Tikras kompanionas fermoje . Priimkite pagrįstus sprendimus ir veikite pagal juos naudodami ,,DelPro™ Companion“.

„DelPro Companion“ sukūrėme remdamiesi savo klientų iš viso pasaulio pasiūlymais apie tai, kaip jie, dirbdami su karvėmis, norėtų registruoti ūkyje vykstančius įvykius. Vadinasi, daugiau joks sėklinimas, veršingumo patikra ar gydymo procedūra nebus praleistas ar pamirštas užregistruoti vien todėl, kad pasimetė ar permirko lapelis, ant kurio tas įvykis paskubomis buvo užrašytas. Vadinasi, galime prognozuoti ateitį, kai popierius ir rašiklis ūkyje taps nebereikalingi. Vietoje to visa jums reikalinga informacija bus susakoma jums tiesiai į ausį, jums nė neatsitraukiant nuo tiesioginio darbo su karvėmis.

Norint turėti tiesioginę prieigą prie informacijos apie gyvulius per mobilųjį įrenginį, būnat bet kur ūkyje, reikalingas tiesioginis ryšys su ūkio „DelPro“ duomenų baze. Bet kuriuo metu prisijungus prie jūsų ūkio vietinio tinklo, „DelPro Companion“ automatiškai susinchronizuoja naujausius įvykius tarp jūsų mobiliojo įrenginio ir ūkio serverio tam, kad galėtumėte greitai peržiūrėti melžimo, šėrimo, BCS, aktyvumo ir visus kitus užregistruotus įvykius.

Tai reiškia, kad ir kur būtumėte savo ūkyje, visada visą reikiamą informaciją turėsite savo kišenėje ir galėsite priimti teisingus sprendimus, o svarbiausia, registruoti atliktus veiksmus realiuoju laiku.

Čia galite daugiau sužinoti, ką praktiškai reiškia įvairių „Companion“ veikimo režimų taikymas.

Gyvulių sąrašas 

Čia gyvulių sąrašas atrodo panašiai kaip ir pateikiamas programoje „DelPro FarmManager“. Pateikiama svarbiausia informacija apie gyvulius, atsižvelgiant į jų reprodukcinę būklę. Iš gyvulių sąrašo galite išfiltruoti gyvulius pagal: bandą, grupę, atrinktąją grupę, gyvulio tipą, gyvulio reprodukcinę būklę (šviežiapienė, servis periodo, suveista, veršinga, užtrūkusi ar išbrokuotina karvė) ir aktyvumo lygius. Labai svarbu, kad slinkdami per gyvulių sąrašą, turėtumėte visą aktualią informaciją po ranka. Iš gyvulių sąrašo galite tiesiogiai pereiti į gyvulio kortelę.

Gyvulio kortelė 

Į gyvulio kortelę galite įeiti iš gyvulių sąrašo arba iš gyvulio paieškos, atliekamos pagrindiniame lange. Priklausomai nuo reprodukcinės būklės, pateikiami atvaizduoti svarbiausi elementai, ir langas būna nuspalvintas reprodukcinę būklę atitinkančia spalva, lygiai taip pat kaip programoje „DelPro FarmManager“ pateikiamoje bandos skirstinio diagramoje (spalvos atspindi skirtingas būkles: šviežiapienė, servis periodo, suveista, veršinga, užtrūkusi ar išbrokuotina karvė). Kokia informacija bus pateikiama pagal reprodukcinę būklę, kiekvienas naudotojas gali pritaikyti pagal savo poreikius. Galite laisvai rinktis, kokią informaciją norite matyti pirmiausia, priklausomai nuo gyvulio reprodukcinės būklės.

Brūkštelėję per gyvulio numerio viršų iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę, galėsite slinkti per gyvulių sąrašą arba įspėjimų ataskaitą nuo vieno gyvulio prie kito.

 

Brūkštelėję per ekrano vidurį, galėsite pereiti iš vieno gyvulio kortelės skirtuko į kitą. Kokie skirtukai bus programoje, priklausys nuo melžimo sistemos (VMS ar tradicinė, ar karuselinė). Bet veikimo logika galioja tokia pati kaip programoje „DelPro FarmManager“. Paskutiniame skirtuke galima registruoti įvykius tikruoju laiku, ir, priklausomai nuo reprodukcinės būklės, įvykių skirtuke galite registruoti gyvulių įvykius logiška seka. Pavyzdžiui, negalime užregistruoti veršingumo patikros karvei, kuriai nėra užregistruota, kad kada nors būtų buvusi sėklinta. Gyvulio kortelės apačioje yra galimybė tiesiogiai pereiti prie įvykių įvedimo karvės lygmeniu. Vėliau, įjungus darbuotojo ir grupinį režimą, galėsite pamatyti, kaip vienu metu tą patį įvykį galima įtraukti ne vienai, o iškart kelioms karvėms. Jei dirbate tik su vienu gyvuliu ar su grupe gyvulių, kuriuos reikia patikrinti, mes pasistengsime, kad galėtumėte optimaliai tiksliai ir greitai užregistruoti įvykius.

Įspėjimų ataskaitos

„DelPro FarmManager“ monitoriaus pulte (jūsų kompiuteryje), kairėje ekrano pusėje yra „Reprodukcijos įspėjimai“ (Reproduction attentions). Tai numatytuoju principu suformuojamos ataskaitos, kuriose išryškinamos karvės, kurios, pavyzdžiui, turi užtrūkti arba kurių veršingumo patikrą reikia atlikti, ir jas galima rasti ir programėlėje „DelPro Companion“. Pasirinkus tam tikrą ataskaitą, atveriamas sąrašas gyvulių su specifiniais reprodukcijos įspėjimais.

Jei dirbate su „DelPro“ aktyvumo matuokliais, irgi yra atitinkama ataskaita. Šioje ataskaitoje pateikiamos visos karvės, kurioms priskirti aktyvumo įsagai. Pasirinkus filtrą, galima išfiltruoti tik jūsų pageidaujamo peržiūrėti aktyvumo lygio gyvulius. Vadinasi, galite išfiltruoti karves pagal:

 • +, ++, +++;
 • santykinį aktyvumą;
 • valandų, praėjusių po didelio aktyvumo, skaičių.

Darbuotojo režimas 

Įėję į Gyvulio kortelę (Animal Card), galite registruoti tam tikro gyvulių įvykius atskirai. Darbuotojo režimas leidžia pradėti dirbti su gyvulių grupėmis, kai tą patį įvykį reikia priskirti visiems gyvuliams, tik nurodant skirtingą rezultatą. Pavyzdžiui, jei yra 10 karvių grupė, kurias reikia sėklinti, galite užregistruoti sėklinimą visoms 10 karvių, tačiau sėklą kiekvienai karvei parinksite vis kitą. Tam, kad įvykiai gyvuliams galiotų, programa sugeneruos paklausimą, jei, pavyzdžiui, mėginsite užregistruoti veršingumo patikrą karvei, kuri dar niekada nebuvo sėklinta. Darbuotojo režime lango spalva irgi keičiasi priklausomai nuo gyvulio būklės.

Darbuotojo režime galite rinktis iš tokių variantų:

 • Rujos režimas (Heat Mode) – registruoti visas jūsų pastebėtas rujas su visokiais rujos požymiais (stovėjimas, šokinėjimas ir pan.).
 • Sėklinimo režimas (Insemination mode) – skubiai paruošti ataskaitą apie sėklinimus pagal veislinius bulius ir sėklą.
 • Veršingumo patikros režimas (Pregnancy Check Mode) – parodyti rezultatą ir pasirinkti efektyvų sėklinimą gyvuliams, kuriems užregistruota po kelis dirbtinius sėklinimus, nulėmusius šią veršingumo patikrą.
 • Užtrūkimo režimas (Dry Off Mode) – užtrūkinti karves su skirtingais vaistais ir paskirti jas į skirtingas užtrūkusių karvių grupes.
 • Sveikatos priežiūros režimas (Health Mode) – įtraukti skirtingus sveikatos įvykius keliems gyvuliams.

Sėklinimo režimas

Jums pasirinkus kokį nors veiksmą, būsite paklausti, su kuriais gyvuliais norite pradėti dirbti. Sėklinimo režime tai gali būti numatytieji įspėjimų sąrašai „Laukia sėklinimo“ (Insemination Due) arba „Laukia sėklinimo patikros“ (Insemination Check Due). Pasirinkus „gyvai“ (live), galėsite nuskenuoti karvės ISO ausies įsagą per „Bluetooth“ prijungtu ISO ID skaitytuvu ir pradėti registruoti įvykius kiekvienai karvei, kurios ausies įsagas buvo nuskenuotas. Dirbdami režimu „gyvai“ (live), galite ir tiesiog įrašyti gyvulio ID, su kuriuo dirbate. Pasirinkus gyvulius, „DelPro Companion“ iškart persijungia į sėklinimo įvykį ir tol, kol šis veiksmas yra galiojantis kiekvienai karvei, ekranas išlieka žalias. Jei jis negaliojantis, gali būti, kad karvė jau yra veršinga; tuomet ekranas taps raudonas, kad atkreiptų jūsų dėmesį ir įspėtų. Jei pasirinksite naudoti jūsų mobiliajame įrenginyje esančią teksto konvertavimo į kalbą funkciją, įspėjimus, jog mėginate užregistruoti įvykį, kuris tam tikrai karvei logiškai netinka, galėsite gauti ir garso įrašų pavidalu.

Veršingumo patikros režimas 

Planuodami atlikti karvių veršingumo patikras, kiekvieną kartą galite tikėtis vis kitokio rezultato. Dirbdami darbuotojo režimu, visą reikiamą informaciją turėsite po ranka, o tiksliau – pasiekiamą pirštu, kad galėtumėte sklandžiai ir greitai atlikti veršingumo patikrą, naudodami režimą „gyvai“ (live) arba per laukiamos veršingumo patikros ataskaitą. Atlikę suveisto gyvulio veršingumo patikrą, galite nurodyti, kad rezultatas yra teigiamas, neigiamas arba neaiškus. Kai nurodote, kad rezultatas yra teigiamas, kartu užregistruojate ir kiek dienų karvė yra veršinga, atsižvelgdami į sėkmingą jos apsėklinimą. Kai rezultatas yra neaiškus, kito vizito metu, kai bus tikrinamas veršingumas, toks gyvulys bus likęs įspėjimų sąraše. Veršingos karvės veršingumą galima patvirtinti pakartotinai; tokiu atveju užregistruojate teigiamą rezultatą arba veršingumo nutrūkimą. Tuo atveju, jei gyvulio veršingumo patikros atlikti negalima, pavyzdžiui, jei tai šviežiapienė karvė arba karvė, esanti servis periode, bus rodomas raudonas ekranas, ir garsiniu signalu būsite įspėti, kad atkreiptumėte dėmesį: galbūt per klaidą buvo užregistruotas neteisingas įvykis.

Užtrūkimo režimas 

Kai pasirenkate kelis gyvulius, kuriuos reikia užtrūkinti, dirbdami darbuotojo režimu galite greitai ir sklandžiai užregistruoti, kada atlikote tą veiksmą.Per laukiamo užtrūkimo ataskaitą arba dirbdami režimu „gyvai“ (live), galite vienu sparčiu veiksmu užregistruoti užtrūkimo įvykį, gyvulio gydymą ir grupės pakeitimą Tuomet visa informacija apie gyvulį bus atnaujinta atliekant vieną vienintelį veiksmą – toks registravimas, kai užtenka vieno veiksmo, jums turėtų labai patikti. Jei visi gyvuliai gydomi tais pačiais vaistais ir priskiriami tai pačiai grupei, skaitykite toliau apie grupinį režimą, nes jis jums bus labai naudingas!

Grupinis režimas 

Grupinis režimas šiek tiek panašus į darbuotojo režimą, nes padeda jums dirbti su gyvulių grupėmis, skirtumas tik tas, kad darbuotojo režime kiekvienam gyvuliui rezultatas gali būti vis kitoks, o grupiniame režime visiems gyvuliams užregistruojamas tas pats rezultatas. Tarkim, kad sėklinate 10 karvių ta pačia to paties veislinio buliaus sėkla. Grupiniame režime papildomai dar galite rinktis iš tokių variantų:

 • Sėklinimo režimas (angl. Insemination Mode) – užregistruoti priskirdami tą patį veislinį bulių ir sėklą kelioms karvėms.
 • Grupės keitimo režimas (angl. Group Change Mode) – visas pasirinktas karves paskirti į vieną naują grupę.
 • Užtrūkimo režimas (angl. Dry Off Mode) – užregistruoti karvių, kurios turi užtrūkti, grupę, nurodant tuos pačius vaistus ir paskiriant į tą pačią užtrūkinimo grupę.
 • Sveikatos priežiūros režimas (angl.Health Mode) – karvėms diagnozavus tą patį susirgimą, gydoma tais pačiais vaistais, pagal tą patį gydymo protokolą.
 • Gyvulių inventorizacijos režimas (angl. Animal Inventory Mode) – šiuo metu ne toje grupėje, kurioje reikia, esantiems gyvuliams iš naujo priskiriamas grupės numeris ir (arba) patvirtinama, kad visi gyvuliai fiziškai yra teisingoje grupėje.

Sėklinimo režimas 

Rinkdamiesi veiksmą, vėlgi turite galimybę pasirinkti, kokiu režimu dirbti – pagal numatytąjį įspėjimų sąrašą ar „gyvai“ (live). Tačiau prieš pasirinkdami gyvulius, turite užpildyti visas detales apie įvykį – kokia sėkla, koks veislinis bulius ir pan. Tai atlikus, bus pateiktas gyvulių sąrašas ir jums tereikės pažymėti langelius, kad įtrauktumėte juos į veiksmo atlikimą. Įėję į savo „pasirinktų“ gyvulių (vidurinįjį) skirtuką, galite per klaidą įtrauktus gyvulius pašalinti iš rodinio paprasčiausiai perbraukdami pirštu per ekraną. Taip jie bus pašalinti iš sąrašo, o palietę žalią varnelę patvirtinsite, kad veiksmą reikia atlikti su sąraše likusiais gyvuliais.

Užtrūkimo režimas 

Kaip ir dirbant darbuotojo režimu, grupiniame režime užregistruoti užtrūkimą nuo šiol yra kaip niekad paprasta. Grupiniame režime galėsite pasirinkti, koks gydymas turi būti taikomas pasirinktiems gyvuliams ir į kokią grupę juos perkelti. Tuomet čia jums tereikės patvirtinti, kurie gyvuliai iš tikrųjų užtrūko.

„DelPro“ galia jūsų kišenėje

Kurdami „DelPro Companion“ siekėme padėti jums, kad būtų lengviau vykdyti savo darbo tvarkas ir užregistruoti visus svarbius įvykius, vykstančius ištisą dieną, būtent tada, kai jie įvyksta. Jis skirtas tam, kad viskas būtų atliekama greičiau ir tiksliau, o jums liktų daugiau laiko pabūti su karvėmis. „DelPro Companion“ galite rasti programėlių parduotuvėlėse į paiešką įvedę: „DelPro Companion” arba prieš tai pateiktus QR kodus.

Pastaba: norint naudotis „DeLaval“ ūkio valdymo platformos „DelPro“ programa „Companion“, jūsų ūkyje turi būti „DeLaval“ ūkio maršrutizatorius, „DeLaval“ belaidės prieigos vieta ir įdiegta „DeLaval DelPro FarmManager 5.3“ arba naujesnė jos versija.

Kilus klausimų dėl galimybių pritaikyti jūsų ūkyje, susisiekite su „DeLaval“ atstovybe savo šalyje.

Susisiekite su DeLaval

Bendriems paklausimams

Telefonas

8-37 45 70 77

Elektroninis paštas

aukse.juocionyte@delaval.com