Šėrimo strategijos įgyvendinimas naudojant ,,DelPro™ FarmManager“

Šiandien geriau nei kada nors žinome, kad pasaulyje taikoma labai daug skirtingų gyvulių šėrimo strategijų. Olandijoje tos pačios laktacijos gyvulys, kurio pieno davimų dienų skaičius yra irgi toks pats, bus šeriamas visai pagal kitokį racioną negu Jungtinėse Amerikos Valstijose. Net atskiri ūkiai taiko skirtingas strategijas, priklausomai nuo būdingų vietinių veiksnių ir nuo galimybių užsiauginti stambiųjų pašarų. „DelPro FarmManager“ atsižvelgia į šiuos skirtumus, nes turi galimybę taikyti skirtingų tipų šėrimo lenteles. Šiame straipsnyje pateikiama praktinių pavyzdžių ir aprašomos pasiteisinusios geriausios praktikos, iš kurių galėsite pasisemti įkvėpimo, kaip naudojantis specialiai šiam tikslui sukurtomis parinktimis ir jų kombinacijomis, pritaikyti ir įgyvendinti strategiją būtent savo ūkyje. Prieš ką nors keisdami, visada pasitarkite su savo konsultantu – čia pateikiamos tik orientacinės vertės, kurios neatspindi specifinių jūsų situacijai būdingų poreikių.

Pašarų normų taikymo pradžia ir jų optimizavimas

Jei norite karvė po karvės palaipsniui didinti pašaro normą laktacijos pradžioje, tai, žinoma, yra įmanoma. Paskui, kai karvė apsiveršiuos, įtrauksite racioną ir planinį pašarų kiekį rankiniu būdu ir nustatysite planinių dienų skaičių (kiek dienų užtrunka pasiekti „planinį kiekį“). Tuomet pirmoji šėrimo lentelė, kurią galima naudoti, būtų 7 parų vidutinio primilžio lentelė. Ir nuo to momento karvė gautų pašarus pagal savo rezultatus. Jai artėjant prie užtrūkimo laikotarpio, taikant šėrimo lentelę pagal dienų iki veršiavimosi skaičių (DTC), pašarų norma bus mažinama, jei karvei vis dar bus duodama per daug pašaro.  Jei gyvuliams duodate specialaus pereinamojo laikotarpio koncentrato, DTC lentelę galite naudoti ir užtrūkimo laikotarpiu, kad artėjant veršingumo laikui, padidintumėte pašaro kiekį.

Automatinis šėrimas per visą laktaciją – vieno tipo pašaras

Labiau automatinis būdas nuo laktacijos pradžios yra taikyti šėrimo lentelę, kuri paremta pieno davimo dienų skaičiumi (DIM) nuo pat 1-os pieno davimo dienos.Kadangi lentelė kasdien perskaičiuojama, karvei apsiveršiavus, pašarų norma irgi bus palaipsniui didinama, atsižvelgiant į strategiją. Pavyzdžiui, praėjus pirmosioms 100 pieno davimo dienų, vėl galite pereiti prie šėrimo pagal 7 parų primilžio vidurkį lentelės taikymo, kad optimizuotumėte pašarų normas pagal primilžio rezultatus. Paskui, artėjant gyvulio užtrūkimo laikotarpiui, šėrimo pagal DTC lentelė ir vėl sumažins pašarų normas iki minimalių. Be to, čia galite kombinuoti užtrūkusių karvių šėrimo lenteles, kad palaipsniui iki veršiavimosi imtų gauti vis daugiau pašaro.

Automatinis šėrimas per visą laktaciją – du pašarai

Jei nusprendėte pirmoje laktacijos stadijoje gyvuliams duoti didelės energinės vertės koncentratų, galima nustatyti perėjimo prie standartinių koncentratų laikotarpį, kurių bus duodama per likusią laktacijos dalį. Tam sukuriame vieną šėrimo pagal DIM lentelę, ir joje pirmiausia nurodome daug A pašaro. Pereinamuoju metu palaipsniui mažinsime A pašaro kiekį ir kartu didinsime B pašaro kiekį. Tai atliekama naudojant šėrimo lentelės priskyrimą ir suaktyvinant funkciją „priimti apskaičiuotą vertę kaip pašaro normą“ (angl. accept calculated value as ration). Taip užtikrinamas sklandus perėjimas nuo A prie B pašaro. Pasibaigus šiam laikotarpiui, vėl galime šerti pagal duodamo pieno kiekį ir optimizuoti pašarų normas pagal primilžį, artėjant užtrūkimui. Šėrimo pagal DTC lentelė čia irgi naudinga, nes laikotarpiu iki užtrūkimo padeda sumažinti pašarų normas iki minimalių.

Automatinis šėrimas per visą laktaciją – pasiekus primilžio piką, duodant papildomai pašaro

Paskutinis pavyzdys, kurį norime jums parodyti, kaip galima kombinuoti penėjimą laktacijos pradžioje su DIM lentele ir po to priskirti didžiausio primilžio lentelę nuo ~25 pieno davimo dienos, iki pasiekiamas primilžio pikas. Tikslas šiuo atveju – atlyginti karvėms, kurių rezultatai pranoko lūkesčius, šiek tiek padidinant joms duodamų pašarų bazinį kiekį. Šiuo laikotarpiu mažinti pašarų normų nepageidaujame. Iš tikrųjų visas dėmesys skiriamas pasiekti kuo didesnį primilžį tų gyvulių, kurių genetinis potencialas yra didesnis už kitų. Naudodami šėrimo pagal didžiausią primilžį lentelę, pašarų normas vėl optimizuojame pagal 7 parų primilžio vidurkius, ir laktaciją užbaigiame mažindami suėdamo pašaro kiekį, kai artėjant užtrūkimui taikoma šėrimo pagal DTC lentelė.

Pateikdami šiuos keturių skirtingų strategijų pavyzdžius tikėjomės įkvėpti jus pergalvoti, ką būtų įmanoma pritaikyti jūsų ūkiui. Kilus bet kokių klausimų, maloniai prašom susisiekti su „DeLaval“ atstovybe savo šalyje. Stengiamės užtikrinti visas įmanomas priemones jums, kad galėtumėte atskleisti ir realizuoti visą savo gyvulių potencialą, įgyvendindami jų šėrimo strategiją visapusiškai ir automatiškai.

Žiūrėkite, kad neliktų spragos

Pradėjus taikyti pilnutinę strategiją, kai vieną kartą priskyrus paskui naudojamos kelios lentelės, labai svarbu nepalikti spragos. Nepamirškite, kad laiko prasme tai turi apimti visą laktaciją. Jei vienas priskyrimas baigiasi 100-ąją pieno davimo dieną, antrasis būtinai turi prasidėti nuo 101-osios pieno davimo dienos. „DelPro FarmManager“ padeda jums kurti priskyrimus ir užtikrinti, kad šėrimo lentelės iš dalies nesutaptų laiko atžvilgiu. Nežiūrint to, čia verta apie tai užsiminti.

Vienas pastebėjimas, kai pašaro tipas keičiamas iš vieno į kitą. Kai pagal pirmą priskyrimą duodama A tipo pašaro, bet pagal antrą priskyrimą A tipo pašaras šėrimo lentelėje nebenaudojamas. Šį A tipo pašarą reikia palikti 2-ojo priskyrimo šėrimo lentelėje, tik jo kiekį nurodyti lygų 0 kg, jeigu nuo tol jo nebereikia duoti gyvuliui. Jei šių dviejų dalykų nepamiršite, „DelPro FarmManager“ bus puikus pagalbininkas, padėsiantis jums saugiai įgyvendinti savo gyvulių šėrimo strategiją.

Pastaba: čia pateiktos pašarų normos pagal primilžį yra tik orientacinės; jokiu būdu netaikykite jų tiesiogiai savo ūkyje, prieš tai nepasitarę su pienininkystės konsultantu. Kilus klausimų dėl galimybių šią šėrimo lentelę pritaikyti jūsų ūkyje, susisiekite su „DeLaval“.

Susisiekite su DeLaval

Bendriems paklausimams

Telefonas

8-37 45 70 77

Elektroninis paštas

aukse.juocionyte@delaval.com