Susisiekite su DeLaval

Bendriems paklausimams

Telefonas

8-37 45 70 77

Elektroninis paštas

aukse.juocionyte@delaval.com