Product Image

DeLaval Herd Navigator™

DeLaval Herd Navigator hjælper mælkeproducenter med at håndtere sin besætning på en proaktiv måde. Systemet laver en nøjagtig analyse af mælken, som kan bruges til at udarbejde en handlingsplan for den enkelte ko og hele besætningen og dermed forbedre rentabiliteten gennem forbedrede reproduktionsresultater og lavere helbredsomkostninger. Samtidig med at det effektiviserer din arbejdstid. Når din dag begynder, giver DeLaval DelPro med Herd Navigator dig melding om de køer, der skal insemineres, kontrolleres for drægtighed, behandles eller have ekstra opmærksomhed.

  • Præcise analyser
  • Tidlig påvisning
  • Proaktiv besætningstyring
  • DelPro BioModel til hver ko
  • Dine øjne i stalden

Made better by

Kontakt din nærmeste

DeLaval kontakt

DeLaval Herd Navigator™

Fordele

Vellykket reproduktionstyring

Med Herd Navigator kan du få dine køer drægtige på det rigtige tidspunkt. Herd Navigator supporterer dig ved automatisk at måle progesteronniveauet i mælken til at informere dig om, hvornår koen er i brunst, hvornår den er drægtig, om der er for tidligt fostertab, og hvilke køer der har cyster.

Vellykket påvisning af mastitis

Herd Navigator overvåger yversundhed ved at måle enzymet Lactate Dehydrogenase (LDH) i mælken. LDH hænger tæt sammen med et højt celletal i nye infektioner og gør det muligt at opdage en infektion, før den er synlig. Tidlig påvisning af mastitis med Herd Navigator er den bedste måde til at forbedre yversundhed. Tidlig påvisning betyder også, at du kan spare udgifter til antibiotika.

Vellykket påvisning af ketose

Den første periode efter kælvning kan være et kritisk stadie for koen. Den lider af metaboliske forandringer, svækket immunforsvar, negativ energibalance og forhøjede stressniveauer; som kan føre til øget forekomst af sygdomme. Ketose er en metabolisk sygdom, der ofte observeres hos højtydende køer. Det sker normalt inden for få dage til få uger efter kælvning. Herd Navigator overvåger automatisk BHB (beta hydroxybutyrat) i mælken efter kælvning for at diagnosticere subklinisk ketose, så du kan handle hurtigt for at forhindre tab i din mælkeproduktion og reducere dyrlægeomkostninger.

Vellykket fodereffektivtet

Foder udgør en væsentlig del af de omkostninger, der er forbundet med mælkeproduktion. Vi forstår dit behov for at fodre dine køer effektivt. Herd Navigator analyserer automatisk din besætnings fodereffektivitet ved at overvåge mælkens ureaniveau, der er et værdifuldt værktøj til at undersøge, hvor godt køerne i din besætning reagerer på ændringer i deres ration. Det kan hjælpe med at kontrollere, om rationen indeholder overskydende protein (et omkostningsproblem) eller om det kan give øget mælkeproduktion ved at tilsætte lidt flere fermenterbare kulhydrater. Små ændringer i foderomkostningerne kan gøre en stor forskel i cashflow'et.

Vis mere

Træf de bedste handlingsrettede beslutninger

Når du vælger DeLaval Herd Navigator til dit DelPro farm management værktøj, får du ganske enkelt den optimale support til besætningens reproduktionstyring. Herd Navigator giver DelPro adgang til "golden standard" for reproduktionsstyring og brunstregistrering - progesteron. Mælkeanalysen udføres automatisk, og DelPro BioModeller bruger progesteronniveauet i mælken til både at forudsige, hvornår koen kommer i brunst, og til at definere det bedste tidspunkt til at inseminere den enkelte ko.

Hvis du ved hvilke køer i din besætning, der kæmper med subklinisk ketose og præcist kan identificere de køer, der er i risiko for at få mastitis, kan du handle i tide og begrænse omkostninger til begge

DeLaval DelPro™ er vores stærkeste og mest effektive værktøj til driftstyring. Det skyldes DeLavals avancerede BioModeller, som analyserer dine data, så du kan træffe de bedste handlingsrettede beslutninger. Du kan fokusere på den rigtige ko, i rette tid med den rette behandling.

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser