Lær mere om malkning

udnyt dit potentiale

Vi gør det lettere for dig at træffe beslutninger, som hjælper dig med at nå din gårds mælkeproduktionspotentiale. Se hvordan vi med DeLaval DelPro skaber dette overblik. 2 minutters kontrollen er ikke en funktion i DelPro Farm Manager, men en rutine som giver dig mulighed for et godt overblik over hver enkelt ko i din besætning. Du bliver i stand til at reagere hurtigt, når fx ydelsen ændrer sig, og/eller at der er tegn på et sundhedsproblem.

2 minutters kontrollen

"2 minutters kontrollen" er en hurtig gennemgang af diagrammer på skærmen, som opdateres i realtid efter hver malkning. 

Det vil markant øge dit kendskab om hver enkelt ko i din besætning at kontrollere disse skærmbilleder tre gange om dagen. Ved at identificere en sammenhæng og trend i de viste data bliver det nemmere at finde de køer, som kræver ekstra opmærksomhed og/eller skal behandles. De DelPro skærmbilleder, som bliver anvendt til 2 minutters kontrollen er: Status/Malkekø og koovervågning.
(Rengøring af VMS kamera bør være en fast rutine af 2 minutters kontrollen).

Status/Malkekø

Du bør kontrollere statusskærmen mindst 3 gange om dagen, og her vil du hurtigt se ændringer i ydelse på både besætningsniveau og enkelt koniveau. Kontrollér derfor statusskærmen 3 gange om dagen og spørg dig selv:

  • Hvilken ko er forsinket (i forhold til dens laktationsstadie og mælkeydelse)?
  • Er der køer med markante ydelsesfald? (set i forhold til laktationsdage? Hvad kan årsagen være?)
  • Hvilke og hvor mange køer er malket ukomplet?

Koovervågning

Koovervågning er det vigtigste værktøj i forhold til at opretholde en god yversundhed, og som giver dig mulighed for at følge de køer, som risikerer at få eller allerede har mastitis. De vigtige yversundhedsparametre er: konduktivitet, blodniveau, celletal og Mastitis Detection Index (MDi). MDi er en kombination af konduktivitet, malkningsfrekvens og blodværdier.

Indekset er kalkuleret på yverniveau, ikke pr.kirtel. MDi hjælper dig med at identificere mulige yversundhedsproblemer i din besætning.

Tæller-funktionen i Koovervågningen - hvad viser de?

Yver = påvirket af MDi og celletal, hvis DeLaval OCC er monteret. 

Kirtelniveau (kan korrigeres) = konduktivitet og blodniveau pr. kirtel.

  • Rød = Konduktivitet var ved seneste malkning forhøjet
  • Gul = Konduktivitet har tidligere været forhøjet men var OK ved seneste malkning
  • Grøn = Alt er godt

Ligesom med malkekø; jo oftere du gennemgår koovervågning, jo hurtigere kan du kontrollere og/eller behandle køer med afvigelser. Ved at kende hver ko bliver det lettere at bemærke ændringer i hendes niveauer på en ensartet og effektiv måde. Lad koovervågning være en del af din 2 minutters kontrol og spørg dig selv:

  • Hvilken ko ligger højest på yverniveau (baseret på MDi og OCC), men vigtigere, hvem er NY på alarmlisten?
  • Hvilken ko ligger højest på kirtelniveau, men vigtigere hvem er NY på listen?
  • Hvor højt er konduktivitetsniveauet på de køer, der kræver opmærksomhed, og hvad har niveauerne været i tiden/dagene op til?

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser