Pealekandmissüsteemid

„Mastiidinakkuse ennetamine tasub ennast piimanduses igati ära, sest tagab kulude säästu, normaalse töökoormuse ning lüpsja ja lehmade mugavuse. Õigete töövahendite kasutamine aitab parimal viisil suurendada mastiidiennetuse tulemuslikkust.“

Võtke ühendust lähima

DeLavali müügikontaktiga

Võtke ühendust oma DeLavali müügikontaktiga

Üldiste päringute jaoks