Atsakomybės išlyga

Teisinė pastaba

Kai kuri šioje interneto svetainėje pateikiama informacija gali būti neteisinga dėl to, kad po svetainės atidarymo kai kurie gaminiai galėjo pasikeisti. Kai kuri aprašyta ar rodoma įranga gali būti prieinama ne visose šalyse arba prieinama tik už papildomą kainą. Prieš pateikdami užsakymą naujausios informacijos teiraukitės „DeLaval“ atstovo. Gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be įspėjimo keisti kainas, spalvas, specifikacijas ir modelius.

Jokių garantijų ir patvirtinimų

Informacija šioje interneto svetainėje pateikiama „kaip yra“. „DeLaval“ jokiu atveju neprisiima atsakomybės prieš bet kurį asmenį ar už bet kokius tiesioginius, netiesioginius, specifinius ar kitus pasekmių sukeltus nuostolius, patirtus kaip nors naudojant šią interneto svetainę ar bet kurią kitą svetainę, į kurią šioje interneto svetainėje yra nuoroda, įskaitant, be jokių apribojimų, prarastą pelną, veiklos sutrikimą, jūsų informacijos tvarkymo sistemoje esančių programų ar kitų duomenų praradimą, net jei mes aiškiai nurodėme tokių nuostolių galimybę.

„DeLaval“ neteikia jokių garantijų ir / arba jokių patvirtinimų dėl kitų interneto svetainių, kurias galite pasiekti per šią interneto svetainę. Jos pateikiamos tik dėl patogumo ir tai nereiškia, kad „DeLaval“ patvirtina ar prisiima kokią nors atsakomybę už tokių svetainių turinį ar naudojimą. Be to, jūs patys turite imtis atsargumo priemonių ir užsitikrinti, kad tai, ką renkatės naudoti, nėra užkrėsta virusais, kirminais, Trojos arkliais ir kt.

Šioje interneto svetainėje pateikiamoje informacijoje gali būti techninių netikslumų ir korektūros klaidų. Šioje interneto svetainėje esanti informacija gali būti bet kuriuo metu pakeista be išankstinio įspėjimo ir kokių nors įsipareigojimų.

Šioje interneto svetainėje skelbiamoje informacijoje gali būti nuorodų ir kryžminių nuorodų į „DeLaval“ gaminius, paslaugas ir t.t., kurie nėra siūlomi ar prieinami jūsų šalyje.  Tokios informacijos tikslumas negali būti garantuojamas, nes ši informacija gali keistis, o specifiniai reikalavimai ar prieinamumas ir paminėjimas dar nereiškia, kad „DeLaval“ ketina pristatyti tokius gaminius, paslaugas ir t.t. jūsų šalyje. Dėl išsamių duomenų apie jums prieinamus ir galimus užsakyti gaminius, paslaugas ir t.t. kreipkitės į vietinį platintoją.

Visoje „DeLaval“ interneto svetainėje pateikiamoje medžiagoje, įskaitant, be tuo neapsiribojant, tekstą, nuotraukas, grafinę medžiagą ir paveikslėlius, gali būti techninių klaidų, korektūros klaidų ir kitų rūšių klaidų ar netikslumų. "DeLaval" neprisiima jokios atsakomybės už tokias klaidas ar netikslumus.

Visose „DeLaval“ interneto svetainėse medžiaga ir informacija pateikiama nemokamai, bendrais informavimo tikslais. „DeLaval“ nesuteikia jokių išreikštų ar numanomų garantijų, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant, teisingumo, teisių, teisių nepažeidimo garantijų ar numanomų tinkamumo konkrečiam tikslui garantijų (laikoma, jog sutinkate, kad „DeLaval“ neatsako už jokių jūsų veiksmų, kurių galite imtis remdamiesi informacija, pateikta bet kurioje „DeLaval“ interneto svetainėje, pasekmes).

Be to, „DeLaval“ aiškiai nesuteikia jokios garantijos, kad informacija bet kurioje „DeLaval“ interneto svetainėje bus teikiama nenutrūkstamai, kad joje nebus klaidų, ar kad per bet kurią „DeLaval“ interneto svetainę prieinamoje programinėje įrangoje ar kitoje medžiagoje nėra virusų ar kitų žalingų komponentų.

(Pastaba. „DeLaval“ gali pakeisti šią medžiagą bet kuriuo metu be jokio pranešimo. „DeLaval“ neįsipareigoja medžiagą atnaujinti.)

Susisiekite su DeLaval

Bendriems paklausimams

Telefonas

8-37 45 70 77

Elektroninis paštas

aukse.juocionyte@delaval.com