Geresni sprendimai garantuoja geresnį primilžį

Mes norime suteikti jums visas galimybes pagaminti tiek pieno, koks yra jūsų ūkio potencialas.

  • Detalūs pieno gamybos rodikliai gyvulio, gyvulių grupės ir visos bandos atžvilgiu
  • Visa informacija apie vykstantį melžimą „gyvai“ – čia pat po ranka
  • Planai ateičiai
Susisiekite su artimiausiu

DeLaval atstovas

Melžimas – tai tiesos akimirka jūsų ūkyje.

Kiekviena užduotis, kiekvienas veiksmas, kiekvienas planas – rezultatas bet kokiu atveju vertinamas pieno kokybės ir kiekio saikais. Ir taip yra visada, kad ir kokią sistemą jūs naudotumėte, nes visos „DeLaval“ melžimo sistemos atpažįsta „DelPro“ paketui priklausančias programėles ir geba veikti išvien su jomis.

Geresni sprendimai garantuoja geresnį primilžį

Pagrindinės naudos

Suplanuotas melžimas – „DeLaval“ interaktyvus duomenų pateikimas „DelPro™“ ekrane

„DeLaval“ karuselinėse ir tradicinėse melžimo sistemose yra įdiegti jutikliai, registruojantys įeinančias, melžiamas ir išeinančias iš jų karves. Šiuos duomenis mes sujungiame ir pateikiame jums melžimo metu, kad galėtumėte primelžti geriausios kokybės didžiausią įmanomą pieno kiekį.

Detalūs gyvulio, gyvulių grupės ir visos bandos pieno kiekio rodikliai

Mūsų pieno matuokliai melžimo metu nuolat registruoja kiekvienos karvės primelžiamo pieno kiekį, srautą ir trukmę, kiek kaušeliai išbuvo uždėti. Šie labai tiksliai registruojami duomenys po to sujungiami gyvulių grupės mastu, kad iš jų galėtumėte susidaryti bendrą vaizdą apie pagaminto pieno kiekio ir našumo rodiklių skirtumus tarp jūsų bandos gyvulių grupių.

Melžimo rodikliai

Melžimo rodiklių pultas „DelPro“ programoje „Farm Manager“ leidžia greitai susidaryti bendrą vaizdą apie melžimo sistemos darbą: informacija, kiek karvių pamelžiama per valandą, apsisukimų skaičius ir (arba) pamelžtų grupių skaičius, primelžto pieno kiekis per kiekvieną melžimo sesiją. Paprastas kodavimas spalvomis įspėja apie rodiklių pakitimus. Be to, čia galite greitai ir paprastai rasti papildomos informacijos, kuri padės išspręsti kilusias problemas.

Savanoriškas melžimas – „DeLaval“ sistema „InControl™“

Jei dirbate su savanoriško melžimo sistema, tokia kaip „DeLaval“ VMS™ V300, atsiranda būtinybė gauti ataskaitas realiuoju laiku ištisą parą kiekvieną mielą dieną. Būtent todėl „DelPro“ buvo sukurta su tiesiogiai veikiančiu moduliu, kuris be perstojo teikia vis atnaujintą informaciją apie visą jūsų bandą. Kad ir kaip jūs melžtumėte, galimybė pateikti duomenis „gyvai“ realiuoju laiku, būnant melžimo vietoje, yra esminis „DelPro“ bruožas. Dar „DelPro“ turi sąsają, leidžiančią jums greitai užregistruoti įvykius ar bet kokius pastebėjimus taip, kad visa informacija būtų sukaupta programoje „DelPro“ ir atitinkamai jos panaudota. Vadinasi, grįžę į biuro patalpas galėsite peržiūrėti tikslius duomenis savo „DelPro“ sistemoje „Farm Manager“, kad galėtumėte dar kartą įvertinti ir pagerinti melžimo rezultatus.

Tiesiogiai teikiama informacija apie melžimą – po ranka

Jei karves melžiate ištisą parą kiekvieną mielą dieną, kasdieniams su tuo susijusiems darbams atlikti standartinės statiškos ataskaitos tikrai neužtenka. Todėl mes sukūrėme tiesiogiai veikiančią platformą, kuri yra tarsi įrankis, leidžiantis jums struktūruotai, tiesiogiai vis peržiūrėti visų karvių melžimo būsenas. Tai turi lemiamos reikšmės, norint efektyviai stebėti savo bandą, ir kiekvieną jos karvę, kad ir kokioje laktacijos stadijoje ji būtų.

Planai ateičiai

Suprantame, kad planuoti į ateitį yra svarbu. Prognozuoti produkcijos apimtis gali būti sunku, ypač nežinant, kiek pieno pavyks primelžti per ateinančius mėnesius. Tačiau įvertinus, kaip veršingumo rodiklių pagerinimas ar gyvulių rotacijos sumažinimas paveiks melžiamų karvių skaičių ateityje, tai tampa įmanoma. Remdamasi tiksliais gyvulių produkcijos ir reprodukcijos duomenimis, „DelPro“ sujungia visą šią informaciją bandos lygiu ir leidžia prognozuoti pieno kiekio apimtis kelis mėnesius į priekį. Puikiai suprantame, kad pienininkystėje pokyčiai vyksta nuolat, todėl suteikiame jums galimybę patyrinėti, kaip tie pokyčiai paveiks kiekvieno mėnesio primelžiamo pieno kiekį. Pavyzdžiui, kokios turėtų įtakos, jei sumažintumėte intervalą tarp veršiavimųsi nuo 420 iki 390 dienų.

Rodyti daugiau

Susisiekite su DeLaval

Bendriems paklausimams

Telefonas

8-37 45 70 77

Elektroninis paštas

aukse.juocionyte@delaval.com