„Toitumuse hindamine aitab asjad kokku viia, annab täpsust juurde ning ajakasutus on tunduvalt parem.“

Viljandimaa farm Jerwer OÜ sai alguse juba 1997. aastal. Ettevõtte edukuse alus on avatus uutele tehnoloogiatele – robotlüpsilauda kõrval on võetud kasutusele toitumushindamise süsteem BCS.

Jerwer Hero Image.jpg

Jerwer

Viljandimaa, Eesti

Jerwer

KARI

holstein, punane

KARJA SUURUS

242

Süsteem

DeLaval VMS™

Jerweris toimetab laut nelja DeLavali VMS lüpsirobotiga ning Koit Karja on sellise lahendusega rahul: „Robotiga lüpsmine ei ole enam nii palju inimestega seotud ning ei pea muretsema tööjõu pärast. Arvan, et VMS on minu 242-pealisele lüpsikarjale ideaalne lahendus ja hetkel ei kujutaks enam teisiti ettegi.“

Jerwer Content image.jpg

Loomade söötmine toimub söödamikseri abil, mis on lisaks söötmise lihtsustamisele aidanud ka toodangut suurendada. Ratsioone aitab planeerida DeLavali toitumushindamise BCS-süsteem. Söötmiskonsulent Sulev Kübar analüüsib toitumushindamise kaameraga saadavat infot ning üheskoos optimeeritakse söötmist nii, et saavutada sealjuures maksimaalne toodang. Konsulent nendib, et toitumushinde abil saab täpsemalt sööta, näiteks võtta ratsioonist kilo maha ning samal ajal hoida toodangut endisel tasemel.

Koit Karja võrdleb DeLavali toitumushindamist BCS ilmateatega – saab hea ülevaate hetkeolukorrast ning lähipäevade prognoosist, et paremini söötmist ja lüpsi planeerida. „Jälgin sealt grupitendentse ning suuremate erinevuste esinemisel saab üksikute loomade kaupa tulemusi analüüsida. Toitumuse hindamine aitab asjad kokku viia, annab täpsust juurde ning ajakasutus on tunduvalt parem!“

„Toitumuse hindamine aitab asjad kokku viia, annab täpsust juurde ning ajakasutus on tunduvalt parem.“

Lahendused Jerweris

Tutvuge lähemalt DeLavali lahendustega, mis aitavad Jerweris toodangut suurendada ning aega paremini planeerida.

Automaatlüpsisüsteemid

DeLaval VMS™ Classic

DeLavali vabalüpsisüsteem VMS on terviklahendus automaatseks lüpsiks, kus parema tulemuse saavutamiseks on mõeldud nii inimestele ja loomadele kui kvaliteetsele piimale ning sellele, kuidas seda tasuvalt toota.

Loe edasi

Farm Management

DeLavali toitumushindamine BCS

Teades lehmade toitumushindeid, saab planeerida söötmist nii, et tagada lehmadel vajalikud keharasva varud, mis toetavad piimatoodangut, sigivusjõudlust ja lehmade pikka eluiga. DeLavali toitumushindamine BCS teeb lõpu umbkaudsetele hinnangutele ning lehmade vaatlemisest ja komplemisest tulenevatele ebatäpsustele.

Loe edasi

Loomade heaolu

DeLavali õõtsuv sügamishari

Õõtsuv sügamishari on loodud loomade tervise, mugavuse ja heaolu parandamiseks. Sügamishari hakkab tööle niipea, kui seda puudutatakse ja käib ringi loomasõbralikul kiirusel. Hari on igas suunas pööratav nii, et lehm saaks tõhusalt tervet oma keha sügada.

Loe edasi

Võtke ühendust oma DeLavali müügikontaktiga

Üldiste päringute jaoks