Bedre beslutninger for bedre fodereffektivitet

Foder udgør en væsentlig del af de omkostninger, der er forbundet med mælkeproduktion. Vi forstår dit behov for at fodre køer effektivt.

  • Overvåg dyrenes foderindtag
  • Forbedre dit fodereffektivitetsnøgletal
  • Foderstyring
Kontakt din nærmeste

DeLaval kontakt

Fodring handler om balance

Foder udgør en væsentlig del af de omkostninger, der er forbundet med mælkeproduktion. DeLaval DelPro™ er et vigtigt værktøj til at sikre, at rationerne er i balance, så du kan producere mere for mindre.

Bedre beslutninger for bedre fodereffektivitet

Fordele

Foderstrategi

Dine køers behov ændrer sig under de forskellige laktationsstadier. DelPro sørger for, at du hurtigt, sikkert og nøjagtigt kan justere foderet til at imøde-komme ændringerne. Det betyder, at grundrationen løbende skal justeres, og at der hele tiden skal administreres fodertilskud for konstant at sikre dyre- velfærd, produktivitet, reproduktion og en lang levetid. DelPro giver dig mulighed for at angive en kontrolleret strategi og implementere den til laktationsdage, produktionsniveau, gruppe- eller laktationsnummer.

Overvågning

Vi alarmeres alle om dyr, som ikke får udfodret den mængde foder, vi har tildelt dem, ofte på grund af sundhedsmæssige problemer. DelPro fremhæver hurtigt disse dyr ved at udarbejde rapporter om foderforbrugshistorikken på dyre- og gruppeniveau. Sammen med en graf, der viser foderforbruget over 365 dage, er det nemt at gennemgå fodertildelingen på besætningen, gruppen og dyret.

Cost-Benefit

At skabe overskud betyder at holde nøje øje med fodereffektiviteten. På baggrund af foderforbrug, foderomkostninger, produktionsdata og mælkepris giver DelPro et tydeligt overblik over besætningens, gruppens og dyrets fodereffektivitet. Derved kan du også budgettere og opstille fremtidigere scenarier. Sammen med DeLaval Optimat™ kan du blande, fordele og justere grovfoder- og kraftfoderrationen.

Kraftfoderstyring

Hvis du fodrer med kraftfoder, kender du risikoen for at give dyrene for meget kraftfoder. DelPro hjælper dig med at fordele køernes rationer nøjagtigt og sikkert. Du afgør hvor meget foder, en ko skal have pr. gang, og ved hvilken hastighed det doseres. DelPro bruger dette til at fastlægge grænser for forbruget pr. gang og overføre til næste dag- og timebegrænsning.

Huld-score

Konstant og nøjagtig overvågning af den enkelte kos huld er afgørende for at justere din foderstrategi i rette tid. Det er nøglen til vedvarende og pålidelig produktivitet, lang levetid og gode reproduktionsresultater. Med DeLavals automatiske huld-score kan du hver dag automatisk registrere nøjagtige og ensartede huld-scoringer for hver ko ved hver malkning. 3D-kameraet genererer dataene, som efter analysen bruger en anden DelPro BioModel, der med det samme giver dig information om ændringer i forholdet, inden de bliver markante, så du har mulighed for at handle hurtigt og dermed undgå fremtidige problemer.

Vis mere

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser