DeLaval DelPro™ Farm Manager

Hver dag bliver der taget hundrede beslutninger på gården. Beslutninger, som uanset hvor små de er, påvirker din besætnings sundhed, kvaliteten og kvantiteten på mælkeproduktionen og din virksomheds rentabilitet. Mange af beslutningerne træffes automatisk i løbet af dagen - andre kræver mere tid og større indsats for at være sikker på at få det rigtige resultat. Med besætningsstyringsværktøjet DeLaval DelPro Farm Manager bliver processerne betydeligt nemmere.

Kontakt din nærmeste

DeLaval kontakt

Besætningsstyring som det skal være!

DeLaval DelPro™ Farm Manager er et intelligent system, som knytter de forskellige driftselementer og sensorer sammen, lagrer data fra alle områder, som fx malkning, fodring, reproduktion, sygdomme, behandlinger samt venteperioder og bearbejder disse, for at hjælpe dig i forbindelse med vigtige ledelsesbeslutninger. Alle kodata lagres permanent, men også kohandlinger for afgåede køer lagres på en særlig liste. Du kan også grafisk fremstille laktationskurver, ligesom udviklingen i fedt- og proteinindhold, Body Condition Score og kropsvægt, celletal og andre vigtige parametre. DelPro styrer malkeproceduren, målingen af mælkeydelsen, sorteringslåger, fodring, analyserer datoerne for aktivitetsmåling og Body Condition Scoring-kameraet og lever op til alle kravene til et professionelt styringsværktøj. Omfattende lister og grafikmoduler i DelPro viser, hvor der er behov for handling. Funktionerne omfatter alt fra den automatiske fremstilling af sammenfattende lister om din besætning, det enkelte dyr og malkesystemet til planlagte dyrlægebesøg, behandlinger, kunstige insemineringer og foderrations-beregninger. DelPro giver dig alle muligheder for fremtiden, idet systemet til enhver tid kan udvides med yderligere komponenter og funktioner. Allerede i dag er du forberedt på fremtiden!

DeLaval DelPro™ Farm Manager

Fordele

Fuld kontrol over malkningsprocessen

I DelPro kan du oprette flere rapporter, der giver dig alle de fakta, du behøver for at have fuld kontrol over din virksomhed. I DelPro kan du også oprette såkaldte SOP filtre (standard procedurer) og anvende dem i rapporterne. De giver mulighed for at oprette rapporter med tydelige instruktioner om beslutninger, der skal træffes. Det er især vigtigt for at sikre, at alle medarbejdere arbejder på nøjagtig samme måde.

Automatisk sortering

DeLaval frasorteringslåger overtager en stor del af dine daglige arbejdskrævende opgaver under og efter malkningen, når der er tale om at sortere enkelte køer, men også sortering af hele grupper. Enkelte køer fra besætningen kan via indstillinger i DelPro Farm Manager eller manuelt med tastetryk frasorteres fra malkestalden til et bestemt område; Inseminering, drægtighedskontrol, vaccination, behandling osv. Efter malkning kan du sortere køerne tilbage til den rette gruppe ved hjælp af en intelligent anordning med frasorteringslåger i staldområdet. Det betyder, at selv om grupperne blandes under malkning eller i behandlingsafsnittet, bliver den enkelte ko sorteret tilbage til deres egen gruppe efter malkning.

Optimere fodring gennem individuel baseret kraftfodertildeling

DelPro-systemet giver dig mulighed for at tildele kraftfoder til hver ko efter ydelse. Når du anvender DelPro i kombination med automatisk mælkeydelsesmåling, giver det optimale resultater. Du kan overvåge effekten af enhver ændring i mælkeproduktion for grupper og individuelle dyr og gribe målrettet ind. Derudover er det muligt at rationsberegne på baggrund af den gennemsnitlige 7 dages ydelse en præcis tilpasning til koens behov sammenlignet med et øjebliksbillede af kun en gang om måneden. Da foderomkostningerne udgør cirka 50% af de samlede omkostninger i en mælkeproduktion, vil den individuelle fodring spille en stadig større rolle.

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser