Lær mere om malkning

udnyt dit potentiale

Vi gør det lettere for dig at træffe beslutninger, som betyder, at du når din gårds mælkeproduktionspotentiale. Find ud af hvordan vi hjælper dig med DeLaval DelPro. 2 minutters kontrollen er ikke en funktion i DelPro Farm Manager, men en metode som gør, at du får god kontrol over hver enkelt ko i din besætning. Det giver dig mulighed for at tage hurtige beslutninger for, hvad du skal gøre når ydelsen ændrer sig, og/eller der er tegn på sundhedsproblemer.

2 minutters kontrollen

"2 minutters kontrollen" er en hurtig gennemgang af diagrammer på skærmen, som opdateres i realtid efter hver malkning. 

At kontrollere disse skærmbilleder tre gange om dagen vil markant øge dit kendskab om hver enkelt ko i din besætning. Ved at identificere en sammenhæng og trend i de viste data bliver det nemmere at finde, inden for 2 minutter, de køer som kræver opmærksomhed og/eller skal behandles. De skærmbilleder, som bliver brugt til 2 minutters kontrollen, er malkekø og koovervågning.

Malkekø

Det  handler om at realatere sig til koens fysiologi. Når du kontrollerer statusskærmen mindst 3 gange om dagen, bemærker man hurtig ændringer i ydelse på besætning og koens niveau. Kontrollér derfor statusskærmen 3 gange om dagen og spørg dig selv:

  • Hvilken ko er forsinket (i forhold til dens laktations stadie og ydelse)?
  • Hvilken ko klarer sig ikke så godt (ydelsesfald? Dage efter kælvning?) hvorfor?)?
  • Hvilke og hvor mange ufuldstændige køer er der i besætningen?

Koovervågning

Koovervågning er det vigtigste værktøj, som giver dig mulighed for at følge de køer, som risikerer at få eller allerede har mastitis. De vigtige yversundhedsparametre  er: konduktivitet, blodniveau, somatisk celletal (hvis tilgængeligt) og Mastitis Detection Index (MDi). MDi er en kombination af konduktivitet, malkningsfrekvens og blodværdier.

Indekset er kalkuleret på yverniveau, ikke pr.kirtel. MDi hjælper dig med at identificere mulige sundhedsproblemer i din besætning.

Hvordan fungerer målerne, og hvad viser de?

Måler Yverniveau = påvirket af MDi, og somatisk celletal (OCC), hvis det er monteret. 

Måler Patteniveau (indstillelig) = konduktivitet og blodniveauer påvirker målere pr. kirtel

  • Rød =  Der gik noget galt i den seneste malkning, det var en "dårlig" malkning (i forhold til yversundhed)  
  • Gul = noget har tidligere været dårligt, men den seneste malkning var forbedret
  • Grøn = alt er godt

Ligesom med malkekø; jo oftere du gennemgår koovervågning, jo hurtigere kan du kontrollere og/eller behandle køer med afvigelser. Ved at kende hver ko bliver det lettere at bemærke ændringer i deres værdier på en nøjagtig og effektiv måde. Lad koovervågning være en del af din 2 minutters kontrol og spørg dig selv:

  • Hvilken ko ligger højest på yverniveau (baseret på MDi og OCC), men vigtigere, hvem er NY på listen?
  • Hvilken ko ligger højest på kirtelniveau, men vigtigere hvem er NY på listen?
  • Hvor højt er konduktivitetsniveauet på de køer, der kræver opmærksomhed, og er det ændret til et endnu højere niveau?

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser