Bedre beslutninger for bedre sundhed

Vi deler din passion for at sikre, at dine dyr er sunde og at du har kontrol over sikkerheden af mælkeproduktionen på din gård.

  • Samlede registreringer over dyresundhedsbegivenheder
  • Kombineret sundhedsdata - indekseret
  • Forbered dig til sundhedskontroller
  • Strukturer dine beslutninger og handlinger på bedst mulig måde
Kontakt din nærmeste

DeLaval kontakt

Hastighed er afgørende

Sunde dyr er nøglen til god mælkekvalitet, høj ydelse og bæredygtighed i driften gennem lang levetid og enestående reproduktionsresultater.

Jo hurtigere, du kan stille en diagnose og behandle et sundhedsproblem, jo hurtigere kan du helbrede, og jo mindre alvorligt vil det indvirke på produktiviteten. Derfor er DelPro udviklet til at levere hurtige og nøjagtige informationer om dyrenes sundhed.

Bedre beslutninger for bedre sundhed

Fordele

Nøjagtige registreringer

Det forventes, at du har nøjagtige behandlingsjournaler, og DelPro gør det nemmere og hurtigere at indtaste, gemme og dele informationer. DelPro er udviklet til at gøre det nemmere at gå fra diagnose til behandling. Ikke alene kan du oprette specifikke behandlingsprotokoller med specifikke lægemidler og handlinger for hver diagnose, når du tilføjer en behandling, modtager du rapporter, der giver dig besked om at udføre behandling, aflede mælk og udtage dyr. Med et enkelt klik får du også adgang til at registrere, at du har udført de anførte handlinger.

Afled mælken automatisk

Hvis du bruger et malkesystem fra DeLaval, bruger DelPro de registrerede data om konduktivitet og blodniveau til at måle mælkekvaliteten. Du bliver informeret, så snart der registreres afvigelser. Hvis du ønsker det, fraseparerer VMS™ V300 automatisk mælken. Ved malkekarruseller og malkestaldsystemer aftager den automatisk malkesættet.

Sensorintegration

Der er nu sensorer tilgængelige, som nøjagtigt og automatisk måler LDH, BHB, progesteron, urea, celletal, blod, aktivitet og huld-score. Hvis de integreres med DelPros analyser får du ofte meddelelse om et problem, inden der er synlige tegn hos koen, og du får bedre informationer hurtigere, så du kan træffe bedre beslutninger.

Kombineret BioModel for sundhed

Koovervågning i DelPro giver dig et sundhedsindeks for hver enkelt ko. Det er et samlet resultat, som kombinerer de mange informationer, vi registrerer hver dag, og derved får du ét indekstal, som giver dig et hurtigt overblik over den enkelte kos sundhedstilstand. Det betyder, at du hurtigt kan fastlægge ændringer hos en individuel kos sundhed og blive opmærksom på de køer, der har brug for særlig opmærksomhed.

Mælkekvalitet

Med DelPro Farm Manager kan du beregne, hvordan forskellige køers adfærd påvirker mælken i køletanken. Du kan også beregne, hvordan det påvirker tankcelletallet at udelukke visse køer. Vi lover at støtte dig med konstant styring af din besætning - altid til tiden og automatisk.

Sundhedsprotokoller

Uanset om du skal vaccinere, beskære klove eller kontrollere for drægtighed har du fleksibiliteten til at angive kriterierne i dyresundhedsmodulet, så du aldrig glemmer en ko, der skal undersøges.

Vis mere

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser