Bedre beslutninger for bedre reproduktionsresultater

Vi er klar over, at din drifts succes afhænger af din mulighed for få dine dyr drægtige - det starter med at finde dyrene, der er i brunst. Dernæst handler det om tage beslutningerne på besætnings- og koniveau, der gør det muligt for dig at forbedre reproduktionen.

  • Samlet overblik over din besætnings reproduktion
  • Find dine dyr der er i brunst på en effektiv måde
  • Forbedrede reproduktionsnøgletal
Kontakt din nærmeste

DeLaval kontakt

Mælkeproduktion er ikke muligt uden at styre reproduktionen, og vellykket reproduktion er et spørgsmål om timing.

Det betyder, at du skal bruge reproduktionsoplysninger i realtid. Og hvad vigtigere er; du har brug for at få oplysningerne præsenteret på en måde, der giver dig et klart overblik over, hvad du skal gøre for at opfylde reproduktionsmålene.

En af DelPros primære opgaver er at hjælpe dig med at klare den udfordring. Det er ikke blot et spørgsmål om at indhente data og oprette standardrutiner (SOP) som en hjælp; det er også et spørgsmål om at præsentere værdifulde informationer i rette tid i et brugervenligt format, så du kan træffe de beslutninger, som fører til de færrest nødvendige insemineringer for at få koen drægtig til tiden.

Bedre beslutninger for bedre reproduktionsresultater

Fordele

Gård

Du sætter dine mål og de tal, du gerne vil opnå, og DelPro præsenterer dine resultater i forhold til disse mål. Du kan også vurdere dine resultater i forhold til andre gårde med lignende systemer. Ved at se på besætningen og DelPro rapporter over reproduktionshændelser kan du se antallet og typen af de reproduktionsbegivenheder, som er sket i løbet af det sidste år. Derved kan du hurtigt finde frem til de områder, du kan forbedre. Det kan være insemineringsprocenten, drægtighedsprocenten eller antallet af køer, der kælver hver måned. DelPro gør det muligt at foretage de nødvendige ændringer for at opnå de ønskede resultater.

Besætning

En visuel præsentation af din besætningsdata gør, at du hurtigt og nemt kan se en udvikling, som en række tal eller kolonner ikke kan illustrere lige så godt. Vores unikke graf over besætningens reproduktionstatus og brugerdefinerede diagrammer gør det muligt at se hele besætningen eller en hvilken som helst gruppe på ét skærmbillede, så du hurtigt kan danne dig det store overblik. Graferne fremhæver øjeblikkeligt individuelle køer, der har brug for din opmærksomhed, tendenser der kræver handling og analyser over din generelle strategi og resultater.

Ko

DelPros rapport over reproduktionen er udgangspunktet for din reproduktionsstyring. Rapporterne kombinerer nøjagtige data for hvert enkelt dyr, som filtreres i forhold til dine målsætninger og analyseres i henhold til standardrutiner (SOP). Rapporten viser tydelige og strukturerede handlinger som hjælper dig til at give hver ko den opmærksomhed, den har brug for, for at sikre en rettidig og omkostningseffektiv drægtighed.

Den ultimative løsning til reproduktionsstyring

Når du tilføjer DeLaval Herd Navigator™ eller DeLaval aktivitetsmålere til Farm Management værktøjet, får du ganske enkelt den optimale support til besætningens reproduktionsstyring. Herd Navigator giver DelPro adgang til "golden standard" for reproduktionsstyring og brunstregistrering - progesteron. Mælkeanalysen udføres automatisk, og DelPros BioModeller bruger progesteronniveauet i mælken til både at forudsige, hvornår koen kommer i brunst, og til at definere det bedste tidspunkt til at inseminere den enkelte ko. For at kunne overvåge hver reproduktionscyklus registrerer DelPro BioModel også, når en ko er drægtig, om der er tidligt fostertab og hvilke køer, der har cyster. DelPro bruger de data, som aktivitetsmålerne registrerer, til at udføre avancerede statistiske analyser af koens bevægelser i løbet af dagen. Bevægelsesdataene sammenlignes med de forventede bevægelser og ved hjælp af det forudsige koens brunststatus. Desuden kan vi endda forudsige sundhedstilstanden, da en nedsat bevægelse indikerer et potentielt sundhedsproblem.

Vis mere

Bedre beslutninger for bedre reproduktionsresultater

Fungerer med

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser