Tõeline abimees teie farmis – tehke teadlikke otsuseid ja tegutsege vastavalt nendele rakenduse DelProTM Companion abil

Rakendus DelPro Companion on välja töötatud meie klientidelt üle kogu maailma saadud sisendandmete põhjal ja vastavalt nende soovidele sündmuste registreerimiseks farmis lehmadega töötamise ajal – just siis, kui need toimuvad. See tähendab, et seemendamine, tiinuse kontrollimine ja ravikuur ei jää enam kunagi seetõttu tegemata, et paber, millele need kirjutati, on kadunud või lugemiseks liiga märg. See tähendab, et saame ette näha tegelikke asjaolusid ja pliiatsi ja paberi kasutamine ei ole farmis enam vajalik. Selle asemel on võimalik vajalikke andmeid rakenduse abil kuulata just lehmadega töötamise ajal.

Looma andmete vahetu kättesaadavuse tagamiseks mobiilseadme kaudu mistahes kohas farmis on vaja otseühendust farmi DelPro andmebaasiga. Pidev ühendus farmi kohtvõrguga võimaldab rakendusel DelPro Companion automaatselt sünkroniseerida viimaseid sündmusi teie mobiilseadme ja farmiserveri vahel, nii saate kiiresti ja viivitusteta meenutada lüpsmise, söötmise, toitumushinde ja aktiivsuse andmeid ning samuti kõiki muid registreeritud sündmusi. Kiire ja viivitusteta.

See tähendab, et mistahes kohas farmis on teil alati käepärast kõik vajalikud andmed õigete otsuste tegemiseks ja reaalajas tegevuste registreerimiseks.

Siinkohal täpsemalt mõne praktilise kasuteguri kohta rakenduse DelPro Companion erinevates töörežiimides.

Loomade loend

Rakenduse loomade loend tagab samasuguse kasutamiskogemuse kui farmihaldussüsteemi DelPro Farm Manager loomade loend. Kõige olulisemad looma andmed esitatakse sigimisseisundi alusel. Loomade loendis on võimalik loomade andmeid filtreerida vastavalt karjale, grupile, selektsioonile, looma tüübile, looma sigimisseisundile (poeginud, mittetiine, seemendatud, tiine, kinni ja praagitud) ja aktiivsuse tasemetele. On oluline, et teil on loomade loendi sirvimise jaoks kõige tähtsamad andmed käepärast. Loomade loendi kaudu on teil vahetu ligipääs looma kaardile.

 

Looma kaart

Loomade loendi ja peaakna looma otsingu kaudu liikudes on teil juurdepääs looma kaardile. Sigimisseisundi alusel esitatakse kõige olulisemad andmed ja akna värvus on esitatud vastavalt sigimisseisundile täpselt nagu farmihaldussüsteemi DelPro Farm Manager karja jaotusdiagrammil (värvid vastavad erinevale seisundile: poeginud, mittetiine, seemendatud, tiine, kinni ja praagitud). Sigimisseisundi alusel esitatud andmeid on kasutajal võimalik kohandada. Tagatud on andmete esitamise järjekorra täielik kohandatavus vastavalt looma seisundile.

Loomade loendis ja hoiatuste aruandes loomade andmete kerimiseks tuleb pühkida looma numbri kohal, vasakult paremale või paremalt vasakule.

Erinevate looma kaardi vahekaartide kerimiseks tuleb pühkida ekraani keskosa. Olenevalt süsteemist (vabalüpsisüsteem või lüpsiplats/lüpsikarussell) on võimalik kasutada erinevaid vahekaarte. Kõigi nende ülesehitus on samasugune nagu farmihaldussüsteemis DelPro Farm Manager. Viimane vahekaart võimaldab registreerida sündmusi reaalajas ja sündmuste vahekaart võimaldab registreerida sigimisseisundist tulenevaid loomadega seotud sündmusi. Näiteks ei ole võimalik kontrollida lehma tiinust, kellega seoses ei ole kunagi registreeritud seemendamise andmeid. Looma kaardi allosas on teil samuti vahetu ligipääs sündmuse kandele veise tasemel. Hiljem, töötaja ja rühmiti sisestamise režiimis, näeme, kuidas saab sündmusi lisada rohkem kui ühe lehma jaoks korraga. Loomaga töötamise ajal või loomade grupi andmete kontrollimise korral tagame, et saate optimaalsel viisil täpselt ja kiiresti sündmusi registreerida.

 

 

Hoiatuste aruanded

Farmihaldussüsteemi DelPro Farm Manager jälgimispaneel teie arvutis näitab ekraani vasakul servas sigimishoiatusi. Need vaikearuanded, mis tõstavad esile lehmade andmeid, kes on näiteks kinni jäämas või vajavad tiinuse kontrollimist, on samuti saadaval rakenduses DelPro Companion. Konkreetse aruande valimise korral avab see loomade loendi, kellel on asjaomased sigimishoiatused.

DelPro aktiivsusmõõturiga töötamise jaoks on samuti aruanne. See aruanne näitab kõigi lehmade andmeid, kellele on määratud aktiivsusandur. Vastava filtri abil on võimalik filtreerida, millise aktiivsuse tasemega loomade andmeid soovitakse näha. See tähendab lehmade andmete filtreerimist vastavalt:

·        +, ++, +++

·        suhteline aktiivsus

 

·        tunde suure aktiivsuse algusest.

 

 

Töötajate režiim

Looma kaardil saate registreerida tegevusi üksikute loomade jaoks. Töötaja režiim võimaldab alustada töötamist loomade gruppidega kohaldades sama sündmust kõigile loomadele, kuid erineva tulemiga. Näiteks 10-lehmalise grupi korral, keda on vaja seemendada, tuleb registreerida seemendamine kõigi 10 lehma jaoks, kuid iga konkreetse lehma jaoks kasutatav sperma saab olema erinev. Loomade jaoks kehtivate sündmuste kontrollimiseks näidatakse asjakohaseid teateid (nt tiinuse kontrollimine lehmal, kes ei ole veel seemendatud). Samuti vahetub töötaja režiimis akna värvus olenevalt looma seisundist.

 

Töötaja režiimis on võimalik valida:

·        innarežiim – arvestus kõigi indade kohta, mida olete jälginud, koos erinevate innatunnustega (paigalseismine, pealehüppamine jms)

·        seemendamisrežiim – kiire ülevaade seemendamisest erinevate aretusloomade ja spermaga

·        tiinuse kontrollimisrežiim – tulemustest teavitamine ja tulemusliku seemendamise valimine mitme seemendamisega loomadele, millega kaasneb tiinuse kontrollimine

·        kinnisperioodi režiim – erinevaid ravimeid tarbivad kinnislehmad ja nende määramine erinevatesse kinnislehmade gruppidesse

 

·        terviserežiim – mitme looma jaoks erinevate tervisesündmuste lisamine.

 

Seemendamisrežiim

 

Pärast tegevuse valimist tuleb valida, millise loomaga tuleb tööd alustada. Seemendamisrežiimi korral võivad need olla hoiatuste vaikeloendid seemendamise tähtaja või seemendamise kontrollimise tähtaja jaoks. Aktiivse režiimi valimise korral võimaldab see skaneerida lehma ISO kõrvatranspondrit Bluetoothi ühendusega ISO ID-antenniga ja alustada sündmuste registreerimist seoses teie skaneeritud lehmade kõrvatranspondritega. Aktiivses režiimis saate samuti sisestada konkreetse looma ID, kellega hetkel töötate. Pärast loomade valimist lülitub rakendus DelPro Companion otse seemendamise sündmusele ja seni kuni see tegevus on kehtiv iga lehma jaoks, jääb ekraan roheliseks. Muul juhul, näiteks kui lehm on juba tiine, muutub ekraan punaseks, et teid sellest hoiatada. Mobiilseadme tekst kõneks funktsiooni abil on võimalik saada ka häälhoiatusi selle kohta, kui proovite registreerida sündmust, mis ei ole konkreetse lehma jaoks asjakohane.

Tiinuse kontrollimisrežiim

 

Loomade tiinuse kontrollimise korral on iga ülevaatuse tulemus erinev. Kiireks tiinuse kontrollimiseks on töötaja režiimis kõik vajalikud andmed käeulatuses, kas aktiivses režiimis või tiinuse kontrollimise tähtaja aruande abil. Seemendatud looma tiinuse kontrollimise ajal saate registreerida positiivse, negatiivse või määramatu tulemuse. Positiivse tulemuse korral saate samuti registreerida, kas tiinuse päevad vastavad tulemuslikule seemendamisele. Kui tulemus on määramatu, siis järgmisel tiinuse kontrollimisel kasutage ülejäänud loomade andmeid hoiatuste loendis. Tiine lehma tiinust saab uuesti kinnitada, registreerimise valikuteks on positiivne või tiinuse katkemine. Looma korral, kelle tiinust ei saa kontrollida (nt loom, kes on poeginud või mittetiine), kaasneb nähtav punane ekraan ja häälhoiatus, et juhtida teie tähelepanu tõenäoliselt valele registreeritud sündmusele.

Kinnisperioodi režiim

 

Kui olete valinud mitu kinnislooma, võimaldab töötaja režiim kiiresti tehtud tegevust registreerida. Kinnijäämise tähtaja aruande abil või aktiivses režiimis saate kiiresti registreerida kinnijäämissündmuse, looma ravikuuri ja grupi muutumise. Kõiki looma andmeid uuendatakse ühel ajal – teile kindlasti meeldib selline ühekordne toiming. Kui kõiki loomi ravitakse samade ravimitega ja nende andmed saadetakse samasse gruppi, lugege edasi, rühmiti sisestamise režiim on teie jaoks!

Rühmiti sisestamise režiim

 

Rühmiti sisestamise režiim sarnaneb töötaja režiimiga, see toetab teid, kui töötate loomade gruppidega, kuid kui töötaja režiim võimaldab teil looma kohta esitada erinevaid tulemusi, siis rühmiti sisestamise režiim registreerib sama tulemuse kõigi loomade kohta. Näiteks, kui seemendatakse 10 lehma sama tõulooma sperma abil. Lisaks on võimalik rühmiti sisestamise režiimis valida:

·        seemendamisrežiim – sama tõulooma sperma andmete registreerimine mitmele lehmale

·        grupivahetusrežiim – kõigi valitud lehmade ühte uude gruppi määramine

·        kinnisperioodi režiim – samade ravimitega kinnislehmade grupi registreerimine ja nende määramine samasse kinnislehmade gruppi

·        terviserežiim – kui diagnoositud lehmadel on sama haigus, sama raviprotokolli ja ravimite kohane ravikuur

 

·        loomade inventeerimisrežiim – grupi numbri muutmine loomade jaoks, kes on hetkel vales grupis ja/või kinnitamine, et kõik loomad on sobivas grupis. Selles töövoos, loomadest mööda kõndides, skaneeritakse või sisestatakse lehmade numbrid. Lehmadele, kes ei ole määratud grupis, registreeritakse grupivahetuse sündmus (pärast kinnitamist).

 

Seemendamisrežiim

Pärast tegevuse valimist on teil taas võimalik töötada hoiatuste vaikeloendiga või liikuda aktiivsesse režiimi. Siiski, enne loomade valimist tuleb sisestada sündmuse täpsemad üksikasjade andmed (milline sperma ja aretusloom jms). Pärast seda tuleb ekraanile loomade loend ja siis tuleb vastavate loomade tegevusele lisamiseks lihtsalt märgistada märkeruut. Valitud loomade hulgast (keskmine vahekaart) on võimalik lihtsa ekraanilt pühkimise abil eemaldada ekslikult loendisse lisatud mistahes looma ja toksates rohelist linnukest, kinnitada tegevust ülejäänud loomade suhtes.

 

Kinnisperioodi režiim

Samamoodi nagu töötaja režiimis, on rühmiti sisestamise režiimis kinnijäämise registreerimine lihtsam kui kunagi varem. Rühmiti sisestamise režiimis on võimalik ravikuuri valida kõigile valitud loomadele ja valida muudetavat gruppi. Siinkohal on vaid vaja kinnitada loomad, kes on tegelikult kinni jäänud.

 

 

DelPro funktsioonid teie taskus

Meie eesmärgiks on rakendusega DelPro Companion toetada teid igapäevases töös, et saaksite registreerida kõik olulised ööpäeva jooksul toimuvad sündmused just nende toimumise hetkel. Rakendus on mõeldud selleks, et tööd saaksid kiiremini ja korrektsemalt tehtud – nüüd on teil rohkem aega oma lehmadega tegelemiseks.

Märkus. Rakenduse DeLaval DelPro Companion kasutamise jaoks on vajalik, et teie farmil on DeLavali farmiruuter, DeLavali pääsupunkt ja installitud DeLavali farmihaldussüsteem DelPro Farm Manager 5.3 või selle uuem versioon. Rakendus DelPro Companion on saadaval rakenduste poes (sisestada otsingusse DelPro Companion või kasutada allpool esitatud QR-koode).

Kõigi küsimustega, mis on seotud teie farmi sobivusega seoses rakenduse kasutamisega, palume pöörduda oma DeLavali esindaja poole

 

 

 

 

 

Võtke ühendust oma DeLavali müügikontaktiga

Üldiste päringute jaoks