Privatumo politika

Šiose nuostatose aprašoma, kada, kaip ir kokiais tikslais „DeLaval“ apdoroja (pvz. renka, kuria, saugo, naudoja ir atskleidžia) duomenis apie jus, susijusius su DeLaval.com ir susijusiomis svetainėmis (bendrai vadinamos svetainėmis).

Norėdami sužinoti, kada, kaip ir kokiais tikslais naudojami slapukai, susiję su svetainėmis, skaitykite DeLaval.com slapukų  nuostatas.

DUOMENŲ KATEGORIJOS

„DeLaval“ gali apdoroti šias jūsų duomenų, susijusių su svetainėmis, kategorijas:

(a)  Duomenys, kurie automatiškai renkami apie įrenginį ir naršyklę, naudojamus svetainei pasiekti (pvz. IP adresas, slapukų identifikatorius, įrenginio ir naršyklės tipas), ir apie naršymo veiklą (pvz. kuriuos puslapius lankote).

(b)  Duomenys, kuriuos savanoriškai pateikiate sutikdami gauti naujienlaiškius ir informaciją, siųsdami pranešimus per kontaktines formas arba naudodami kitas žiniatinklio formas svetainėse.

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Su jumis susiję duomenys, kuriuos naršant svetaines surenka arba sukuria „DeLaval“, gali būti naudojami administruojant ir valdant svetaines, stebint ir analizuojant svetainių naudojimą, optimizuojant svetainių funkcionalumą ir turinį bei kuriant tolesnes svetaines. Duomenys, kuriuos pateikiate svetainėse įdiegtose žiniatinklio formose, bus tvarkomi pagal atitinkamos formos paskirtį (pvz. siekiant jus užregistruoti tam tikrai kampanijai arba kaip naujienlaiškių gavėją).

Aprašymą, kaip ir kokiais tikslais trečiosios šalys apdoroja jūsų duomenis, susijusius su svetainėmis, rasite tolesniame skyriuje „Trečiųjų šalių paslaugos“.

GAVĖJAI

Duomenys, kuriuos naršant svetaines surenka arba sukuria „DeLaval“, gali pirmiau nurodytais tikslais būti atskleisti bet kuriam „DeLaval“ grupės („DeLaval Holding AB“ ir kiekvienam subjektui, kurį tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja „DeLaval Holding AB“) subjektui ir jų apdorojami. Maža to, siekdama pirmiau aprašytų tikslų „DeLaval“ gali naudoti paslaugų teikėjus tam tikroms veikloms atlikti „DeLaval“ vardu (pvz. saugoti duomenis). Laikantis šių tikslų, tokie paslaugų teikėjai gali turėti prieigą prie duomenų; tokiu atveju „DeLaval“ imasi priemonių užtikrinti, kad paslaugų teikėjai apsaugotų duomenis ir nenaudotų juos kitais tikslais. Norėdami sužinoti, kokie paslaugų teikėjai, jei tokių yra, turi prieigą prie jūsų duomenų, kuriuos surinko ar sukūrė „DeLaval“, ir kokiais tikslais tokiems paslaugų teikėjams suteikiama prieiga, kreipkitės į „DeLaval“, kaip nurodyta toliau pateiktame skyriuje „Kita informacija“

Išskyrus pirmiau išdėstytus atvejus, duomenimis, kuriuos naršant svetaines surenka arba sukuria „DeLaval“, bus dalijamasi tik suvestine / anonimizuota forma (asmenų, juridinių asmenų, ūkių ir pan. pavadinimai bus pašalinti arba pakeisti anonimiškais ar fiktyviais identifikatoriais).

Aprašymą, kaip ir kokiais tikslais trečiosios šalys apdoroja jūsų duomenis, susijusius su svetainėmis, rasite tolesniame skyriuje „Trečiųjų šalių paslaugos“.

Sutikimas ir teisinis pagrindas

Pateikdami duomenis svetainės žiniatinklio formoje, sutinkate, kad tokie duomenys būtų naudojami pagal formos paskirtį. Jeigu su jumis susiję duomenys naudojami „DeLaval“ nepaprašius jūsų sutikimo, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra tas, kad tvarkymas yra būtinas vykdant teisėtus interesus (nurodytus pirmiau), kurių siekia „DeLaval“, ir kurie, „DeLaval“ nuomone, atsižvelgiant į interesų pusiausvyrą, nepamina jūsų interesų arba pagrindinių teisių ir laisvės. Tam tikras su jumis susijusių duomenų tvarkymas taip pat gali būti būtinas laikantis teisinių įsipareigojimų.

Saugojimas ir saugumas

Su jumis susiję duomenys, kuriuos naršant svetaines surenka arba sukuria „DeLaval“, nebus laikomi ilgiau nei tai yra pagrįstai būtina pirmiau aprašytais tvarkymo tikslais. „DeLaval“ (arba, jei taikytina, jos paslaugų teikėjai) įdiegė fizines, technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų tokio lygio saugumą, kuris atitiktų duomenų tvarkymo keliamą riziką ir duomenų pobūdį. Tokios priemonės įgyvendinamos siekiant: (a) užtikrinti, kad duomenys gali būti prieinami tik įgaliotiems darbuotojams; (b) užtikrinti, kad prieigą prie duomenų turėtų tik tie darbuotojai, kuriems ji reikalinga; (c) užtikrinti, kad visiems tokiems įgaliotiems darbuotojams yra taikomi atitinkami įpareigojimai saugoti duomenų konfidencialumą; ir (d) apsaugoti duomenis nuo neleistino atskleidimo ir prieigos, atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo ir pakeitimo.

Su jumis susiję duomenys, kuriuos naršant svetaines surenka arba sukuria „DeLaval“, pirmiausia bus laikomi Europos Sąjungoje, tačiau gali būti perkeliami į bet kurią vietą, kurioje galite atverti svetaines, kurioje yra „DeLaval“ grupė ir kur „DeLaval“ paslaugų teikėjai vykdo savo veiklą, atsižvelgiant į pirmiau nurodytus tikslus ir apribojimus. Jeigu bet kuriuo kitu atveju, išskyrus tuos atvejus, kai tai reikalinga jūsų prašomoms paslaugoms atlikti, duomenys bus perduodami iš Europos Sąjungos ar kitų šalių ir teritorijų, kurias Europos Komisija įpareigoja užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį, į šalį ar teritoriją, kuri neužtikrina tokio lygio apsaugos, „DeLaval“ taikys tinkamas papildomas apsaugos priemones, užtikrinančias pakankamą duomenų apsaugą (pvz. „Sutarčių standartines sąlygas“, kurios pateikiamos 2010 m. vasario 5 d. Europos Komisijos sprendimo 2010/87/EB priede). Norėdami sužinoti, į kokias šalis ir teritorijas perduodami šie duomenys ir kokios apsaugos priemonės buvo įgyvendintos, kreipkitės į „DeLaval“, kaip nurodyta toliau pateiktame skyriuje „Kita informacija“.

Trečiųjų šalių paslaugos

Naršant svetaines trečiųjų šalių paslaugos, aprašytos toliau, naudojamos statistikai rinkti ir tiksliniams skelbimams pateikti. Atitinkami paslaugų teikėjai gali rinkti su jumis susijusius duomenis, kad teiktų paslaugą „DeLaval“. Tačiau „DeLaval“ gauna prieigą prie statistikos tik agreguota forma.

„AdRoll“ (https://www.adroll.com) naudojama tiksliniams skelbimams pateikti. „AdRoll“ naudoja slapukus, stebėjimo kodus ir susijusias technologijas, kad stebėtų lankytojų elgesį. „AdRoll Advertising Limited“ apdoroja informaciją, kad galėtų jums pateikti reikiamus skelbimus. Norėdami sužinoti, kaip ir kokiais tikslais „AdRoll Advertising Limited“ gali apdoroti su jumis susijusius duomenis, žr. „AdRoll“ paslaugų privatumo nuostatas (https://www.adroll.com/about/privacy). „AdRoll“ tikslinių skelbimų galite atsisakyti spustelėdami mėlyną piktogramą, kuri paprastai rodoma „AdRoll“ skelbimų kampe. Tikslinių skelbimų taip pat galite atsisakyti naudodami atsisakymo įrankius, pateikiamus „Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/), „Digital Advertising Alliance“ (http://www.aboutads.info/choices/) arba „Network Advertising Initiative“ (NAI) (http://www.networkadvertising.org/choices/).

„Google Analytics“ (http://www.google.com/analytics) naudojama analizuoti, kaip lankytojai naudoja svetaines. Lankytojų elgesiui stebėti „Google Analytics“ naudoja slapukus. Šią informaciją apdoroja „Google Inc“, siekdama sudaryti statistines ataskaitas apie interneto svetainių veikimą ir pateikti tokias ataskaitas „DeLaval“ (kurias „DeLaval“ naudoja pirmiau aprašytais tikslais). Norėdami sužinoti, kaip ir kokiais tikslais „Google Inc.“ gali apdoroti su jumis susijusius duomenis, žr. „Google“ privatumo politiką (https://www.google.com/policies/privacy/). Jei norite atsisakyti „Google Analytics“, apsilankykite „Google Analytics“ atsisakymo puslapyje (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) ir įdiekite naršyklės priedą.

„Facebook“ paslauga „Conversion Tracking Pixel“ (konversijų stebėjimo kodas) naudojama „Facebook“ reklamos poveikiui stebėti. „Facebook“ naudoja slapukus, stebėjimo kodus ir susijusias technologijas, kad stebėtų lankytojų veiksmus po to, kai spustelėję „Facebook“ reklamą jie nukreipiami į svetainę. Šią informaciją apdoroja „Facebook“, siekdama sudaryti statistines ataskaitas apie „Facebook“ reklamos poveikį ir pateikti tokias ataskaitas „DeLaval“ (kurias „DeLaval“ naudoja pirmiau aprašytais tikslais). Norėdami sužinoti, kaip ir kokiais tikslais „Facebook Inc.“ gali apdoroti su jumis susijusius duomenis, žr. „Facebook“ privatumo politiką (https://www.facebook.com/about/privacy/). Jei norite atsisakyti paslaugos „Conversion Tracking Pixel“, apsilankykite „Facebook“ atsisakymo puslapyje (https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/) ir vykdykite instrukcijas.

„Crazy Egg“ (https://www.crazyegg.com) naudojama siekiant gauti informacijos apie tai, kaip lankytojai sąveikauja su svetainėmis. „CrazyEgg“ renka duomenis apie įrenginį ir naršyklę, kuriuos naudojate svetainei naršyti. Šią informaciją apdoroja „Crazy Egg, Inc.“, siekdama sudaryti ataskaitas apie kolektyvinį svetainių lankytojų elgesį ir pateikti tokias ataskaitas „DeLaval“ (kurias „DeLaval“ naudoja pirmiau aprašytais tikslais). Norėdami sužinoti, kaip ir kokiais tikslais „Crazy Egg Inc“ gali apdoroti su jumis susijusius duomenis, žr. „Crazy Egg“ privatumo politiką (https://www.crazyegg.com/privacy). Norėdami atsisakyti „Crazy Egg“, apsilankykite „Crazy Egg“ atsisakymo puslapyje (https://www.crazyegg.com/opt-out) ir vykdykite instrukcijas.

Kita informacija

Atsižvelgiant į teisės aktuose numatytus apribojimus, jūs turite turi teisę prašyti informacijos, kaip „DeLaval“ tvarko su jumis susijusius duomenis, gauti prieigą prie tokių duomenų (struktūrizuotu, dažniausiai naudojamu ir automatizuotai nuskaitomu formatu, su teise persiųsti tokius duomenis) ir prašyti „DeLaval“ ištaisyti, užpildyti, atnaujinti, užrakinti arba ištrinti bet kokius su jumis susijusius duomenis, kurie yra netikslūs, neišsamūs, klaidinantys, pasenę ar neteisėti. Taip pat jūs turite teisę teisėtu pagrindu prieštarauti dėl su jumis susijusių duomenų tvarkymo (ypač jeigu turite teisę tai daryti pagal taikomus duomenų apsaugos teisės aktus) ir atšaukti sutikimą dėl tolesnio tokių duomenų tvarkymo. Jeigu manote, kad su jumis susijusių asmeninių duomenų tvarkymas pažeidžia taikytiną teisę, galite teikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai.

Prašymai suteikti informaciją, kaip „DeLaval“ tvarko su jumis susijusius duomenis, gali būti teikiami „DeLaval“ toliau nurodytu adresu (adresatas: „Data Protection Officer“ (duomenų apsaugos pareigūnas)).

Duomenų valdytojas ir duomenų apsaugos pareigūnas

„DeLaval International AB“ (įmonės kodas 556012-3928, P.O. Box 39, Gustaf de Lavals väg 15, SE 147 21 Tumba, Švedija) yra „DeLaval“ tvarkomų duomenų, susijusių su svetainėmis, valdytoja.

Norėdami susisiekti su „DeLaval International AB“ duomenų apsaugos pareigūnu, rašykite pirmiau nurodytu adresu, adresatu nurodydami „Data Protection Officer“ (duomenų apsaugos pareigūnas)).

Nuostatų atnaujinimas

Ateityje svetainėse gali būti pridėtos papildomos funkcijos. DeLaval atnaujins šias nuostatas, kad apibūdintų, kaip ir kokiais tikslais DeLaval apdoroja duomenis, susijusius su šiomis naujomis funkcijomis. Taip pat DeLaval gali atnaujinti šias nuostatas, kad apibūdintų papildomas duomenų tvarkymo sritis ir tikslus, kiek tai susiję su svetainėmis.

Susisiekite su DeLaval

Bendriems paklausimams

Telefonas

8-37 45 70 77

Elektroninis paštas

aukse.juocionyte@delaval.com