Girdyklos

Laisva prieiga prie šviežio ir švaraus vandens yra būtina gamybai, augimui, gyvūnų sveikatai ir ūkio pelningumui.

Kiekvienam pagaminamam litrui pieno karvė turi išgerti apie tris litrus vandens. Tai reiškia, kad pieninga karvė kasdien turėtų išgerti apie 150 litrų vandens – sumažinus vandens kiekį sumažėtų ir pieno primilžis.

Pasirūpinkite, kad Jūsų karvės nuolat turėtų pakankamai švaraus ir šviežio vandens. Jei patys nenorėtumėte gerti vandens iš karvių girdyklos, nenorės gerti ir Jūsų karvės.

Išgeriamo vandens kiekis priklauso nuo karvės dydžio, amžiaus, produktyvumo bei aplinkos sąlygų. Atminkite, vandens kokybė ir jo suvartojimas yra labai svarbūs ir dažnai tarpusavyje susiję veiksniai.

Švarus ir šviežias vanduo yra svarbus tiek Jūsų karvių sveikatai, tiek jų gaminamo pieno kokybei. Labai svarbu įrengti efektyvią vandentiekio sistemą, kad į girdymo lovius ir girdyklas nuolat būtų tiekiamas reikiamas kiekis tinkamo vandens.

Į girdyklą per minutę turi atitekėti nuo 4 iki 7 litrų vandens, o į vandens lovį – nuo 7 iki 15 litrų vandens. Kiekvienai 20 karvių grupei turi būti įrengta ne mažiau kaip 90 cm ilgio ir 60 cm pločio vandens talpykla. Tai bendrojo pobūdžio rekomendacijos, tačiau dauguma ūkininkų, ypač ūkininkaujančių šiltesnio klimato zonose, padidina rekomenduojamus vandens talpyklų matmenis ir karvės tuo būna labai patenkintos.

Kaip ir žmonės, karvės mėgsta ėsti, po to gerti, vėl ėsti, vėl gerti ir t. t. Girdyklos visada turi būti lengvai prieinamos. Aplink girdyklą turi būti palikta nuo 3 iki 3,5 pločio aikštelė, kad gyvuliai kuo mažiau stumdytųsi. Daugelis ūkininkų įrengia papildomas girdyklas greta išėjimo iš melžimo aikštelės arba pačioje melžimo aikštelėje.

Rodyti daugiau

Susisiekite su DeLaval

Bendriems paklausimams

Telefonas

8-37 45 70 77

Elektroninis paštas

aukse.juocionyte@delaval.com