Sudarykite sąlygas karvėms suėsti daugiau

Jos duos daugiau pieno

„DeLaval OptiDuo™“

Liaukitės tuščiai stumdę pašarą.

Permaišykite jį.