Lehmade toitumuse hindamine

Kui tead oma lehmade toitumuse hindeid, saad planeerida söötmist tagamaks, et lehmadel on adekvaatsed keharasva varud, mis toetavad piimatoodangut, sigivusjõudlust ja lehmade pikka eluiga.

DeLavali toitumuse hindamine BCS teeb lõpu umbkaudsetele hinnangutele ja lehmade vaatlemisest ning komplemisest tulenevatele subjektiivsetele ebatäpsustele. See määrab automaatselt igapäevaselt sinu karja iga lehma toitumuse hinde lehmade laudas ringi liikudes.

BCS kaamera paigutatakse kas DeLavali eraldusväravale või vabalüpsisüsteemile VMS. Kui lehm kaamera alt möödub, loob see lehma laudjast ja nimmepiirkonnast kolmemõõtmelise kujutise. Seejärel analüüsib DeLavali BCS ainulaadne tarkvara kujutist, tuvastamaks nimmet, laudjat, sabajuure piirkonda, puusa-ja päraluunukke ning ebaroideid katva rasvkoe koguse. Sellest suudab BCS süsteem täpselt kalkuleerida lehma kehakonditsiooni hinde. Lehma toitumuse hinne saadetakse DelPro farmihaldussüsteemi, kus see salvestatakse ja on igal ajahetkel vaadeldav sinu farmi arvutist.

 

BCS KAAMERA

Võtke ühendust oma DeLavali müügikontaktiga

Üldiste päringute jaoks