Paremad otsused – paremad sigimistulemused

Mõistame, et teie äritegevuse edukus oleneb loomade tiinestumisvõimest. See algab indlevate lehmade tuvastamisega.

  • Täielik ülevaade karja sigimisest
  • Tuvastage kiiresti indlevad lehmad
  • Parem sigivus tulemuslikkuse põhinäitajate haldamisega
Võtke ühendust lähima

DeLavali müügikontaktiga

Piimatootmine ei ole ilma sigimise haldamiseta võimalik. Eduka sigimise eelduseks on õige ajastus.

See tähendab, et teil on vaja kohest juurdepääsu reaalajas teabele ja mis veel olulisem – andmed peavad olema esitatud kujul, mis võimaldab teil lihtsasti näha, mida tuleb sigimiseesmärkide saavutamiseks teha.

DelPro üks peamisi ülesandeid on aidata teid selle eesmärgi saavutamisel. See ei tähenda ainult andmete kogumist või abistavate biomudelite loomist, vaid kõige väärtuslikuma teabe esitamist õigel ajal ja lihtsasti kasutataval kujul. Nii saate teha otsuseid, mis tagavad lehmade õigeaegse tiinestumise vähima arvu seemendamiskordadega.

Paremad otsused – paremad sigimistulemused

Peamised eelised

Kari

Visuaalselt esitatud karja andmed võimaldavad teil kiiresti ja lihtsasti näha mustreid, mida tavalisest numbrite loendist ei leia. Meie ainulaadne karja sigimisdiagramm ja kohandatud punktdiagrammid võimaldavad vaadata kogu karja või soovitud gruppi ühel ekraanil. See võimaldab saada olukorrast kiire ülevaate. Nendel diagrammidel tõstetakse kohe esile tähelepanu vajavad lehmad, teie sekkumist vajavad suundumused ning teie üldise strateegia ja tulemuste analüüs.

Lehm

Lehmad tiinestuvad erineval ajal. See tähendab, et peate teadma kõiki toiminguid, mida tuleb iga loomaga täpselt õigel ajal teha. Sigimise haldamise keskmes on DelPro sigimishoiatuste aruanne. Selles on esitatud iga looma täpsed andmed, mis filtreeritakse teie halduseesmärkide alusel ja analüüsitakse standardse tegevuskorra kohaselt. Aruandes on esitatud selged ja struktureeritud tegevused, mis aitavad teil igale lehmale tähelepanu pöörata ning tagada õigeaegne ja kulutõhus tiinus.

Tipptasemel sigimise halduslahendus

Võimsate DeLaval Herd Navigatori või DeLavali aktiivsusmõõturite lisamine farmihaldusplatvormile pakub sigimise haldamisel parimat tuge. Herd Navigatori lisamise korral saab DelPro juurdepääsu sigimise ja inna tuvastamise põhinäitajale – progesteroonile. Piimaproovide automaatse analüüsimise kaudu kasutab DelPro biomudel piima progesteroonitaset, et ennustada lehma innaaja algust ja määrata iga lehma jaoks parim seemendamisaeg. Iga sigimistsükli jälgimiseks tuvastab DelPro biomudel ka lehma tiinuse, tiinuse katkemise ja munasarjade ebanormaalsed moodustised (nt tsüstid). DelPro teeb aktiivsusmõõturite salvestatud andmete põhjal täpsema statistilise analüüsi looma päevase liikumise kohta ja võrdleb seda oodatava liikumisega. See võimaldab modelleerida ja prognoosida tema innaseisundit ning annab teile täpsed andmed iga lehma inna kohta. Teades looma liikumisseisundit, saate hinnata ka tema tervislikku seisundit. Liikumise vähenemine viitab võimalikule tervisehäirele.

Võtke ühendust oma DeLavali müügikontaktiga

Üldiste päringute jaoks