Pulsatorer

Vores succes med malkning bygger på en kombination af de bedste malkesæt og de rette malkeparametre. DeLavals udstyr malker korrekt takket være nøjagtige og stabilt høje pulseringshastigheder sammen med god massage. Det minimerer risikoen for mastitis og er med til at sikre en mælkeproduktion af høj kvalitet.

Product Image

DeLaval pulsator EP100

DeLaval pulsator EP100 er verdens mest solgte elektroniske pulsator. Den fungerer med DMP master pulsator og giver nøjagtig, individuel pulsering for optimal dyrekomfort med maksimal malkeeffektivitet. En vakuumdrevet membran betyder minimalt slid, mens velafprøvet teknologi gør den resistent mod temperatur, fugt og snavs. Den kan anvendes med luftfiltrering i støvede miljøer.

  • Passer til alle typer malkestalde
  • 90 til 180 ppm hastighed
Kontakt din nærmeste

DeLaval kontakt

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser