Bedre beslutninger for en bedre mælkeydelse

Vi ønsker at styrke dig og give dig mulighed for at producere mælk hen imod din gårds fulde potentiale.

  • Detaljeret oversigt over mælkeydelse for dyr, gruppe og besætning
  • Malkeoplysninger i realtid
  • Planlæg fremtiden
Kontakt din nærmeste

DeLaval kontakt

Malkning er det vigtigste på din gård.

Hver opgave, hver handling, hver plan – resultatet måles altid efter mælkens kvalitet og kvantitet. Det er uanset hvilket system, du bruger, idet alle malkesystemer fra DeLaval kan udnytte en DeLaval DelPro™-app som en del af din betjening.

Bedre beslutninger for en bedre mælkeydelse

Fordele

Konventionel malkning - DeLaval DelPro™ interaktiv dataskærm

DeLavals malkekarruseller og malkestaldsystemer er udstyret med sensorer, som registrerer, når køerne går ind, bliver malket og går ud. Vi kombinerer alle disse data og præsenterer for dig under malkningen med beskeder på skærm eller via højttaler, som gør, at du kan maksimere mælkens kvalitet og ydelse.

Detaljeret oversigt over mælkeydelse for dyr, gruppe og besætning

Vores mælkemålere registrerer hele tiden køernes mælkeydelse, flow og malketid under malkningen. De nøjagtigt registrerede data kombineres derefter på gruppeniveau og giver dig indblik i produktionen og forskelle i den effektive ydelse mellem grupper i din besætning.

Mælkeydelse

Nøgletalsoversigten i DelPro Farm Manager giver dig hurtigt indblik i dit malkesystems præstation: malkede køer pr. time, rotationer og/eller malkede hold og mængden af mælk i de forskellige malkninger. Enkle farvealarmer kan så give dig beskeder om ændringer i ydelsen. Det gør det også muligt for dig hurtigt og nemt at få tilgang til ekstra informationer, så du kan rette eventuelle ydelsesproblemer.

Frivillig malking - DeLaval InControl™

Når du bruger et frivilligt malkesystem som DeLaval VMS™ V300, er realtidsrapportering døgnet rundt et væsentligt krav. Derfor er DelPro er udviklet med et direkte modul, der giver dig løbede opdaterede oplysninger om hele besætningen. Uanset hvordan du malker, er muligheden for direkte data i realtid under malkningen en vigtig funktion i DelPro. Den DelPro-aktiverede interface lader dig også hurtigt og øjeblikkeligt registrere begivenheder og observationer på en måde, der sikrer, at oplysningerne opbevares og bruges af DelPro. Når du er tilbage på kontoret, kan du derfor se nøjagtige data gennem DelPro Farm Manager, så du kan gennemgå og forbedre mælkeydelsen.

Malkeoplysninger i realtid

Hvis du malker dine køer døgnet rundt, er en statisk standardrapport ikke effektiv nok til at passe ind i dit daglige arbejde. Derfor har vi designet en direkte platform, der giver dig et redskab til at have et struktureret og direkte overblik over alle køernes malkestatus. Det er nøglen til effektiv overvågning af besætningen og den individuelle ko uanset koens laktationsstadie.

Planlæg fremtiden

Vi forstår, at det er vigtigt at planlægge fremtiden. Det kan være svært at forudsige produktionen, især når man ikke har en krystalkugle, som kan fortælle, hvor meget mælk du kommer til at producere i de kommende måneder. Ved at vurdere hvordan forbedringer i drægtighedsprocenten eller en reducering af udskiftningsprocenten påvirker antallet af malkekøer i den kommende tid, bliver det muligt. På baggrund af nøjagtige data om dyrenes produktion og reproduktion kombinerer DelPro disse informationer på besætningsniveau og forudsiger din mælkeproduktion i de kommende måneder. Vi forstår, at den daglige mælkeproduktion forandrer sig hele tiden, så vi giver dig fleksibilitet til at udforske virkningen af dit månedlige produktionsniveau, efterhånden som ændringerne indtræffer. Eksempel: hvis du reducerer kælvningsintervallet fra 420 dage til 390.

Vis mere

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser